U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God is licht en wij? Wij zijn licht in de Heer!

Job had een heel sterk getuigenis:
Job 2: 10 Zouden we het goede van God aannemen en het kwaad niet? Job zondigde met zijn lippen niet. God heeft gegeven. God heeft genomen. De naam Yahweh zei geloofd!
Job was een rechtvaardige, maar wel één met een uiterlijke belijdenis (waarin hij veel van mij en jou weg heeft). Hij kwam echter tot een innerlijk kennen van God. Daar komt hij uiteindelijk uit dankzij Gods opvoedende werk, ook daar waar God het kwaad in zijn leven schonk. God is aan het werk in het leven van Job en ook in mijn en jouw leven.

In een studie gaf ik dit zo door en toen kreeg ik de vraag “Hoe kon Job dit zo makkelijk zeggen? Ik zou razend boos op God zijn!” Eigenlijk ben ik er ook van overtuigd dat Job net zo razend boos was. Kijk eens wat er uit zijn mond komt als hij hierna dan eindelijk weer zijn mond open doet:
Job 2: 1-4 Daarna deed Job zijn mond open en vervloekte zijn geboortedag. Job zei: De dag dat ik geboren werd ben ik liever kwijt, en toen men die nacht zei: Het is een jongetje!. Die dag mag van mij duister blijven.
Je kan rustig zeggen dat Job hier tegen God aan het razen en het tieren was.

Volgens heleboel gelovigen kan je dat als gelovige echt niet maken: Boos zijn op God. Dat zou niet gepast zijn. Job was het gewoon. Logisch, hij had namelijk een relatie met God. Zonder die echte relatie zou je niet boos kunnen zijn. Hoe kan je boos zijn op iets dat er niet is? Maar Pappa God is er wel degelijk! Het geweldige is dat God je lief blijft hebben zoals een pappa zijn zoontje, dat op zijn schoot boos op zijn borstkas zit te trommelen. Pappa laat het gebeuren tot het zoontje tegen die borstkas aan in slaap valt. Bekijk het boek Habakuk eens. Dat boek begint met een razend woedende Habakuk. God beloont die woede en stelt Habakuk op een hoogte om uitzicht te krijgen op Gods eigen plannen.

Ik erken dat God zowel vrede maakt als kwaad schept en ik knarsetand en ben er eigenlijk een beetje giftig over. Job zondigde niet. Het was echter een uiterlijk erkennen. Het was niet een met de tong belijden, maar een niet zondigen met de lippen. Maar God komt tot Zijn doel met Job, met mij, met jou en met iedereen. Prijst God!

Job 2: 10 Zouden we het goede van God aannemen en het kwaad niet? Job zondigde met zijn lippen niet. God heeft gegeven. God heeft genomen. De naam Yahweh zei geloofd!
God zelf werkt een diepere kennis van wie Hijzelf is in ons hart. Dat deed Hij hier ook bij Job. Is op dat moment het getuigenis over de oorsprong van het kwaad dan ook veranderd?
Job 42: 11 Al zijn broers en zussen, en iedereen, die hem daarvoor ook al kende, kwamen naar hem toe en aten met hem in zijn huis, en zij keerden zich naar hem toe en troostten hem over al het kwaad, dat Yahweh over hem had laten komen,
Al het kwaad in het leven van Job, en dat was een zootje bagger, had die afzender. Dat is een slagveld dat naar een beter leven toewerkt! Denk bijvoorbeeld eens aan operaties, die jezelf hebt meegemaakt: Een slagveld naar een beter leven.

Jesaja 45: 7 Ik maak vrede en Ik schep het kwaad; Ik, Yahweh, maak dit alles.
God, Yahweh, tekent zichzelf hier nadrukkelijk als de bron van echt alles, mochten we dat nog niet geloven.
Jesaja 44:24 Dit zegt Yahweh, jouw Redder, en Die jou vanaf de buik geformeerd heeft: Ik ben Yahweh, Die alles doet, Die de hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelf;

God maakt dit alles. God doet alles. Ja, ik mag met mijn lippen belijden: “God schept het kwaad”. Maar nog steeds mompel ik erachteraan: Maar ik hoef het niet leuk te vinden”. Maar God is juist voortdurend met ons bezig, maar ook met de hele mensheid, dat we Hem steeds beter leren kennen.

Ik had nog wat overgeslagen:
Jesaja 45: 7 Ik maak het licht. Ik schep de duisternis;
God schept/maakt het totaalpakket, ook al wensen wij eigenlijk alleen maar het licht. Ik zal je eerlijk zeggen: Ik haat de duisternis. Ik vind er niks leuks aan. En al helemaal als ik na ga denken over het duister zoals het mijn leven binnenkomt. Ik kan die duisternis nog redelijk goed pikken als ik over Job lees. Dat is afstandelijk. Dan hoeft het mij nog niet te raken. Maar God schept ook duisternis in mijn persoonlijk leven. Dat is “AU!”.

Wanneer maakte God het licht en schiep Hij de duisternis?
Genesis 1:3-5 God sprak: Er komt licht. En er kwam licht. God zag, dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis, en noemde het licht dag, en de duisternis nacht. Toen werd het avond en morgen de eerste dag.
Psalmen 104:20 U maakt duisternis en het wordt nacht;

God schiep de duisternis. Dat wordt nogal eens ontkend! Ken je die YouTube-video´s, waarin verwoede pogingen worden gedaan om de schepping door God van de duisternis te ontkrachten? Dat doen die vloggers overduidelijk omdat ze de eer van God op het oog hebben. Ze willen Zijn eer redden en dan is de Bijbel naspreken, en dus God als Schepper van de duisternis zien, in hun ogen tot oneer van God. Ze leveren daarom ook het bewijs dat duisternis slechts het ontbreken van het licht is. Duisternis zou dus niks zijn en dus zeker niet iets dat geschapen is door God.

God schiep de duisternis!”. Ik krijg het niet voor elkaar om aan deze duidelijke uitspraak in Jesaja te ontkomen. God schiep het, maar er komt ook een tijd dat het er niet meer zal zijn.
Openbaring 22: 5 Er zal geen nacht meer zijn en geen lamp en geen licht van de zon is er nodig, want de Heer God zal over hen lichten en zij zullen heersen tot in de aionen van de aionen.
In die profetische toekomst zal dus de duisternis voorbij zijn. Dat geeft dus aan dat die duisternis een doel dient binnen de schepping zoals wij die nu kennen. Als dat doel verwezenlijkt is, dan is die duisternis dus blijkbaar ook niet meer nodig. Dus zitten we met de vraag: Waarom die duisternis?

In ons bestaan werkt God die duisternis om ons op die plek van dat einddoel te brengen, waar het duister heeft afgedaan. Ook in God zelf is totaal geen duisternis.
1 Johannes 1: 5 God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
Ja, en als God straks alles en in allen zal zijn, dan is alles licht.

En nu?:
Efeziërs 5:8 Jullie waren destijds duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer;
Ja, God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wij waren vroeger duisternis, maar nu zijn we licht in de Heer. Waar dus de hele schepping op wacht, het moment dat er geen lamp en geen licht van de zon meer nodig is, wij zijn nu reeds in dat geweldige moment verplaatst, door onze positie in onze Heer Christus Jezus. Prijst God! Geniet daarvan, oftewel wandelt als kinderen van het licht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende