U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een Wonderbaarlijke Genezing

We gaan naar een redelijk emotioneel onderwerp. Mijn punt vijftien.
15. Een typisch geval van gebedsgenezing is nou ook niet bepaald kenmerkend voor de huidige huishouding van genade.
Filippi 2: 26-27 Hij [Epafroditus] was vol verlangen naar jullie allemaal en ook in zorg, omdat jullie gehoord hadden, dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.

Kijk eens aan: ‘Hij is ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd’.
De genezing van Epafroditus door Gods ontferming sluit naadloos aan bij het feit dat dit kenmerkend was voor de prediking van het Nieuwe Verbond. Dergelijke zegeningen zijn niet gebruikelijk en zeker niet kenmerkend voor Gods huishouding van genade tijdens het geheimenis. Daar zijn alle zegeningen geestelijke zegeningen in de hemelse.

Een heel opvallende uitspraak geeft Paulus hier nog eens achteraan.
Filippi 2: 30 Om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen.
Zat er een goddelijke reden achter het feit dat Epafroditus bijna gestorven was? Het woordje dat met het eerste woordje ‘om’ vertaald is, dat is het Griekse woordje ‘via’, wat meer op de oorzaak lijkt. Dat Epafroditus bijna gestorven was, wordt hier feitelijk op het bordje van Christus gelegd. Het was Zijn werk. God had daar blijkbaar een bedoeling mee.

Dit bovenstaande doet, als het goed is, een belletje rinkelen.
Johannes 9: 1-3 Een man, die vanaf zijn geboorte blind was. En Zijn [Jezus] discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Deze heeft niet gezondigd en ook zijn ouders niet, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden.
Filippi 2: 30 Om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen.

Het grappige (?) is dat bij dit werk van Christus, en trouwens ook bij het werk van God, er direct bij vrijwel alle uitleggingen over het feit gesproken wordt dat deze Epafroditus zich het vuur uit de sandalen rende voor Christus. Hetzelfde heb je bij teksten als ‘Het werk des Heren’.
1 Corinthe 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat je arbeid niet vergeefs is in de Here.
Nee! Alles wijst op de bron. Hier in Corinthe is de Here de bron voor alle dienst. In Johannes is God de bron van genezing voor die blinde. En in Filippi, als het gaat om het feit waardoor Eopafroditus zo ziek was dat hij bijna doodging, daar is Christus de bron.

Ik schreef al dat het binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus, totaal geen kenmerk van Gods zegeningen is dat iemand geneest. Je komt ook geen uiterlijke tekenen tegen die verricht worden opdat mensen dat zien en het mogen geloven. Dat hoort puur thuis in Gods handelen met Zijn aardse volk Israel. Maar hier is wel degelijk sprake van een uiterlijk teken. Christus verricht een werk aan Epafroditus, waardoor hij bijna sterft en God ontfermt zich, waardoor hij geneest.

Tot en met het eind van Handelingen genas Paulus de zieken.
Handelingen 28: 8 Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.
Die gave hoorde bij het Nieuwe Verbond.
1 Corinthe12:28 God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, … , verder krachten, daarna gaven van genezing,

Paulus bezat die gave, maar blijkbaar had hij hem niet op Epafroditus toegepast. Misschien dat Paulus bij het ontvangen van het geheimenis ook niet meer die typische Nieuwe Verbonds gave heeft uitgeoefend, ondanks zijn dienst aan deze gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Hier waren het de gebeden van de verschillende gelovigen, die uiteindelijk resulteerden in deze ontferming van God, de genezing van Epafroditus.

Een wonderbare genezing. Iemand die voor de dood is weggebeden. Christus die werkt in een ziekte tot bijna de dood. God, die zich ontfermt. Een gemeente, vol zorg in voortdurende gebedsstrijd. En de Bijbel spreekt hiervan terwijl God aan Paulus het geheimenis betreffende de nieuwe mens, de Gemeente, het Lichaam van Christus, al geopenbaard heeft. Dus, we mogen en kunnen in deze tijd toch genezing claimen op grond van het Woord?

Er is in deze tijd niets verboden. Laat dat voorop staan. God rekent het ons niet aan als we de diverse roepingen niet onderscheiden. Maar onze zegeningen zijn geestelijke zegeningen in de hemelse. Er is geen enkele garantie van enige aardse zegen, dus ook genezing niet. Dit niet onderscheiden levert in de gewone praktijk van het leven een enorme frustratie over God en menselijk verdriet op.

Mijn onderwijs is erop gericht om je die verschrikkelijke weg van teleurstelling in God (ten onrechte, maar toch) te besparen en je te laten genieten van de rijkdommen die je in Christus in de bovenhemelse bezit. Ik hoop daar enigszins in te slagen. Wat deze wonderbaarlijke genezing van Epafroditus betreft? Opnieuw past hier weer een stukje in de puzzel van deze brief aan een Nieuw Verbonds synagoge. Wat dus niks te maken heeft met de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende