U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Gelijkenissen & Wedergeboorte

Het zijn met name de gelijkenissen in de evangeliën, die luid de boodschap van het Koninkrijk uitschreeuwen. Als er iets in de Bijbel bestaat wat binnen de christenheid een volkomen verkeerde plek heeft gekregen, dan zijn het wel de gelijkenissen.

We doen, als evangelische wereld, voortdurend vergeefse pogingen om de gelijkenissen op onszelf van toepassing te brengen. We begaan daarbij ook nog eens de dwaasheid om de ander wijs te maken dat dit bedoeld was als plaatje om de boodschap wat begrijpelijker te maken.
Mattheus 13:13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, met het doel dat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
Lukas 8:10 Hij zei: Aan jullie
[de discipelen] is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, met het doel dat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.

Niks begrijpelijker. De bedoeling was om bij die geestelijk doven nog wat meer verwarring te scheppen. Het thema van willekeurig welke gelijkenis dan ook is in de verste verte niet Gods handelen in onze tijd van het Lichaam van Christus.

Het thema van de gelijkenis van de zaaier (Matt. 13:19) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Matt. 13:24) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van het mosterdzaadje (Matt. 13:31) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van het zuurdesem (Matt. 13:33) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van de verborgen schat (Matt. 13:44) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van de parel van grote waarde (Matt. 13:45,46) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van het net dat in de zee werd geworpen (Matt. 13:47) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matt. 20:1) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van de bruiloft van de zoon van de koning (Matt. 22:2) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden (Matt. 25:1) is het Koninkrijk van God.
Het thema van de gelijkenis van het zaad dat in het verborgene groeit (Mar. 4:26) is het Koninkrijk van God.

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Alle gelijkenissen hebben het thema van het Koninkrijk van God. Door daar mee te sjoemelen brengen we het Woord van God niet wat dichterbij de mensen. We zorgen dat ze er helemaal geen hout meer van snappen. Alle logica is dan namelijk als sneeuw voor de zon verdwenen en we houden alleen nog wat zalvende menselijke woordjes over.
Als je hier clickt krijg je nog een studie over gelijkenissen.
Hier Nog Een Video: Gelijkenis Van De Zaaier

Jazeker mensen, zodra je het Koninkrijk van God in het juiste perspectief plaatst, zul je gaan ontdekken dat heel veel favoriete Bijbelgedeelten niet handelen over jouw plekje binnen het Lichaam van Christus, maar dus te maken hebben met Gods beloften van het Koninkrijk van God aan Zijn aardse volk Israel. Neem bijvoorbeeld de volgende uitspraken:
Johannes 3: 3 Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Johannes 3: 5 Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij
het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Nicodemus had als leraar van Israel deze uitspraak van Christus moeten verstaan.
Johannes 3: 10 Jezus antwoordde hem: Jij bent de leraar van Israel, en deze dingen versta je niet?
Het Koninkrijk van God heeft namelijk met een totaal nieuw leven voor Israel te maken. Een wedergeboorte.
Jeremia 32:39-40 Ik zal hun een hart en een weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; ja, Ik zal een verbond van de aioon met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en Mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken;
Ezechiël 11:19 Ik zal hun
een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,
Ezechiël 36:26-27
Een nieuw hart zal Ik jullie geven en een nieuwe geest in jullie binnenste; het hart van steen zal Ik uit jullie lichaam verwijderen en Ik zal jullie een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in jullie binnenste geven en maken, dat jullie naar mijn inzettingen wandelen en ijverig mijn voorschriften onderhouden.

Het Koninkrijk van God betekent voor het aardse volk Israel dus een nationale en geestelijke wedergeboorte. Heel letterlijk wordt er in de kern van Israel het oude door God weggenomen en er komt iets totaal nieuws voor in de plaats. Wedergeboorte!

Natuurlijk kunnen we uit veel Bijbelse gegevens die direct over ons gaan ook concluderen dat God in ons leven iets compleet nieuws tot stand heeft gebracht. Maar het Koninkrijk van God betreft Gods handelen met Zijn aardse volk Israel en via dit volk verder met alle andere aardse volkeren.

Ook bij dit aardse volk blijkt dan opnieuw dat hun ijverig onderhouden van al Gods voorschriften gewoon een kwestie van genade is. Het is namelijk Gods Geest, die God hen in hun binnenste geeft, die maakt dat ze ijverig die voorschriften onderhouden.
Ezechiël 36: 27 Mijn Geest zal Ik in jullie binnenste geven en maken, dat jullie naar mijn inzettingen wandelen en ijverig mijn voorschriften onderhouden.

Menigeen binnen de evangelische wereld kijkt heel vreemd tegen dit laatste aan. Zou God dan uitwerken dat men zich voor de volle 100 % aan de wet houdt? De overgrote meerderheid van de evangelische wereld ziet dat nou juist als wetticisme. Nee, dat is nou juist de werking van Gods genade in het Nieuwe Verbond.
Romeinen 8: 4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Binnen de huishouding van de verborgenheid, het Lichaam van Christus, waar wij bij horen, daar zou het wetticisme zijn als we hier ook een poging toe wagen. Genade werkt dit namelijk niet in ons uit. Kortweg gezegd: Verschil tussen Koninkrijk en Gemeente.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende