U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Dubieuze Grenslijn

We sluiten onze serie over het Koninkrijk van God af met een nadere studie over de grenslijn, die zeer populair is onder de gelovigen waar ik ook toe behoor, die een sterk onderscheid zien tussen het Nieuwe Verbond en de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Handelingen 28: 28 Het zij jullie dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!
Dit wordt door heel velen de grenslijn genoemd. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar mijn twijfels over heb. Hier volgen mijn overwegingen.

A. In de eerste plaats is het kenmerk van de verborgenheid, oftewel de Nieuwe Mens uit Efeze 2, dat daar geen onderscheid bestaat tussen Jood en Heiden. Die twee (zo worden ze daar door Paulus genoemd) zijn volkomen opgegaan in die Nieuwe Mens. Het feit dat Paulus hier in Handelingen 28: 28 nog zo uitgesproken spreekt over heidenen, en daarmee dus ook over Joden, geeft aan dat hij nog altijd rekent vanuit het Nieuwe Verbonds- beginsel van ‘Eerst de Jood, dan de Griek’.

B. In de tweede plaats is de tijdsvorm van het werkwoord ‘gezonden’ in de Aorist. Dat houdt in dat de redding Gods in het verleden aan de heidenen gezonden is, en dat dit nog altijd doorgaat. Dat klopt ook, want die deur heeft in de eerste plaats Petrus geopend om vervolgens Paulus daar door te laten gaan. Het is dus geen kwestie van dat deze redding Gods op het specifieke moment van Handelingen 28: 28 plotseling naar de heidenen gezonden werd.

C. Deze uitspraak dat de redding van God ook aan de heidenen is gezonden is geheel in de lijn van Gods Oud Testamentische profetie. Wanneer het echter echt verborgen zou zijn, zoals dat volgens Paulus uitspraken over die Nieuwe Mens ook concreet is, dan zou het nou juist niet in de lijn van de profetieën liggen.
Psalm 67:1-4 God is ons genadig en zegent ons, Hij doet Zijn aanschijn bij ons lichten opdat men op aarde Uw weg kent, onder alle volken Uw redding. Dat de volken U loven, o God; dat de volken gezamenlijk U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat U de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.
Psalm 86:9
Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Here, en Uw naam eren;
Psalm 98:2-3 Yahweh heeft Zijn redding bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor
de ogen van de heidenen. Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid, en Zijn waarheid aan het huis van Israel; en al de einden van de aarde hebben gezien de redding van onze God.
Psalm 102:15
De volkeren zullen de naam van Yahweh vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid,
Psalm 138:4
Alle koningen van de aarde zullen U, Yahweh, loven, wanneer zij de woorden van Uw mond gehoord hebben;
Jesaja 49:6 Ik heb U gegeven tot een Licht van
de heidenen, om Mijn redding te zijn tot aan het einde van de aarde.

D. Een grenslijn in Gods handelen zou aangeven dat God vanaf dat moment anders zou handelen. Het is een feit dat Paulus hierna een openbaring betreffende de Gemeente, het Lichaam van Christus, kreeg. De Joodse gelovigen die als synagogen geroepen waren binnen het Nieuwe Verbond, plus de heidenen die daarbij gevoegd waren, werden daarna echter niet ontdaan van hun hoop, uitzicht en roeping.

Deze gedachte van een grenslijn, die ikzelf een tijdlang heb aangehangen omdat ik de waarheid betreffende het Lichaam van Christus had ontdekt, blijkt echter geen grond in de Bijbel te hebben. Bovendien blijft Paulus, zoals je van een trouwe dienstknecht mocht verwachten, gewoon de vertrouwde boodschap van het Koninkrijk van God uitdragen.
Handelingen 28: 30-31 Paulus bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, terwijl hij het Koninkrijk van God predikte,

De prediking van het Koninkrijk van God hield in dat Gods heerschappij aanstaande was. Dat verwachtte elke gelovige Jood. Paulus eigen verwachting van het aanbreken van dat Koninkrijk was op dat moment ook nog steeds onveranderd.

De lijn van het Nieuwe Verbond bleef naast de openbaring van de verborgenheid betreffende de Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, gewoon doorgaan. We hebben daar al eerder i.v.m. de typische Koninkrijkskenmerken van de brieven aan Timotheus en Titus bij stil gestaan. Dat zou vanzelfsprekend ondenkbaar zijn wanneer Handelingen 28: 28 een solide grenslijn was.

Er is wel iets echt veranderd binnen de lijn van de verkondiging van dat Koninkrijk. Voor de grenslijn verwachtte ook Paulus nog concreet het aanbreken van het Koninkrijk op aarde. Daarna wist Paulus ook in de kenmerkende late Koninkrijksbrieven dat dit er niet meer inzat. Daar verwacht hij dus zijn letterlijk sterven.
2 Timotheus 4:6 Wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur.

We sluiten deze serie over het Koninkrijk van God af met een laatste heenwijzing van Paulus naar het komend Koninkrijk van God. Het is de Heer zelf, die de gelovige veilig in Zijn Koninkrijk zal leiden.
2 Timotheus 4:18 De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in Zijn hemels Koninkrijk brengen.
Gezien de typische Nieuw Verbonds- inhoud van deze brief neig ik er toe om dit als dezelfde hemelse roeping te zien, waar de Hebreeën zich ook door kenmerkten.
Hebreeën 3:1 Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt jullie oog op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Jezus,

Nergens staan wij als leden van het Lichaam van Christus met de Heer in relatie als onze Apostel en de Hogepriester. Dit past geheel binnen het Koninkrijk. Die grote Apostel van het Koninkrijk van God waren we al tegen gekomen in de evangeliën.
Lukas 4: 43 Ik [Jezus Christus] moet het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden [Grieks: Apostello].

Na de openbaring van de verborgenheid liepen er dus tijdelijk twee lijnen naast elkaar. Dat was de tijd van Paulus twee afzonderlijke diensten. De gelovigen die onder het Nieuwe Verbond geroepen waren, bleven apart naast de gelovigen binnen de verborgenheid bestaan totdat de laatste met die roeping gestorven was.

Het is heel goed mogelijk, nu we het decor van de profetische eindtijd weer opgetrokken zien worden, dat God nu ook weer verder zal gaan met de lijn van het Nieuwe Verbond. Er is echter een kenmerkende start. Het tot geloof komen van het aardse volk van God, Israel. Dat sluit feitelijk elke pretentie van Koninkrijksverkodiging in onze tijd, zonder deze start, bij voorbaat uit.

Laten we ons dus nu maar zoveel mogelijk met onze hoge en rijke positie in Christus in de bovenhemelse bezig houden. Dat is puur genot van Gods overvloeiende rijkdommen van genade in onze tijd!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina