U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ons Zeker Erfdeel

We kijken de brieven Efeze en Colosse door op eventuele besprekingen van het Koninkrijk, oftewel de Heerschappij. Tot nu toe hebben we er nog maar eentje opgemerkt.

Hier komt de volgende:
Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.

Paulus spreekt hier over de erfenis (het erfdeel) en niet over de redding. Het Koninkrijk hier in Efeze heeft dus gelijk al twee specifieke kenmerken.
1. Het is niet het Koninkrijk van God. Het is het Koninkrijk van Christus en God.
2. Het is het erfdeel van de gelovigen in onze tijd, de leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

We springen maar direct boven op dat erfdeel van ons. Een erfenis is niet de redding op zich. Willen we weten wat dit erfdeel is, dan moeten we eerst alle teksten over ons erfdeel op de rit zetten. Leraars die dat oppervlakkig doen, stuiten op tegenstrijdige berichten. Volgens mij komen ze daardoor, volkomen ten onrechte, tot de vreemde conclusie dat er sprake is van twee soorten erfdelen voor ons.
1. In de eerste plaats een erfdeel dat al helemaal kant en klaar zou liggen in Christus en waar geen verdiensten van ons aan verbonden zijn.
2. Dan, als een soort tweede erfdeel, iets wat wij nog moeten verdienen en wat we dus aan het eind van de rit ontvangen als ons loon.

Weer zo’n typisch geforceerde tweedeling. Paulus had dan toch wel ergens zo’n splitsing moeten aangeven. Het feit dat hij dat niet doet, geeft mij het idee dat er slechts sprake is van één erfdeel. We lopen daarom zelf alle Bijbelgedeelten over ons erfdeel na.

A. Eerste Bijbelgedeelte:
Efeze 1:10-11 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil doen kennen ……om, in de huishouding van de volheid der tijden, alles wat in de hemelen en op de aarde is onder Christus, te hoofden, in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,
Er is een raad van Gods wil. Die had al ver van tevoren ons in ons erfdeel gepland. Onze plek in dat erfdeel ligt helemaal vast in Christus zelf.
Dat erfdeel wijst, wat tijdstip betreft, feitelijk op de allerlaatste eindfase als echt alles onder Christus gehoofd is. Dat is nu al onze positie als Lichaam van Christus, volkomen één met Hem, boven alles. Die toekomstige tijd wordt hier Gods huishouding van de volheid der tijden genoemd.
God heeft ons nu al inzicht gegeven in die verborgenheid van Gods wil, zoals dit Bijbelgedeelte begint.

B. Tweede Bijbelgedeelte:
Efeze 1: 13-14 In Christus zijn jullie, nadat jullie het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, hebben gehoord; in Hem zijn jullie, toen jullie gelovig werden, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis,
Dit gedeelte geeft opnieuw aan dat feitelijk alles al vastligt in Christus. Nadat we tot geloof kwamen heeft God ons verzegeld met de Heilige Geest. Die is a.h.w. onze garantie dat we deel krijgen aan onze erfenis.

C. Derde Bijbelgedeelte:
Efeze 1: 16-18 Ik denk aan jullie bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, …, aan jullie de Geest van wijsheid en van openbaring geeft om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,
Het onderwerp van dit gedeelte is Paulus gebed voor ons, als gelovigen binnen het Lichaam van Christus. De gigantische rijkdom en heerlijkheid van Christus erfenis bij ons is heel vaak niet eens een genot voor ons omdat onze ogen ervoor gesloten zijn.
Het feit van die rijkdom en heerlijkheid ligt vast. Het enige verlangen van Paulus hier is dat onze ogen er ook voor open gaan.

D. Vierde Bijbelgedeelte:
Colosse 1:12 Jullie danken met blijdschap de Vader, die jullie toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht.
Nogmaals een heel duidelijk getuigenis dat onze erfenis vastligt. Vader zelf heeft ons toebereid voor dat erfdeel.

E. Vijfde en laatste Bijbelgedeelte:
Colosse 3: 23-24 Wat jullie ook doen, verricht je werk vanuit je hart, als voor de Here en niet voor mensen; jullie weten toch, dat jullie van de Here tot vergelding de erfenis zullen ontvangen. Jullie dienen dus Christus als heer.
Hier wordt de erfenis een loon op werken genoemd. Dat is, samen met onze uitgangstekst (Efeze 5: 5 met dat Koninkrijk van Christus en God) aanleiding voor enkele Bijbelleraren om twee soorten erfenissen te zien. Eentje die kant en klaar ligt en eentje die nog te verdienen of verliezen valt. De aanwijzingen ‘Vanuit je hart’, ‘Voor de Here’ en ‘Christus als heer’ zet deze leraren nog niet op een bepaald spoor. Men ziet daar hooguit een nog wat strengere opvatting voor de taak in.

Natuurlijk haalt deze uitspraak Paulus voorgaande spreken over de erfenis niet onderuit. Zeker niet wanneer we Paulus onderwijs over hoe God Zijn werken dan ook werkelijk in ons uitwerkt, ook concreet kennen.
Filippi 2: 12-13 Blijf …… je redding uitwerken met vreze en beven, want God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Hoe bestaat het dat het oppervlakkig lijkt, alsof er hier een botsing ontstaat over loon en over iets dat reeds al lang en breed voor ons klaar ligt? Die botsing ontstaat uitsluitend door ons oppervlakkig aankijken tegen dat werk van ons. Dat ligt namelijk reeds kant en klaar al voor ons voorbereid.
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Onze erfenis staat al vast. Ons loon staat al vast. Onze dienst staat namelijk ook al vast. Onze werken zijn namelijk al voorbereid. Echt alles is genade! Ook onze erfenis. Ook ons loon.
Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.
Wij gaan dus zondermeer binnen. Uitsluitend op grond van genade!
Alleen: Waar binnen? En hoezo zeker? Hoereerders dan? Onreinen dan? Geldgierigen dan? Daarom diepen we het ook nog wat verder uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende