U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Redding/Redder

Filippi 1: 19 Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Ik pak maar gelijk de rechtstreeks letterlijke weergave van de tekst.

Binnen de duidelijke geheimenisbrieven is er uitsluitend sprake van redding op grond van het volbrachte werk, uit genade, als een voldongen feit. Niets toekomstigs! Niets voorwaardelijks! Niets potentieels! Het is geen mogelijke redding! Geen eventuele redding! Er worden geen condities aan verbonden! Men kijkt er niet naar uit! De redding is een vaststaand gegeven in het verleden tot stand gebracht! Niets van dat alles vind je terug in deze tekst.

Ik moet wel wat rechtzetten. In de kleine reeks teksten (in mijn vorige studie) over redding binnen het geheimenis heb ik een belangrijke Geheimenistekst over de Redding/Redder over het hoofd gezien. Die tekst gaat nou juist over ons persoonlijk hoofd. Let op: Het gaat hier dus niet over het Hoofd van het Lichaam: Christus. Het gaat over mijn gewoon letterlijke hoofd en dus wat dat hoofd denkt.
Efeze 6:17 Neem de helm van de Redding/Redder aan.

Letterlijk staat hier voor het woord ‘helm’ de ‘over het hoofd’. Het woord voor redding is hier nou juist het specifieke woord voor ‘redding’, ‘heil’ of ‘zaligheid’, waar veel geheimenisleer gebruik van maakt om het keerpunt in Handelingen 28: 28 mee aan te duiden. Zelf ben ik weer gaan twijfelen of je dit woord zo’n exclusieve plek kan laten innemen tussen de vier Griekse woorden over redding.

In Handelingen 28: 28 gaat het niet letterlijk over het geheimenis. Er wordt niet gesproken over het Lichaam van Christus, waarin alle onderscheid is weggevallen en er dus geen sprake meer is van jood of heiden. Dat onderscheid is nou juist niet weggevallen in deze tekst, want het gaat hier nou juist over heidenen tegenover de joden. Typische Nieuw Verbondstaal. De prediking aan die heidenen was ook simpelweg het Koninkrijk van God.

Wel bijzonder is het kenmerkende woord voor Redding/Redder, dat hier gebruikt wordt. Dit woord wijst zowel op de daad van de redding als de Persoon, die de redding uitvoert. Waar treffen we het zoal aan?

Dit woord is Jezus Christus, die door Simeon als baby in de armen genomen wordt, waarbij hij uitriep dat hij de Redding/Redder, van God gezonden, gezien had. (Lukas 2: 30)
Dit woord is Jezus Christus, die uiteindelijk door elk vlees gezien zal worden als de Redding/Redder van God gezonden. (Lukas 3: 7)
Dit woord is Christus Jezus, die als de Redding/Redder van God gezonden, aan het eind van Handelingen naar de heidenen gezonden wordt. (Handelingen 28: 28)
Dit woord is Jezus Christus, die dankzij de genade van God de Redding/Redder van alle mensen is. (Titus 2: 11)
Opvallend is dat alles wat hier i.v.m. dit woord genoemd wordt betrekking heeft op aardse zaken en daarmee ook prima past binnen het Nieuwe Verbond.

Speciaal aan ons schrijft Paulus dan dat heel ons denken, ons hele hoofd, bedekt wordt door die Redding/Redder, die Christus Jezus is. Niks toekomstigs. Niks voorwaardelijks. Niks potentieels. Niks twijfelachtigs. Hij is de Redding/Redder en ons hele hoofd, ons hele denken, wordt daarmee bedekt. Hij is de helm van de Redding/Redder.

In Efeze 6: 17 is de helm van de Redding/Redder dus helemaal niks toekomstigs. Nou verbinden veel uitleggers met alle plezier deze tekst aan een typische Nieuw Verbondstekst.
1 Thessalonica 5:8 Laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop van de redding;

Hier is nou juist helemaal geen sprake van dit bijzondere woord voor Redding/Redder. Het is gewoon weer het algemene woord, maar er is nog iets typisch. Hier wijst deze helm naar de toekomst. Het is namelijk de hoop van de redding. De verwachting op de redding die komen gaat. Kijk, en dat is nou juist weer het kenmerkende verschil tussen een brief voor het Nieuwe Verbond (alles toekomstig) en een brief aan het geheimenis (Voltooid/Compleet) .

Filippi 1: 19 Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
De redding hier in dit vers is wel degelijk iets toekomstigs. Het is uitgesproken voorwaardelijk. Het lijkt daardoor ook behoorlijk twijfelachtig. Een redding in de toekomst, waar het op uit loopt, dat is een typisch Koninkrijkskenmerk. Maar hoe zit het dan met de redding onder het Nieuwe Verbond? Is die redding volkomen afhankelijk van de menselijke inzet? Is er onder het Nieuwe Verbond dan geen genade, zoals helaas nogal eens onderwezen wordt door bedelingenleraars?

Iedereen die regelmatig mijn studies leest weet dat ook in het Nieuwe Verbond het de genade is, die Gods werk in de mens volbrengt. Gelovigen zouden nooit kunnen volharden als genade niet werkte. Ze zouden nooit de duisternis kunnen afleggen en de wapenen van het licht kunnen aandoen als genade niet werkte. Ze zouden nooit de eis van de wet kunnen volbrengen zonder de genade van God. Ze zouden nooit hun eigen redding kunnen bewerken met vreze en beven zonder die genade, die in hen werkte.

Hoe zouden mensen onder het Nieuwe Verbond hun leven kunnen verliezen met het oog op hun redding als Gods genade hen daar niet toe in staat stelde? God toont onder het Nieuwe Verbond zelfs uitgesproken Zijn genade door de dagen in de eindtijd voor de uitverkorenen in te korten met het oog op hun redding. Hoe zouden mensen onder het Nieuwe Verbond onder felle vervolgingen toch Zijn naam kunnen belijden tot hun redding als de genade van God hen daar niet toe in staat stelde?

Genade werkt in alle huishoudingen van God, maar genade werkt wel heel duidelijk verschillende dingen uit binnen de diverse huishoudingen. Onder het Nieuwe Verbond is de redding toekomstig evenals dat hier duidelijk ook in Filippi 1: 19 het geval is. Onder het Nieuwe Verbond is redding voorwaardelijk evenals dat hier duidelijk ook in Filippi 1: 19 het geval is. Voor het uitputtend overzicht van redding onder het Nieuwe Verbond wachten we nog even rustig op de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende