U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Klei in de hand van de Pottenbakker

In de vorige studie zagen we vanuit vers 7 dat God het licht en het duister, de vrede en het kwaad laat samenwerken tot in het perfecte einddoel. Zoals Romeinen 8: 28 het zegt dat alles samenwerkt tot in het goede. Daar gebruikt God speciale personen en soms hele volkeren voor. Zo heeft God het over vaten van Zijn toorn en vaten van Zijn gramschap. Dat waren geen personen over wie die toorn en die gramschap uitgestort werden, maar personen die gebruikt werden als uitvoerders van Zijn toorn en van Zijn gramschap om tot Zijn perfecte doel te komen.

Dit lijkt vanzelfsprekend omdat we nog alleen maar dergelijke voorbeelden vanuit de Schrift bekeken hebben, maar nu we naar het onderwerp van vers 9 met de Pottenbakker & Zijn vaten gaan komen we op het terrein van die vaten zelf en dan blijkt dat de uitleg van die vaten binnen het grootste deel onder de christelijke leraars een behoorlijke warboel is geworden.

Jesaja 45: 9 Wee hem, die met zijn Schepper twist; zoals aardewerk met eigen werk van klei strijdt? Zegt het klei dan tegen zijn Pottenbakker: Wat doe je nou? en zegt jouw werk: Hij heeft geen handen?
Zo! Dat is nogal wat! Het klei dat tegen zijn Pottenbakker zegt: “Ja zeg hé, wat maak je me nou? Heb je geen handen? Weet je niks beters te presteren?
“Zoals aardewerk met eigen werk van klei strijdt?”
Dus, alsof je op gelijk niveau bezig bent. Tja!

Als ik ergens spreek, dan heb ik het negen van de tien keer over hoe genade werkt in ons persoonlijk leven. Een stokpaard kan je dat rustig noemen. Stokpaardje is veel te eufemistisch. Ik heb daardoor nogal vaak de reactie gekregen: “Ja, maar God heeft ons toch zeker niet tot marionetten gemaakt?” Dan zeg ik altijd: “Nee, inderdaad. We zijn geen marionetten. We zijn klei in de hand van de Pottenbakker.” Dat weerspreekt niemand, maar je ziet ze denken: “Is dat nou een verbetering?”

We gedragen ons nou eenmaal graag alsof we mensen zijn, die zelfs in onze keuzes en beslissingen naar God toe helemaal vrij zijn. Wij zouden dus, volgens die lijn van denken, een volkomen vrije wil hebben. Ik denk dat degenen, die zich in de leefwereld van die klei en de Pottenbakker bevinden alleen de Pottenbakker als degene kunnen aanwijzen die een echte vrije wil heeft. Die klei heeft maar gewoon af te wachten hoe het gevormd gaat worden en wat het allemaal zal ondergaan.

Wat het allemaal zal ondergaan? Daar hebben we twee verzen terug in al onze vorige studies diepgaand over nagedacht. Zowel het goede als het kwade ondergaat die klei. Alles gewoon zoals de Pottenbakker het vormt.

Waar begon Gods werk als de Pottenbakker met de mens als Zijn aardewerk?
Genesis 2:7 Yahweh God formeerde de mens uit het stof van de aarde,

God is de pottenbakker en wij zijn de klei. Hier, bij de schepping, begon het. Dan zou ik daarbij denken:
Nou dat is dus klaar. Dat is nou het werk van de Pottenbakker. De mens is als klei door de Pottenbakker gevormd tot een aarden vat en daarmee schluss!”.
Nee, er zit veel meer aan vast.

We gaan eens kijken in de werkplaats van een pottenbakker. Voordat hij ook maar één potje kan maken, moet hij eerst de klei voorbewerken. Met veel kracht wordt de klei gekneed en dat voor lange tijd, totdat de klei soepel is en zich voegt naar zijn wil. Dan kan de pottenbakker maken wat hem voor ogen staat, (nou, daar krijgen we het hoor!) vaten tot eer en vaten tot oneer (net zoals die vaten van Gods gramschap en die vaten van Gods toorn. Het gaat dus niet over wat die vaten zal overkomen, maar hoe ze gebruikt worden). Of het nou een vat tot eer of tot oneer is, ik heb nog nooit een potje horen protesteren.

Ja, nou fantaseer je er zelf van alles en nog wat bij, Hein!”
Ik kan me levendig indenken dat je me voor zo´n fantast verslijt. Met al mijn verhaaltjes zus en mijn verhaaltjes zo heb ik het daar ook wel naar gemaakt. Maar laat ik dit keer dan maar afsluiten met de Bijbeltekst, die we in de volgende studie gaan doornemen.
Jeremia 18: 2-9 Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker, daar verkondig ik je mijn woorden. Ik daalde dus af naar het huis van de pottenbakker, en kijk nou toch eens, hij is net aan het werk op de schijven; en het vat, dat hij van de klei aan het maken was, werd een puinhoop onder Zijn handen; toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste. Toen zei Yahweh tegen mij: Ik kan net zo met jullie doen als deze pottenbakker, o huis van Israël! Dit zegt Yahweh! Kijk maar, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in Mijn hand, o huis van Israël. Snel spreek Ik tot een volk of koninkrijk, dat Ik het uitroeien, verbreken en verderven zal; maar zodra dit volk, over wie Ik dit uitgesproken had, zich bekeert van zijn kwaad, dan heb Ik ook berouw over het kwaad, dat Ik hen dacht aan te doen. En snel spreek Ik dan tot dat volk of koninkrijk, dat Ik het bouwen en planten zal;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende