U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Pottenbakker vernietigt en vormt iets nieuws

Jesaja 45: 9 Wee hem, die met zijn Schepper twist; zoals aardewerk met eigen werk van klei strijdt? Zegt het klei dan tegen zijn Pottenbakker: Wat doe je nou? en zegt jouw werk: Hij heeft geen handen?

We gaan dit keer maar eens kijken hoe het er aan toegaat in dat huis van de Pottenbakker.
Jeremia 18: 2-9 Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker, daar verkondig ik je mijn woorden. Ik daalde dus af naar het huis van de pottenbakker, en kijk nou toch eens, hij is net aan het werk op de schijven; en het vat, dat hij van de klei aan het maken was, is een puinhoop onder Zijn handen; toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste. Toen zei Yahweh tegen mij: Ik kan net zo met jullie doen als deze pottenbakker, o huis van Israël! Dit zegt Yahweh! Kijk maar, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in Mijn hand, o huis van Israël. Snel spreek Ik tot een volk of koninkrijk, dat Ik het uitroeien, verbreken en verderven zal; maar zodra dit volk, over wie Ik dit uitgesproken had, zich bekeert van zijn kwaad, dan heb Ik ook berouw over het kwaad, dat Ik hen dacht aan te doen. En snel spreek Ik dan tot dat volk of koninkrijk, dat Ik het bouwen en planten zal;

Ik ben niet van plan om diepgaand op allerlei typologische lessen in te gaan, maar ik vind het toch wel prachtig dat dit alles start met de woorden “Sta op!”. Een beginnetje van inzicht ontvangen we in Gods opstandingskracht. Dat krijgen we echt niet van onszelf. “Sta op!”.

Hier gaat het dus over alles van, maar ook rondom het huis van Israël en de weg, die God met hen gaat. Dat wordt getekend in het werk van de Pottenbakker met al dat klei.

Alles wat we hier zien gebeuren vindt plaats in het huis van de Pottenbakker, zegt vers 3. Daar wordt niet zozeer het woonhuis van de Pottenbakker mee bedoeld, als wel de werkplaats. Die werkplaats wordt hier keurig een plek gegeven, maar wij zien dit allemaal plaatsvinden overal waar Zijn aardse volk over de hele wereld is uitgezwermd.

Welke plek krijgt die werkplaats van de Pottenbakker hier in dit gedeelte? Dat moet ergens in het dal zijn. In elk geval beneden want Jeremia krijgt in vers 2 van Yahweh de opdracht om er naartoe af te dalen. Dat doet hij dan ook in vers 3.
Jeremia 18: 2, 3 Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker, daar verkondig ik je mijn woorden. Ik daalde dus af…..

Dit soort duidelijke plaatsbepalingen hebben in de Schrift altijd een betekenis. Men daalde bijvoorbeeld af naar Egypte en men ging op naar Jeruzalem. Willen we meer inzicht in Gods plannen? In onze zwakheid werkt God Zijn opstandingskracht: “Sta op!”. Dan neemt Hij ons mee het dal in, de diepte in.

We vinden het niet leuk om in het dal van ons leven te zitten (Overlijden van je dierbaren, ontslag, ernstige ziekte, oorlog, misbruik, enz.). We zitten niet graag in dat dal. Maar God tekent hier in deze verzen nou juist dat dal als de plek waar Hij als de grote Pottenbakker aan het werk is en waar wij inzicht in dat werk kunnen krijgen.

Welke les geeft de Pottenbakker dan?
In vers 4 komen we een volkomen mislukt aarden vat tegen.
Jeremia 18: 4 Het vat, dat hij van de klei aan het maken was, is een puinhoop onder Zijn handen;
Heel letterlijk weergegeven stuiten we hier op een geruïneerd vat. Je kan het ook een verdorven, vernietigd of een verwoest vat noemen. Ik moet zeggen dat ik niet gelijk door had waar dit verdorven vat, deze puinhoop, nou eigenlijk voor stond. Maar dat is simpel terug te vinden als we het woord, dat hier met puinhoop is weergegeven, verder opzoeken in de Schrift.

De hele mensheid, met uitzondering van het gezin van Noach, was in die zin destijds ook een puinhoop, geruïneerd, oftewel verdorven door de vermenging met de geestelijke machten (een verdorven vat). De mensheid liep destijds kans uit te sterven door deze hybride tussenvorm. Waar antwoordde God mee? Met verderf van die puinhoop. God redde de mensheid in Noach en zijn gezin (een nieuw bruikbaar vat).

Zo komen we bij Sodom & Gomorra opnieuw precies datzelfde verderf van de mensheid tegen. Begrijp goed: Zo´n hybride soort tussen mens & geestelijk wezen betekende het einde (uitsterven) van de mensheid (een volkomen verdorven vat). God redde opnieuw de mensheid in Lot en zijn gezin (een nieuw bruikbaar vat) door die hybride soort te verderven.

Ook Gods aardse volk Israël was regelmatig een verdorven vat, zo´n puinhoop.
Deuteronomium 9:12 Het volk, dat jij (Mozes) uit Egypte gevoerd hebt, heeft het verdorven; zij zijn behoorlijk snel afgeweken van de weg, die Ik (God) hun geboden had, zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt.

Hier in Jeremia ging het ook over dit aardse volk Israël. Zij ging andere goden achterna en God antwoordde met wat ze daardoor feitelijk al was, namelijk het verderf (een verdorven vat). Had God Zijn volk opgegeven? Nee, ze bleven in de hand van de Pottenbakker.
Psalmen 78:38 God was barmhartig, vergaf de misdaad en vernietigde hen niet. Heel vaak zette Hij Zijn boosheid in de achteruit, en wakkerde die hele woede van Hem niet aan;
Jeremia 18: 7-8 Snel spreek Ik tot een volk of koninkrijk, dat Ik het uitroeien, verbreken en verderven zal; maar zodra dit volk, over wie Ik dit uitgesproken had, zich bekeert van
zijn kwaad, dan heb Ik ook berouw over het kwaad, dat Ik hen dacht aan te doen.
Terwijl dit volk feitelijk een verwoest vat was vormde God het tot een bruikbaar vat.

Wat zien we dus in die werkplaats van de Pottenbakker?
Jeremia 18: 4 Toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste.
God maakt iets compleet nieuws! Herken je het? In onze eigen puinhoop heeft God ook dat compleet nieuwe bewerkt. Jij en ik, we zijn bruikbare vaten in de hand van de Pottenbakker.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende