U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kwaad & vrede/Verzoeking & uitkomst

Jesaja 45: 7 Ik maak vrede en Ik schep het kwaad;
God is Degene, die de vrede bewerkt en die het kwaad geschapen heeft. Beide zaken, zowel de vrede (Shalom) als het kwaad (Ra), komen in dit hoofdstuk samen in die ene persoon, koning Kores, die enorm uithaalt naar de omliggende volkeren (kwaad) en die tevens een deel van Israël weer een veilige terugtocht naar Jeruzalem schenkt en meehelpt aan de bouw van de tempel (vrede). Zowel het ene als het andere ligt in Gods plan. Daarom is koning Kores dan ook in Jesaja 44: 28 de herder van Yahweh en in 45: 1 is hij de gezalfde van Yahweh. Nog eens even lezen:
Jesaja 44: 28 Ik, die van Kores zeg: Hij is Mijn herder, hij zal Mijn hele verlangen uitvoeren en tegen Jeruzalem zeggen: “Zij zal gebouwd worden en de tempel: Zij zal gefundeerd worden”.
Jesaja 45:
1 Zo spreekt Yahweh met Kores, Zijn gezalfde, wiens rechterhand Ik vasthoud om de volkeren voor hem te laten neerbuigen.

Dit gegeven, dat God het meest gruwelijke uitkiest om Zijn knecht te zijn in het kwaad, komt regelmatig terug in de Schrift. Dictators, zoals Koning Kores in dit hoofdstuk, maar ook koning Nebukadnezar, die Gods knecht genoemd wordt.
Jeremia 25: 9 Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt Yahweh; tot Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners ervan, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot woestheden van de aioon.

Pilatus, die van de Heer zelf te horen krijgt dat hij zijn macht van God ontvangen had, zet God ook alweer voor dit doel in.
Johannes 19: 11 Jezus antwoordde: Jij [Pilatus] zou geen macht tegen Mij hebben, indien het jou niet van boven gegeven was:

Een heel bijzondere dienstknecht van God is het heidense volk Assur.
Jesaja 10:5-6 Assur is de roede van Mijn toorn, in wiens hand de stok van Mijn gramschap is! Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en hem bevel geven tegen het volk van Mijn toorn, zodat hij het berooft en de buit uitdeelt, en het vertreedt als slijk op de straat:

Het gaat zelfs zover dat Paulus de Romeinse overheid Gods dienstknecht noemt.
Romeinen 13: 4 Zij (de Romeinse overheid) is Gods dienares, u ten goede.
Dus ook Hitler, Mussolini, Lenin, Paus Franciscus, Trump, Poetin, Christen Unie. Of ze nou bidden om de leiding van de Heer of niet, God stuurt hen aan en alles verloopt volgens Zijn plan.

En vanzelfsprekend is Israël zelf ook een werktuig in Gods hand. De vraag is alleen of wij, met ons ethisch oordeel het als “goed” zouden beoordelen dat dit volk als werktuig in Gods hand zoveel mensen gewoon puur ombrengt.
Jeremia 51:20 Jullie zijn een voorhamer voor Mij, en krijgswapens; door jullie heen ga Ik volkeren in stukken slaan, en door jullie heen zal Ik koninkrijken verderven.
Is dit nou goed of is dit nou kwaad? Ik zou het niet weten! Ik ben blij dat ik als eter van de boom van het leven hier geen keuze hoef te maken.
God maakt vrede, maar daarbij schept God ook het kwaad. Een aanbieding van twee voor de prijs van één. Daar ga ik een voorbeeld van geven:

“We hebben wat meubels nodig en daarvoor gaan we naar de meubelmaker. Hij toont ons hoe hij in het verleden bij dergelijke verzoeken van klanten een tafel gemaakt heeft en daar ook nog stoelen bij ontworpen heeft. Hij laat ons de foto´s zien van enkele van zijn prachtige creaties, zoals fraaie kasten, wandpanelen en TV-meubels.

Wij zijn op zoek naar een geheel interieur voor onze woonkamer. De tafel zou echter de meest prominente plaats innemen, waardoor we in onze keuze ons ook eerst op de vormgeving van de tafel richten. Hij toont ons wat de mogelijkheden zijn en geeft diverse voorbeelden, waardoor wij ons van het aanbod een beeld kunnen vormen.

We zijn eruit. We zijn beiden helemaal weg van één heel bijzondere tafel. Ik moet echt in goed Nederlands zeggen dat we helemaal flabbergasted zijn van de kwaliteiten van deze schepper. Hij weet precies alle afmetingen en verhoudingen van onze woonkamer en verzekert ons dat hij samen met deze tafel ook corresponderende stoelen, en verdere meubels zal vervaardigen.”

Jesaja 45: 7 Ik maak vrede en Ik schep het kwaad;
Hoe verstaan we dat nou? Nou, zoals die tafel met die extra stoelen e.d. God schept het kwaad en dat blijkt ook meteen die vrede in te houden. Exact dat is het wat Paulus aan Corinthe schrijft:

1 Corinthe 10: 13 God zal met de verzoeking ook de uitkomst geven,
Onze meubelmaker zou met de tafel ook de bijpassende stoelen en de andere meubels leveren. Precies eender geeft de boven geciteerde tekst aan dat God met de verzoeking ook de uitkomst levert. Laat ik dat nou altijd anders hebben gelezen! Ik ging er altijd vanuit dat die verzoeking ons overviel en dat we dan tot God konden roepen en dan komt Hij voor ons met de uitkomst. God plaatst echter een totaalpakket in ons leven. Hij levert zowel de verzoeking als de uitkomst, keurig op elkaar afgemeten. Zorgen we dan niet zelf voor die verzoeking? Nou dat wordt nog minstens een pittige studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende