U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zoek Eerst Het Koninkrijk

Zodra God de draad met Zijn Volk Israel weer zal oppakken, zal de verkondiging van het Evangelie van het koninkrijk weer de wereld overgaan. Dit zal gepaard gaan met de duidelijke tekenen van het Koninkrijk: Doden opwekking, zieken genezing, e.d. De ons zo vertrouwde markteconomie zal in elkaar geklapt zijn en God zal Zijn economie van het Koninkrijk (geen persoonlijk bezit, geen kopen of verkopen, maar alles bij allen gemeenschappelijk) mondiaal invoeren.

Alle volkeren, die de verkondiging van het koninkrijk door het Joodse volk zullen aannemen, krijgen deel aan die nieuwe economie. Natuurlijk zal de antichrist weer proberen de ouderwetse markteconomie nieuw leven in te blazen. In dat verband staat dan ook de volgende tekst:
Openbaring 13:17 Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Zo’n tekst heeft dan ook gelijk elk angstaanjagend randje verloren. Kopen of verkopen hoort nou eenmaal bij de dan failliete markteconomie.

Nu terug naar het uitgangspunt.
Mattheus 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken: Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen.
Markus 1: 14-15 Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en
het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie.

Heel populair verkondigt het gros van de evangelische wereld nog aldoor het Koninkrijk van God. De meeste liederen in de samenzang zijn daarop geënt. Het lijkt alsof we allemaal weten wat we daar nou eigenlijk wel onder moeten verstaan. Niks is minder waar.

Toen Jezus echter met deze uitdrukking ‘Het Koninkrijk van God’ op de proppen kwam, was het helemaal niet nodig dat Hij deze uitdrukking uitlegde. Hij verkondigde iets wat elke Israëliet gelijk begreep. Ze hadden daar namelijk enorm naar uitgezien. Wat hadden ze verlangd naar die helemaal te gekke toestand op aarde, waar hun eigen profeten al zo vaak over gesproken hadden!

Psalm 67: 1-5 God doet Zijn aanschijn bij ons lichten in Sela, opdat men op aarde Uw weg zal kennen, onder alle volken Uw redding. Dat de volken U loven, o God; dat de volken allemaal samen U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat U de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt vanuit Sela. Dat de volken U loven, o God, dat de volken allemaal samen U loven.

Tot tweemaal toe wordt het plekje, waar dit alles begint, genoemd. In de meeste Bijbels is dat plekje al redelijk verstopt, verborgen en soms zelfs helemaal weg. ‘Sela’, oftewel ‘De Rots’. Het is de Rotsplaats ‘Petra’ in de woestijn van Jordanië, waar God Zijn volk zal bijeenvergaderen uit alle landen, ook het land Israel. Van daaruit zal Gods Nieuwe Verbond met Zijn aardse volk Israel weer opgestart worden.

Alle volkeren zullen van daaruit de weg van God leren kennen, Zijn redding leren kennen. Ze zullen Hem loven, zich verheugen en jubelen. Alles wordt recht gezet, oftewel God richt in rechtmatigheid. Gods koninkrijk breekt baan. Die belofte brandde in de harten van het volk Israel. Toen Jezus dan ook kwam met Zijn prediking van het ‘Koninkrijk van God’ spitste men de oren. Dat waren vertrouwde klanken.

Mattheus 6: 33 Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.
De hele uitdrukking is in de christenheid al zo sterk een eigen leven gaan leiden, dat wanneer we zo’n tekst als hierboven gewoon zijn letterlijke betekenis teruggeven, je vanzelfsprekend gek aangekeken wordt. We kennen het liedje. We zingen het en we leren onze kinderen dat ze in de allereerste plaats alles gehoorzaam moeten doen wat God zegt in Zijn Woord. Al het andere in het leven komt op de tweede plaats.

Het staat er totaal niet, maar we leren het wel. Dat tweede deel: ‘Alles zal je bovendien geschonken worden’, dat staat er als een absolute garantie. Zo wordt het echter door vrijwel niemand opgevat. Niemand leert zijn kinderen: ‘Nou gewoon gehoorzaam zijn, dan krijg je alles wat je nodig hebt, dan word je gegarandeerd beter, dan hoef je zelfs helemaal niet ziek te worden, dan zal het je aan niks ontbreken’. Dat laatste onderdeel wordt eigenlijk door niemand gegarandeerd, terwijl juist die laatste garantie er wel staat. Dat eerste, wat door vrijwel iedereen zo toegepast wordt, ‘Nou gewoon gehoorzaam zijn’, dat is nou juist het onderdeel dat totaal niet voorkomt in die tekst.

Jezus spoorde Zijn discipelen (Letterlijke volgelingen op aarde. Dat zijn wij dus niet) aan om het zoeken van Zijn Koninkrijk voorop te zetten. Kort daarna ontvingen ze daartoe ook alle bekwaamheid:
Mattheus 10: 5-10 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israel. Ga en predik en zeg: Het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Voorzie je niet van goud of zilver of koper in je gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf,

Ze hoefden zich niet bezorgd te maken over zieken. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden zich niet druk te maken over doden. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden niet terug te schrikken voor verontreiniging door melaatsen. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden niet in hun schulp te kruipen voor boze geesten. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden geen geld voor onderweg mee te nemen. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hadden geen extra kleding of ondersteuning nodig. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Dat evangelie van het koninkrijk brak krachtdadig baan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende