U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jagen Naar Het Doel

We pakken nu punt 20.
Het jagen naar het doel is aan alle kanten terug te vinden binnen de boodschap van het Nieuwe Verbond. Het tekent weer een groei, een ontwikkeling, terwijl de gelovige binnen het geheimenis juist als volwassen zoon getekend wordt.
Filippi 3: 14 Vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Is dit Paulus uitzicht naar het komend Koninkrijk? Letterlijk staat hier:
“Ik jaag naar het doel tot in de prijs van de naar boven roeping van de God in Christus Jezus.”
In deze studie kijken we naar de eerste twee woorden, die hier naar voren springen.
1. Jagen.
2. De prijs
We beginnen met het ‘Jagen’. Dit werkwoord vind je niet terug in Efeze/Colosse.

A/ Van Israel wordt wel gezegd dat zij een wet ter gerechtigheid najaagde.
Romeinen 9:31 Hoewel Israel een wet ter gerechtigheid najaagde, is het aan de wet niet toegekomen.

B/ De gelovigen in Rome worden opgeroepen om gastvrijheid, de vrede en de onderlinge opbouw na te jagen.
Romeinen 12:13 Leg je toe op de gastvrijheid.
Romeinen 14:19 Laten wij najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

C/ De Corinthiërs worden opgeroepen de liefde na te jagen.
1 Corinthe 14:1 Jaagt de liefde na,

D/ De gelovigen in Thessalonica worden opgeroepen om het goede na te jagen.
1 Thessalonica 5:15 Jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkaar en jegens allen.

E/ Timotheus wordt door Paulus opgeroepen om gerechtigheid, godsvrucht, geloof, trouw, liefde, vrede, volharding en zachtzinnigheid na te jagen.
1 Timotheus 6:11 Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
2 Timotheus 2:22 Jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

F/ De gelovige Hebreeën worden ook opgeroepen vrede en heiliging na te jagen.
Hebreeën 12:14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

G/ Ook Petrus roept op om de vrede na te jagen.
1 Petrus 3:11 Laat hij de vrede zoeken en die najagen.

H/ Een heel opvallend punt bij dit woord is dat dit woord in de meeste gevallen simpelweg slaat op vervolging. Evenals dat de gerechtigheid in het geloof van Christus onder de Koninkrijksprediking voortdurend staat tegenover de gerechtigheid in de werken der wet, zo staat dit jagen tot in de prijs heel duidelijk tegenover het vervolgen van de gemeente. Niet in het Nederlands, maar wel concreet in de Griekse grondtekst.
Filippi 3: 6 Naar mijn ijver een vervolger [Letterlijk: Najager] van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.
Filippi 3:12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar
ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
Paulus jaagde eerst in overeenstemming met wetswerken, nu in overeenstemming met het doel.

We gaan weer een stap verder. Eerst nog eens de letterlijke weergave:
“Ik jaag naar het doel tot in de prijs van de naar boven roeping van de God in Christus Jezus.”

We pakken nu het tweede woord. ‘De prijs’. Er is maar één alternatieve tekst met dit woord.
1 Corinthe 9:24 Weten jullie niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo, dat jij die behaalt!
Hier heb je de prijs onder de roeping van het Nieuwe Verbond. Opnieuw de oproep om te jagen naar die prijs, zo te lopen dat je die prijs ook behaalt.

Die prijs in de renbaan is al eerder in deze serie naar voren gekomen. (bekijken door hieronder te clicken)
Mijn nieuwe kijk op Filippi 19

Als ze echt serieus nemen dat er maar één die prijs kan behalen, dan zouden die gelovigen onder het Nieuwe Verbond, als dit rennen hun eigen rennen zou zijn, allang afgehaakt zijn. Die prijs is dan na al die jaren allang door iemand behaald, dus waar zouden zij dan hun best voor doen. Dit zo lopen, of dit zo najagen, wijst dus op die ENE, die de prijs behaald heeft. De gelovigen onder het Nieuwe Verbond lopen hier in Zijn overwinning. Hier zien we de genade terug binnen het Nieuwe Verbond, waar wel telkens sprake is van jagen en rennen. De roeping wordt een studieonderwerp op zich.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende