U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alle Tong Zal Belijden

Laten we gelijk naar mijn vijfde punt doorstoten.
5. Het heerlijk profetisch vergezicht dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden is prachtig en een echt genot voor de gelovige, maar dat vergezicht is tevens een typisch aards vergezicht en tevens een vervulling van Oud Testamentische profetie. Het heeft niks met een bovenhemelse roeping of positie uitstaande.
Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Alle knie zal buigen en alle tong zal belijden. Prachtig! Echt grandioos! Een heerlijk toekomstbeeld! Maar welke relatie heeft dit met onze bovenhemelse positie? Dit is Gods plan met deze aardse schepping en de mensen daarop. Vandaar ook dat het een vervulling is van de Oud Testamentische profetie.
Jesaja 45: 23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit Mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Dit hele plaatje van de toekomst voor deze aarde en zijn duidelijke Oud Testamentisch profetische voorzeggingen past naadloos in een Nieuwe Verbondsbrief, zoals bijvoorbeeld de Romeinenbrief.
Romeinen 14: 11 Er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
In welke relatie staat deze profetische uitspraak?
Romeinen 14: 10 Wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van God.

De context is de rechterstoel van God. Ook al kiezen wij bij voorkeur voor de betekenis van een erepodium, waar de prijswinnaars geëerd worden, toch is dit woord “De Bemastoel” in de Bijbel voortdurend de troon van heerschappij.

Pilatus liet Jezus voor zijn Bemastoel verschijnen. Niet een erepodium voor een prijswinnaar.
Mattheus 27: 19 Terwijl hij [Pilatus] op de rechterstoel [Bema] zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei je toch niet met die rechtvaardige [Jezus Christus], want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden.
Johannes 19: 13 Pilatus hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op
de rechterstoel [Bema],

Koning Herodus stak een iets te mooie redevoering af vanaf zijn Bemastoel. De plek van zijn heerschappij, waar hij zich zelf maar wat graag als god liet aanbidden.
Handelingen 12: 21 Op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon [Bema] gezeten, een rede tot hen;
Ook hier dus niet echt een erepodium voor prijswinnaars.

Zo kunnen we doorgaan met het Bijbelse gebruik van dit woord. Paulus werd door de joden (Handelingen 18: 12-17) voor de troon, oftewel de Bemastoel, van de landvoogd Gallio geleid. Als Paulus voor de troon, de Bemastoel, van stadhouder Festus, staat (Handelingen 25: 6&17) eist hij in Handelingen 25: 10 voor de keizerlijke rechtbank, de Bemastoel, gebracht te worden.

Dan heb je buiten de tekst van Romeinen 14: 10 nog uitsluitend de laatste Nieuw Verbondstekst met deze Bemastoel.
2 Corinthe 5:10 Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdraagt wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Het idee van dat erepodium had ik dus zelf ook omhelsd zonder de Bijbelteksten met dit woord mee te laten spelen. Nemen we echter de Bijbel serieus, dan kunnen we uitsluitend de Bijbelse betekenis van een woord herleiden uit de manier waarop de Bijbel zelf het woord gebruikt. Er is nergens sprake van een erepodium. Er is wel sprake van tronen, rechtspraken en oordelen. Het is voortdurend de plaats van heerschappij. Daarbij is het ook overwegend de plek in Jeruzalem.

We mogen dan ook absoluut verwachten dat we hier op de aardse plek van Koninklijke heerschappij Jeruzalem aanwezig zijn waar elke knie zal buigen en elke tong zal loven. Een uitspraak die dus in alles verband houdt met het Nieuwe Verbond en nergens raakvlakken heeft met die nieuwe mens in Christus in de bovenhemelse, het Lichaam van Christus.

Nu nog eens even die uitdrukking ‘Alle tong belijden’.
Met het belijden zijn we helemaal op puur joodse grond terecht gekomen. Onder de prediking van het Koninkrijk en het Nieuwe Verbond was belijdenis een absolute must. Het hoorde bij het evangelie dat verkondigt diende te worden. In Efeze & Colosse is er totaal geen enkele sprake van belijdenis.
Mattheus 10:32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;
Lukas 12:8 Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God;
Romeinen 10:9-10 Indien je met je mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je gered worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot redding.

Filippi 2: 10-11 Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Echt een heerlijk toekomstperspectief, maar wel voor de aarde, helemaal passend binnen het Nieuwe Verbond.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende