U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Apostel van de Synagoge

Nu eens een keertje een klein puntje.
14. Het duidelijk vermelden van een apostel van de synagoge tekent eerder het Joodse karakter van deze brief dan een geheimeniskarakter.
Filippi 2: 25 Epafroditus …, die jullie afgevaardigde was,

Hier staat letterlijk dat Epafroditus de apostel van Filippi is. Hier is het echter niet Christus apostel/afgevaardigde, maar de afgevaardigde van deze Synogoge. Daar is binnen de Joodse gemeenschap nooit iets aparts aan geweest. Elke plaatselijke synagoge had een Shaliach, zoals de apostel van de synagoge in het Hebreeuws genoemd werd. Ook de tempel in Jeruzalem had zo zijn apostelen of Shaliach. Elk jaar opnieuw trokken die naar al de diverse synagogen in de wereld om het jaarlijks financiele offer van een halve sikkel de man als tempelbelasting op te halen.

De Shaliach oftewel de apostel van de synagoge handelde meestal al de juridische en administratieve zaken van de synagoge af. Maar binnen de synagoge nam hij ook regelmatig de leiding in het gebed. Waar je dus binnen de Bijbelse en christelijke betekenis van het woord ‘apostel’ in de eerste plaats aan de geestelijke zaken denkt, waren de geestelijke activiteiten bij een apostel van de synagoge bijkomstig en stond daar het belang van de synagoge dienen voorop. Dat was nou ook precies het geval bij deze Epafroditus. Een typisch geval van een vertegenwoordiger van de synagoge van Filippi. Nou niet bepaald kenmerkend het geheimenis.

Paulus spreekt heel letterlijk over deze Shaliach, oftewel apostelen van de gemeente/synagoge in de volgende tekst.
2 Corinthe 8:23 Onze broeders [die samen met Titus de belangen van de synagoge van Corinthe behartigden] zijn apostelen van de gemeenten en een eer van Christus.

Ook in de toekomst is er weer sprake van dergelijke apostelen van de gemeente/synagoge.
Openbaring 2:2 Jullie hebben hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat jullie hen leugenaars hebben bevonden,
Dit is in een brief aan de synagoge van Efeze in de toekomstige Dag des Heren. Niemand hoeft in die toekomst de vergissing te maken om daar de twaalf apostelen of Paulus te verwachten. Er kunnen echter wel heel simpel mensen opstaan als de zogenaamde apostelen van de synagoge van Efeze.

Zo staat ook dit gebruik van een apostel van de gemeente/synagoge op het getuigenis van twee of drie vast.
Deuteronomium 17:6 Op verklaring van twee getuigen, of drie getuigen,
Deuteronomium 19:15 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.
Mattheus 18:16 Op de verklaring van twee getuigen of van drie staat elke zaak vast.
Johannes 8:17 In jullie wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is;
2 Corinthe 13:1 Op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.

Door simpel naar Wikipedia te gaan ontdek je het Joodse gebruik van de Shaliach van de synagoge, hun apostel van de gemeente. Dit is nou eens een typisch Joods gebruik dat verder niet binnen de christenheid geïmporteerd is, zoals oudsten en diakenen wel binnen de protestantse kringen zijn opgevoerd en zoals de hele priesterdienst op de één of andere manier wel binnen de katholieke kringen is overgenomen.

Geïmporteerd, geadopteerd, of overgenomen, binnen het geheimenis waar wij nu tegenwoordig in leven hebben al die typisch joodse zaken geen enkele plek. Wij kennen niet meerdere, plaatselijke synagogen of gemeenten. Er is nu slechts één onzichtbare, verborgen, mondiale Gemeente, het Lichaam van Christus. Die gemeente heeft geen apostel of Shaliach. Die gemeente heeft een hoofd, namelijk Christus Jezus.

Maar als wij nu vanuit ons verlangen om elkaar te ontmoeten op een bepaalde dag en een bepaald moment (volkomen willekeurig want er staat geen dag/moment boven de andere) samenkomen, hebben wij dan geen apostel van onze kring/gemeente/kerk? Nee, we hebben hooguit wat mensen die voor de organisatie zorg dragen, maar daar hangt geen geestelijke invulling aan. Puur vanuit het praktisch verlangen gerekend om samen te komen, meer niet.

Paulus spreken over Epafroditus als de apostel van de synagoge te Filippi is dus kenmerkend Joods. Het hoort helemaal thuis binnen het Nieuwe Verbond en heeft dus geen enkele raakvlakken met de Gemeente, het Lichaam van Christus, waar wij toe mogen behoren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende