U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Redding Bewerken

We komen aan bij het zesde punt uit de reeks van mijn 25 argumenten.
Soms is Bijbelstudie heel naar. Dat is bijvoorbeeld het geval als je onderzoek van een simpel Grieks woord een zeer geliefd idee helemaal onderuit haalt. Dat is gebeurd met het woordje ‘bewerken’ in de uitdrukking ‘Je behoud/redding bewerken’. Je redding bewerken alsof je een tuintje bewerkt, iets wat je dus al bezat, daar blijft bij Bijbels woordonderzoek niks, maar dan ook niks, van overeind staan.
Filippi 2: 12 Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaam zijn geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, je redding bewerken met vreze en beven,

Je redding bewerken. Natuurlijk weet ik de foefjes om hiermee weg te komen maar al te goed. Ik heb zelf tientallen jaren gesproken over het tuintje dat je al in je bezit hebt, dat je nu alleen nog maar hoeft te bewerken. Je schoffelt en harkt en haal wat dingetjes weg en doet er mest of kunstmest bij. Zo zou jij jouw tuintje bewerken en zo bewerk je dan ook die reeds in bezit zijnde redding.

Zo’n betoog was mijn uitweg ter verzoening met het geheimenis. Maar een simpele woordstudie van dit woord ‘bewerken’ laat niks heel van die uitleg. Natuurlijk gaat zo’n studie dan uit van het Griekse woord dat hier staat. Hier komen een aantal teksten met dat werkwoord ‘bewerken’:

1/ Romeinen 4:15 De wet immers bewerkt toorn;
We passen telkens eerst A/ ons betoog toe op wat hier staat voordat we de echte, B/ vanzelfsprekende betekenis van het woord bekijken.
A/ Heeft de wet hier toorn in zijn bezit en schoffelt die het nog even ietsje op?
B/ Nee, de wet werkt dat uit, oftewel de wet heeft die toorn tot resultaat.

2/ Romeinen 5:3 Wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt.
A/ Heeft de verdrukking hier volharding in zijn bezit en harkt die dat boeltje nog eens even flink aan?
B/ Nee, verdrukking werkt die volharding uit, oftewel verdrukking heeft dit resultaat.

3/ Romeinen 7:8 De zonde wekte in mij allerlei begeerlijkheid op.
Letterlijk staat hier dat de zonde in mij allerlei begeerlijkheid bewerkte.
A/ Was die begeerlijkheid al het bezit van de zonde en moest er nog wat onkruid bij die begeerlijkheid weggehaald worden?
B/ Nee, de zonde werkt dat uit, oftewel de zonde heeft simpelweg dat resultaat.

4/ Romeinen 7:13 De zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt.
A/ Is mijn dood het bezit van de zonde en moet er alleen nog wat mest bij om het lekker te bewerken?
B/ Nee, de zonde werkt dat uit, oftewel de zonde heeft dat resultaat.

Dan nog even een idioot voorbeeld.
5/ Romeinen 7:15 Wat ik uitwerk, weet ik niet;
A/ Mijn niet weten zou hier dus mijn tuintje zijn dat ik heerlijk aan het bewerken ben.
B/ Nee, wat ik ook doe, ik heb geen idee wat het resultaat wel zal zijn van alles wat ikzelf allemaal doe. Dat zegt Paulus hier.

Iedereen, die Romeinen 7 een beetje kent weet dat het gebruik van dit werkwoord in dit hoofdstuk hier niet een enkel keertje voorkomt. Paulus blijft ermee strooien. Het lijkt gewoon niet op te kunnen en telkens opnieuw is dat bewerken van een tuintje totaal niet op zijn plek. Hier komt de rest aan teksten uit dit hoofdstuk:
Romeinen 7:17-20 Ik bewerk [Ik ben niet degene die dit resultaat levert] het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. …. het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken [Ik ben niet degene die dat resultaat kan leveren], kan ik niet….. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk [Ik ben niet degene die voor dat resultaat, wat ik niet wens, verantwoordelijk is] ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

We zitten nu zo’n beetje op de helft van het gebruik van dit woord in de Bijbel, maar stuk voor stuk gooit elke tekst mijn oude interpretatie van een leuk tuintje dat ik bewerk helemaal ondersteboven. Zou het dan wellicht niet heel simpel eigen fantasie zijn geweest met het wellicht onbewuste doel om deze Bijbeltekst te harmoniëren met de boodschap van het geheimenis?

Mijn advies is. Ga eens al die teksten met dit Griekse grondwoord na. Het is het Griekse werkwoord ‘katergazomai’, dat het Strongnummer 2716 heeft gekregen. In een goede concordant kan je ook de resterende elf Bijbelteksten met dit woord terugvinden. Nergens, maar dan ook nergens, valt er een tuintje te bewerken. De conclusie hiervan is dan ook dat ook hier in Filippi 2: 12 er geen sprake kan zijn van reeds verkregen redding, die nu alleen nog maar uitgewerkt hoeft te worden.

Filippi 2: 12-13 Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaam zijn geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, je redding bewerken met vreze en beven, want God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

In dit gedeelte is dus zondermeer sprake van simpelweg de redding, die tot stand komt met vreze en beven. Dit is een plaatje, waar wij als gelovigen binnen het geheimenis helemaal niks mee kunnen, maar dat perfect past binnen het Nieuwe Verbond. Is daar dan geen genade? Moeten de mensen het daar dan zelf maar zien te klaren? Die redding is de toekomstige redding in het Koninkrijk en God tekent Zijn genade in die weg er heel uitvoerig bij aan. Het is niet de mens, die dit klaart. Het is God zelf, die er plezier in heeft om dit in de gelovigen uit te werken. Die genade is kenmerkend voor het Nieuwe Verbond. Ons komt dit vreemd over omdat het totaal niet aansluit bij Gods handelen binnen het geheimenis. Dit is dan ook kenmerkend Nieuw Verbondstaal in de Filippibrief.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende