U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi

Deze studie ben ik begonnen omdat ikzelf steeds meer in verwarring raakte over de inhoud van de brief. Het heet een late brief te zijn. Ik heb altijd erg veel moeite met een goede chronologische tijdslijn van de brieven neer te leggen. Te weinig Bijbelse bewijsvoering en te veel buitenbijbelse historische gronden voor mij om mee te werken. Ik kan er dus niks mee. Maar inhoudelijk stroomde de bewijsvoering voor het Nieuwe Verbondskarakter in deze brief in mijn beleving helemaal over.

Ik ben dus in de eerste plaats gedoken in die Bijbelgedeelten in de Filippibrief, waar ikzelf al steeds meer twijfels over begon te krijgen. Ik zal nu eerst mijn 25 punten onder elkaar plaatsen om ze in een later stadium stap voor stap de revue te laten passeren. In deze tweede studie over de brief plaats ik de eerst 12 punten. De resterende 13 volgen in de volgende studie.

1. Het Nieuwe Verbondswerk wat de Heer in Handelingen begon, zal Hij voortzetten tot in de dag van Christus.
Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Naast dat het in Handelingen overduidelijk begint als Nieuw Verbondswerk is hier ook duidelijk sprake van een groei van de gelovige. Het draait hier niet om een groei in kennis van wat reeds volwassen het bezit van de gelovige is, zoals dat betrekking heeft op ons binnen het Lichaam van Christus. Eigenlijk dus twee aanwijzingen in één tekst.

2. Er wordt nogmaals gewezen op een groei in reinheid en onberispelijkheid.
Filippi 1: 10 Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,

3. Redding binnen het geheimenis is all inclusive en onvoorwaardelijk. In deze brief komen de kenmerkende Koninkrijksvoorwaarden voor redding weer naar voren en vraagt Paulus zelfs gebed voor de redding,
Filippi 1: 19 Ik weet, dat dit mij tot redding zal strekken door jullie gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus,

4. Paulus trekt nog eens de lijn van het Nieuwe Verbond in Handelingen door naar het heden in deze brief zonder daar de tussenkomst van het geheimenis te vermelden.
Filippi 1: 30 in dezelfde strijd, die jullie eens van mij hebben gezien en nu van mij horen.

5. Het heerlijk profetisch vergezicht dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden is prachtig en een echt genot voor de gelovige, maar dat vergezicht is tevens een typisch aards vergezicht en tevens een vervulling van Oud Testamentische profetie. Het heeft niks met een bovenhemelse roeping of positie uitstaande.
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

6. Soms is Bijbelstudie heel naar. Dat is bijvoorbeeld het geval als je onderzoek van een simpel Grieks woord een zeer geliefd idee helemaal onderuit haalt. Dat is gebeurd met het woordje ‘bewerken’ in de uitdrukking ‘Je behoud/redding bewerken’. Je redding bewerken alsof je een tuintje bewerkt, iets wat je dus al bezat, daar blijft bij Bijbels woordonderzoek niks, maar dan ook niks, van overeind staan.
Filippi 2: 12 Blijft, …, je redding bewerken,

7. Een uitdrukking die ik o zo graag van zijn angstig imago afhelp, maar die dat zelf Bijbels genomen onmogelijk maakt. Een uitdrukking die helemaal bij de Koninklijke heerschappij over de aarde thuishoort: ‘Vreze en beven’.
Filippi 2: 12 Met vreze en beven,

8. De voorwaarden om kinderen van God te kunnen worden. Dus zeker nog niet eens om volwassen zonen van God te kunnen zijn, zoals binnen het geheimenis.
Filippi 2: 14-15 Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat jullie onberispelijk, onbesmet en onbesproken kinderen van God mogen zijn,

9. De plek van deze gelovigen is onderscheiden te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Het is de unieke plek van de gelovigen onder het Nieuwe Verbond te midden van het volk Israel.
Filippi 2: 15 Kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht,

10. Onder het Nieuwe Verbond is het de stad Jeruzalem dat een licht in de wereld is, een stad die op de berg ligt, die niet verborgen kan blijven. Zo’n aardse taak vind je niet terug binnen het geheimenis.
Filippi 2: 15 Een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld,

11. Opnieuw is er het uitzicht op de aardse wederkomst van Christus.
Filippi 2: 16 tegen de dag van Christus,

12. Onder het Nieuwe Verbond kom je inderdaad voortdurend de waarschuwing tegen dat je dienst leeg kan zijn, vruchteloos, dat je wel gered bent, maar naakt.
Filippi 2: 16 Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

In de volgende studie vervolgen we deze lijst van 25 opvallende Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende