U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding

We zijn in onze reeks bij het derde aparte punt van de brief aan Filippi aanbeland. Redding binnen het geheimenis is all inclusive, reeds ontvangen en onvoorwaardelijk. In deze brief komen de kenmerkende Koninkrijksvoorwaarden voor redding weer naar voren en vraagt Paulus zelfs gebed voor de redding.
Filippi 1: 19 Ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door jullie gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Heel letterlijk woord voor woord weergave:
Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Ook dit punt behandelen we rustig aan in een aantal studies.

Wat is hier hetgeen waardoor het voor Paulus tot in redding zal uitlopen?
Filippi 1: 16-18 Zij verkondigen de Christus uit liefde, omdat zij weten, dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar andere uit eigenbelang, met de onzuivere bedoeling, mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.
Het feit dat Paulus zich verblijdt in de verkondiging van Christus, dat lijkt hier de reden waardoor het voor Paulus uitloopt op redding. Dit komt mij toch als een zeer onzekere, voorwaardelijke en toekomstige redding over.

Belangrijk in deze tekst is om de tijd en de vorm te weten, die gebruikt wordt. Paulus spreekt hier in de toekomende tijd en hij gebruikt de medium deponens vorm. Het is een redding in de toekomst. Daarmee zitten we al radicaal buiten geheimenisgrond. Bij ons, binnen het Lichaam van Christus, is er slechts sprake van één redding, all inclusive, reeds ontvangen en onvoorwaardelijk, die vastligt in het volbrachte werk van Christus.
Efeze 1:13 In Christus ben jij, nadat jij het woord van de waarheid, het evangelie van jouw redding, hebt gehoord; in Hem ben jij, toen je gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Efeze 2:5 God heeft ons mee levend gemaakt met Christus, (
door genade zijn jullie gered.)
Efeze 2:8
Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;
Efeze 5:23 Christus is het hoofd is van Zijn gemeente;
Hij is het, die Zijn lichaam redt.

Deze vier teksten in Efeze zijn de enige teksten, die spreken over de redding, de Redder en het gered zijn, waar het Paulus schrijven over het geheimenis betreft. De eerste tekst geeft aan dat het evangelie dat wij nu verkonden de voldongen redding is. De tweede en derde tekst geven aan dat die redding uitsluitend uit genade is. Het laatste vers geeft aan dat het kenmerk van Christus hoofdschap is dat Hij Degene is Die Zijn lichaam redt en niemand anders. Onvoorwaardelijke, voldongen genade!

Filippi 1: 19 Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Hier is sprake van een toekomstige redding. Het ‘dit’, leek de reden waardoor het voor Paulus op redding uitloopt. Dat ‘dit’ is de verkondiging van Christus, waarin hij zich verblijdt. Maar we hebben nog niet bij de vorm stilgestaan. Dat was de medium deponens. Eigenlijk weer iets redelijk onbekends binnen onze Nederlandse taal. Wat houdt deze vorm in?

Omdat de mednium deponens onbekend is in het Nederlands wordt het vertaald alsof er sprake is van de bedrijvende vorm. Kijk, nu zijn we op bekend terrein. Bij de bedrijvende vorm kijken we naar het onderwerp. Dat is in dit geval ‘dit’, oftewel dat verblijden in de verkondiging van Christus. Bij de bedrijvende vorm is het onderwerp, dus ‘dit’ ook de actieve bedrijver. Dit zorgt er dan voor dat het voor Paulus uitloopt in redding. Maar dat is niet het kenmerk van de medium deponens. Dat heeft veel meer de bedoeling dat het ‘dit’ gebruikt wordt om Paulus juist in redding te laten uitlopen.

God gebruikt dus zaken als mensen, die het Paulus hier lastig maken door hem als concurrerende medeverkondigers de voet dwars te zetten. God gebruikt die mensen om Paulus aan het eind van de rit goed te laten uitkomen, gered te worden. Wanneer we een totaal andere tekst met precies hetzelfde werkwoord en dezelfde toekomende tijd en dezelfde medium deponens vorm nu vergelijken, dan zal dit een heel stuk helderder worden.
Lukas 21: 13 Het zal voor jullie hierop uitlopen, dat jullie zullen getuigen.

Kijk, hier heeft de NBG gelijk zelf al het woord vertaald met ‘erop uitlopen’. Dat is dus de overeenkomst en dan ook nog eens precies dezelfde tijd en dezelfde vorm. Hier is het onderwerp ‘het’. Wat is dat ‘het’ in deze tekst?
Lukas 21: 12 Zij zullen de handen aan jullie slaan en je vervolgen, door jullie over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en je voor koningen en stadhouders te leiden om Mijns naams wil.

Het mooie in dit Bijbelgedeelte is dat het eigenlijk al in vers 13 duidelijk is dat deze volgelingen van de Heer niet zelf actief bezig waren om het op getuigen te laten uitlopen. Nee, dat gebeurde aan hen. Hoe werkte de Heer dat aan hen? Door vervolging en gevangenschap. Alles gebeurde aan hen. Nergens is concreet sprake van bedrijvende vorm. Precies hetzelfde is het geval bij Paulus in Filippi.
Filippi 1: 19 Ik weet dat dit voor mij tot in redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Er is dus inderdaad heel duidelijk sprake van een voorwaardelijke boodschap voor een toekomstige redding. Maar gelijk komt ook naar voren dat God zelf die voorwaarde in genade uitwerkt. Zo werkt genade nu eenmaal binnen het Nieuwe Verbond.

We hebben nog niet bekeken wat die redding concreet inhoudt in deze tekst. In de volgende studie zullen we ontdekken dat dit ook kenmerkend thuis hoort binnen de joodse Koninkrijksverkondiging. We zagen nu wel al dat er een voorwaarde was voor deze redding. Evenals we telkens binnen de andere Bijbelgedeelten over het Nieuwe Verbond ontdekken dat het Gods genade is, die deze voorwaarden in het leven van de gelovigen invult, zo zagen we dit ook opnieuw weer terugkomen in deze Filippitekst.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende