U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Waarom een nieuwe kijk?

Ik heb veel studies gegeven over deze brief. Altijd vanuit de gedachte dat dit direct aan ons geschreven was. De belangrijkste reden om deze brief nu nog eens opnieuw diepgaand door te lichten ligt in het feit dat ook maar enig onderwijs over het geheimenis, zoals die in de brieven Efeze en Colosse wordt uiteengezet, totaal ontbreekt. Mijn onderwijs over deze brief ging er altijd helemaal vanuit dat Paulus hier sprak vanuit de openbaring van het geheimenis. Dat lukt als je bepaalde uitspraken onbelicht laat en Bijbelteksten iets anders laat zeggen dan wat er werkelijk staat.

Je hoeft maar te kijken naar mijn serie over de Filippibrief hier op mijn website. Hier zet ik ze nog eens op de rit:
1. Paulus Komst In Filippi
2.
Geheimenis & Nieuw Verbond
3.
Samenkomst Aan De Rivier
4.
Geef Het Uit Handen
5.
De Doop
6.
Uitdrijven Van Boze Geesten
7.
Inleiding Filippi 7
8.
De Opbouw Van De Brief Aan Filippi
9.
De Boodschap: Dienstbaarheid Uit Genade
10.
Genade, Uitgewerkt In Dienstbaarheid
11.
Christus Gezindheid Is Jouw Gezindheid
12.
Eén In Christus Jezus
13.
Verbonden Met De Heer & Met Elkaar
14.
Mens Zijn Of Uit Genade Leven
15.
Vanzelfsprekende Genade
16.
Lijden, De Speciaal Door God Verleende Genade
17.
Paulus Verlangen Naar & Lijden Voor Hen Allen
18.
In Zwaar Lijden Zorg Voor De Ander
19.
Volmaakt In Christus
20.
Wij Zijn Allen Paulus Navolgers
21.
Eenheid Van Heiligen
22.
Jouw Rustplekje In Christus Jezus!
23.
Dienstbaarheid Vanuit Onze Eenheid Met Christus
24.
Tezamen Met. Eén met Christus in Zijn doop!
25.
Eén Met De Ware Dienstknecht
26.
Eén Met De Grote Episkopos

Je hebt wellicht al een beetje ontdekt hoe ik mijn best heb gedaan om deze brief passend te krijgen binnen de geheimenisboodschap. Mijn zicht op het geheimenis is in de negentiger jaren ontstaan door de Bijbel weer letterlijk te gaan lezen. Daardoor sprongen verschillen tussen de Koninkrijksboodschap aan Israel en de typische geheimeniskenmerken van de Gemeente, het Lichaam van Christus er voor mij duidelijk uit. Was ik toen op de weg gezet van het letterlijk nemen van de Bijbel?

Ik moedig andere gelovigen altijd aan om de Bijbel letterlijk te nemen. Iemand vroeg me eens als reactie daarop, wat ik precies bedoelde met het letterlijk nemen van de Bijbel. Bedoel ik dat we de Bijbel door de bril van de bedelingen moeten zien? Die vraag heeft bij mij wel iets wakker geschud. Nee, letterlijk betekent heel simpel gewoon exact de boodschap, de adressering, de omstandigheden, de beschrijvingen letterlijk nemen zoals ze daar in de Bijbel staan opgeschreven, ook al wordt daardoor opnieuw mijn of jouw bouwwerk van bedelingen door elkaar geschud.

Een paar jaar terug begon bij mij de twijfel te ontstaan dat ondanks dat de brieven Filippi, 1 & 2 Timotheus en Titus doorgaan voor late brieven van Paulus, de boodschap in die brieven er niet één was van dat kenmerkende geheimenis: de nieuwe mens, de Gemeente, het Lichaam van Christus. Integendeel! Ik kwam kenmerkende Koninkrijkstaal tegen, die naar mijn inzichten nergens anders thuishoorde dan bij het Nieuwe Verbond.

De laatste jaren heb ik dat laten sudderen. Ik ben er niet ingedoken. Wellicht dat ik er zelf voor terugschrok. Ik hou niet van veranderingen en zeker niet dat ik weer dwars kom te liggen tussen mijn vrienden met een totaal andere boodschap. Het was echter alsof het knopje ‘Letterlijk nemen!’ aangezet was en ik gewoonweg die gedeelten niet meer kon terugzetten binnen het geheimenis. Ik ben nu in de eerste plaats aan de slag gegaan met al die teksten in de Filippibrief, waar ik dus al twijfels over had.

Onderwijs over het Nieuwe Verbond voor de heidenen was nou juist kenmerkend het centrale thema van Paulus eerste bediening tijdens de Handelingenperiode. Waar deze brief gezien wordt als geschreven na die Handelingentijd en gedurende zijn gevangenschap, waarin hij de openbaring van het geheimenis ontving, is het een des te grotere verrassing om dat kenmerkende Handelingentijd-onderwijs van het Nieuwe Verbond voor het volk Israel in de eerste plaats, en dan daarna ook voor de heidenen, hier terug te vinden.

Maar wat zijn dan die kenmerkende Nieuwe Verbonds onderdelen van Paulus eerste leer, die we ook weer terug gaan vinden in deze brief aan Filippi? Het feit dat Israel niet aan de kant gezet is. Het feit dat Paulus nog altijd schrijft vanuit de directe verwachting van de wederkomst van Christus naar de aarde. Het feit dat de gelovigen veel voorwaarden worden voorgehouden om aan het eind goed uit te komen. Er is sprake van groei als klein kind in de Heer naar de volwassenheid.

De gelovigen onder de huishouding van genade, waar wij toe behoren, zijn volwassen zonen in de Heer. Er is nu alleen nog groei in de kennis. Maar God grijpt in deze brief direct in bij het niet voldoen aan de voorwaarden, zoals het ook gebeurde in het geval van Ananias en Safira en in Corinthe bij het avondmaal. Paulus zelf had ook het gezag om mensen over te leveren aan satan, zoals in 1 Timotheus 1: 20. Dergelijke kenmerkende zaken speelden in de Handelingentijd. Dergelijke zaken hebben geen plaats binnen het geheimenis, maar dus wel in Filippi. Vandaar dat ik hard toe ben aan een nieuwe, frisse, letterlijke kijk op deze brief.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende