U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verzoekingen of Moeiten

1 Corinthe 10: 13 Jullie is geen verzoeking overkomen dan menselijke; en God is getrouw, die niet zal toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven,

Het onderwerp dat ik in deze serie studies bespreek is het kwaad. God maakt de vrede en God schept het kwaad. In de studie, zoals ik die nu op een aantal plaatsen gegeven heb, gebruikte ik dit gedeelte niet om nadruk te leggen op het exacte kenmerk van verzoeking, maar op het feit dat verzoeking één van de kwaden is. Hierdoor heb ik verzoekingen en beproevingen geheel ten onrechte op één hoop gegooid. Dat is niet in overeenstemming met hoe de Schrift daarover spreekt.

Omdat het mij in mijn lijn van uitleg over het kwaad niet zo belangrijk leek om uit te weiden over de verschillen tussen verzoeking en beproeving omdat het om het onderwerp “kwaad” draaide, ben ik op die verschillen niet ingegaan. Dit kan verwarring geven en daarom ga ik er nu, als een soort zijweg, juist wel even uitvoerig op in.

Wat is volgens mij het verschil tussen verzoeking en beproeving?
De meest simpele uitleg van wat verzoeking is lijkt mij de verleiding tot zonde, zoals die van binnenuit de mens voortkomt, maar ook zoals die van buitenaf, oftewel vanuit andere mensen, op ons afkomt. Wat zijn dan die verleidingen tot zonde, die hier in 1 Corinthe 10 als zeer menselijke verzoekingen opgetekend staan?

1. Lust tot het kwaad
1 Corinthe 10: 6 Opdat wij geen lust zouden hebben in het kwade, zoals zij er lust in hadden.
2. Afgodendienst
1 Corinthe 10: 7 Wordt geen afgodendienaars.
1 Corinthe 10: 14 Ren weg van de afgodendienst.
3. Hoererij
1 Corinthe 10: 8 Laten wij niet hoereren,
4. Christus verzoeken
1 Corinthe 10: 9 Laten we Christus niet verzoeken,
5. Binnensmonds mopperen
1 Corinthe 10: 10 Mopper niet zo binnensmonds,

Er valt natuurlijk veel uitgebreid te zeggen over deze vijf kenmerken van verzoekingen. Lezen we het met de wettische bril op, dan ben ik er al haast zeker van dat binnensmonds mopperen in ons oordeel heel wat lager scoort dan bijvoorbeeld hoererij. Nee, ik ga hier niet zo uitgebreid op in. Dit kan op zich al aan het denken zetten.

De opsomming van deze vijf verleidingen tot zonde tekent overduidelijk dat zo´n verzoeking geen beproeving, oftewel een moeilijke omstandigheid, is. Laten we die twee (verzoeking/beproeving) maar eens tegenover elkaar plaatsen.
1 Corinthe 10: 13 Jullie is geen verzoeking overkomen dan menselijke; en God is getrouw, die niet zal toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven,
2 Corinthe 1: 8-9 Want wij willen jullie niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.

Wat de verzoeking betreft geeft God dus geen bovenmenselijke verzoeking. Hoe we het ook wenden of keren, dat lijkt me de strekking van 1 Corinthe 10. Wat de beproeving, of de verdrukking betreft, daar is nou juist wel degelijk sprake van beproeving, die ver boven het vermogen uitstijgt.

Zie je dat ik alweer eigenwijs geschreven heb dat God die verzoeking geeft? Laten we nog eens de tekst er letterlijk op nalezen.
1 Corinthe 10: 13 God zal niet toelaten dat je boven (menselijk) vermogen verzocht wordt; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven,
Met de verzoeking zal God ook de uitkomst geven. Dat staat er gewoon letterlijk. Ook al tekenen we aan dat het een menselijke verzoeking is, die God niet laat uitstijgen boven onze menselijke vermogens, dan nog komen we niet onder de letterlijke uitspraak van Paulus uit dat God zowel de verzoeking als de uitkomst geeft. We zullen de tekst geweld moeten aandoen om het iets anders te laten zeggen.

Het is duidelijk dat het hier over puur menselijke verzoekingen gaat. Het gaat volgens mij niet zozeer om verleidingen van buitenaf, maar om verleidingen van binnenuit het hart. “Bovenmenselijke verzoeking” vind ik dan ook best wel een mooie vertaling. Kijk naar bovenstaande opsomming van vijf verzoekingen. Dat lijken me een paar van die typisch menselijke verzoekingen.

Gods kant is de zekerheid, die vast ligt in Zijn trouw/geloof, dat Hij ervoor zorgt dat die verzoeking nooit boven vermogen raakt. Logisch als we bedenken dat Zijn werk/geloof/trouw inhoudt dat met de zonde op het kruis definitief is afgerekend. Die zonde komt rekening houdend met een volbracht werk echt nooit boven vermogen. Tussen haakjes: Het is dus geen oproep om die verleidingen te bestrijden. We weten vanuit Romeinen 7 toch allang dat zo´n strijd een onbegonnen race is en dus nou juist wel ver boven ons vermogen ligt? Op zo´n aanpak wijst dit gedeelte dus ook totaal niet.

Dus verzoeking is Bijbels gezien niet boven vermogen terwijl de beproeving of last, die Paulus te dragen had bovenmate was. Het resultaat bij die bovenmate last was dat Paulus niet meer op zichzelf vertrouwde, maar op de God die doden opwekt. Het resultaat van die verzoeking, die nou juist niet boven vermogen is, dat is dat we zicht krijgen op het volbrachte werk, waar definitief is afgerekend met de macht van de zonde. Die noodzaak om dat te zien blijven we houden, vandaar dat beproevingen ook telkens maar weer veel te zwaar voor ons zijn, ver boven ons vermogen.

Nu toch maar weer terug naar ons uitgangspunt: God maakt vrede en God schept het kwaad.
Jazeker, ik smeet die verzoekingen en beproevingen op één hoop. Dat klopte niet want het is niet hetzelfde. Maar het is wel allebei kwaad, wat God gebruikt om ons bij Zijn liefde en genade en bij Zijn einddoel te brengen. Beiden zijn een essentieel onderdeel in Gods plan naar Zijn perfecte einddoel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende