U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond

Filippi 1: 18-20 Hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, Christus wordt verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden. Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus, in overeenstemming met mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam,

Paulus weet dat, hoe Christus ook wordt verkondigd en het feit dat hij zich daarin ook nog eens verblijdt, dat dit uiteindelijk uitloopt op zijn redding. Dan voegt hij er ook nog aan toe dat hij dat te danken heeft aan het gebed van de gelovigen van Filippi en de bijstand van de Geest van Jezus Christus. Die gebeden en die bijstand komen helemaal overeen met zijn eigen vurig verlangen om niet beschaamd te staan, maar Christus groot te maken in zijn lichaam.

De redding is hier dus nog iets volkomen toekomstigs. Daarbij is de redding ook afhankelijk van de verkondiging van Christus en hoe hijzelf daar tegenover staat. Het is ook afhankelijk van de gebeden van de gelovigen voor hem. Het is ook afhankelijk van de vraag hoezeer Christus wordt groot gemaakt in zijn lichaam.

Dat genade ook hier werkt zien we overduidelijk in die bijstand van de Geest van Jezus Christus en het feit dat Paulus hier volledig verzekerd is van zijn redding. Dat was zeker niet omdat hij zo’n hoge pet op had van zichzelf, maar omdat hij achter alles Gods genade zag.

Paulus voorwaardelijke en toekomstige beschrijving van zijn redding sluit prima aan bij alle teksten over redding vanuit het Nieuwe Verbond. Hier komt het hele overzicht van wat het Nieuwe Verbond ons leert over redding. Elk onderwerp kan je apart aanclicken, waardoor de bijbehorende Bijbelteksten zichtbaar komen. Daar komt die:

1. God, de Redder
2. Christus Jezus, onze Redder
3. Redding van de wereld
4. Redding van alle vlees
5. Redding van alle mensen
6. Redding van Israel
7. Redding van gelovigen uit Israel
8. Redding van het verlorene
9. Redding van zondaren
10. Redding uit genade en een voldongen feit
11. Redding uit genade, maar nog altijd toekomstig
12. Redding in Jezus naam
13. Moment van aanbod redding
14. Redding vanuit Israel
15. Redding door geloof
16. Redding door geloof & doop
17. Redding door de doop
18. Redding per huisgezin
19. Redding/Genezing
20. Bevrijding van boze geesten tijdens Jezus rondwandeling
21. Redding van omstandigheden
22. Opwekking uit de dood tijdens Jezus rondwandeling
23. Eigen vergeefse menselijke reddingspogingen
24. Demonisch getuigenis over de verkondiging
25. Redding door Gods genadewerk in medegelovigen
26. Geen redding door afwijzing
27. Geen redding door joodse regels aan heidenen opgelegd
28. Redding naar de heidenen
29. Toekomstige redding

En hier komt het laatste en tevens grootste onderwerp, waarmee we gelijk weer zitten op het raakvlak van Filippi 1: 19! Ook dit raad ik je aan om even aan te clicken.
30. Voorwaardelijke redding op het eind.

Ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken.
Redding in de huishouding van genade is all inclusive, oftewel: Alles is reeds volledig beklonken in Christus. Ook is de redding een onvoorwaardelijke zaak. Onder het Nieuwe Verbond is het ook altijd de genade die het leven dat God op het oog heeft voor die Nieuwe Verbonds gelovige uitwerkt, maar dat is dan wel een leven van volharding, een leven dat door moeiten en strijd zich bewijst. Het is Christus, die in genade dit in die gelovigen van het Nieuwe Verbond uitwerkt, maar de binnenkomst in Gods aardse Koninkrijk is daar het loon op, het behoud, de redding. Hier spreekt Paulus dus de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus uit.

Tot behoud zal strekken door uw gebed.
In de brieven van het geheimenis vroeg Paulus ook om het gebed van de medegelovigen. Daar draait het er echter om dat hij bij het openen van de mond ook het geheimenis zal verkondigen.
Efeze 6: 18-19 Bidt … ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,
Colosse 4:3 Bidt ook voor ons, dat God een deur voor ons woord opent, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.

Dat is toch echt iets heel anders dan dat hij gebed vraagt voor zijn eigen redding. Heel eigenaardig als je dit schrijven van Paulus aan Filippi gelijktijdig aan het huishouden van genade, zoals Efeze en Colosse, zou plakken. Kijk eens wat hij daar erover schrijft.
Efeze 1:13 In Hem zijn jullie ook, nadat jullie het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, hebben gehoord; in Hem zijn jullie, toen jullie gelovig werden, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Efeze 2:5 Door genade zijn jullie gered
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

Onder het geheimenis houdt redding een voldongen feit vanuit genade alleen in. Het geluid in Filippi is behoorlijk anders.
Filippi 1:19 Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Typische Nieuwe Verbondstaal!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende