U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verrassing

Voordat we nog op een verrassing stuiten, namelijk een heel boek speciaal gewijd aan het berouw of troost van God, maken we in deze laatste studie over Gods berouw eerst de reeks Bijbelteksten met het Hebreeuwse werkwoord ‘Naham’ af. Zo is er nu plotseling weer een reeks van zes Bijbelteksten met gewoon de primaire weergave.
Klaagliederen 1:2 Niemand is er, die haar troost onder al haar minnaars;
Klaagliederen 1:9 Niemand is er, die haar
troost.
Klaagliederen 1:16 Verre van mij is
de trooster die mijn ziel verkwikken zou;
Klaagliederen 1:17 Niemand is er, die haar
troost;
Klaagliederen 1:21 Niemand is er, die mij
troost;
Klaagliederen 2:13 Wat zal Ik met jou gelijkstellen om je te
troosten, o jonkvrouw, dochter van Sion?

Bij de volgende tekst komt een inmiddels redelijk bekende verwisseling van wraak en troost weer eens om de hoek kijken.
Ezechiël 5:13 Mijn toorn zal ten volle worden uitgestort en Ik zal Mijn grimmigheid aan hen stillen en Mij wreken.
Opnieuw is het de Staten Vertaling, die de gewone weergave toont.
Mijn toorn zal volbracht worden, en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten, en Mij troosten,

Dan is het weer eventjes tijd voor drie teksten met de normale weergave.
Ezechiël 14:22 Jullie zullen hun handel en wandel zien en getroost worden over het onheil dat Ik over Jeruzalem heb doen komen,
Ezechiël 14:23 Zij zullen jullie
troosten, wanneer jullie hun handel en wandel zullen zien.
Ezechiël 16:54 Waardoor jullie haar
troost hebben verschaft.

Het ‘troosten’ wordt weer ‘medelijden tonen’ in de volgende tekst.
Ezechiël 24:14 . Ik zal niet ophouden ook niet sparen en ook geen medelijden tonen.

En dat wordt weer afgewisseld met twee teksten met het simpele ‘troosten’.
Ezechiël 31:16 In de onderwereld
troostten zich alle bomen van Eden,
Ezechiël 32:31
Getroost zal hij zijn over heel zijn menigte.

Het is weer tijd voor een opeenvolgende reeks van zeven teksten over het berouw van God.
Joël 2:13 Genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Joël 2:14 Wie weet, of Hij Zich niet wendt en
berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven,
Amos 7:3 Dit
berouwde Yahweh.
Amos 7:6 Dit
berouwde Yahweh.
Jona 3:9 God mocht Zich omkeren en
berouw krijgen en Zijn brandende toorn laten varen,
Jona 3:10 Het
berouwde God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen,
Jona 4:2 Ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en
berouw hebbend over het kwaad.

Dan volgen er weer twee teksten met simpelweg ‘troosten’ als vertaling.
Nahum 3:7 Waar zal ik troosters voor jullie zoeken?
Zacharia 1:17 Nog zal Yahweh Sion
troosten, Jeruzalem nog verkiezen.

De laatste tekst, die spreekt over het berouw van God, geeft weer aan dat God geen berouw heeft.
Zacharia 8:14 Het berouwde Mij niet,

Dan sluit het Oude Testament deze 100 teksten met dit Hebreeuwse woord weer af met de primaire vertaling.
Zacharia 10:2 Bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij.

Dan komt de verrassing. Er is namelijk nog een verscholen geschiedenis van ‘het berouw van God’ oftewel ‘de troost van God’. Er is zelfs een heel boek aan gewijd. Het boek ‘Nehemia’. Deze naam bestaat uit twee delen, namelijk:
Ten eerste ‘Naham’, dat kennen we inmiddels als ‘troost’ of ‘berouw’.
Ten tweede ‘Yah’, wat de populaire afkorting van de naam van God ‘Yahweh’ is.

Met Nehemia is er weer een terugkeer van de twee stammen uit de ballingschap naar het land Israel. God grijpt weer in met een radicale verandering en daar gebruikt Hij Nehemia voor. Het volk vindt weer vertroosting van God.

Alle radicale veranderingen door het berouw/de troost van God lopen uit op het einddoel dat de soevereine God, die geen berouw kent, voor ogen had.
Jesaja 25:8 Hij zal voor altijd de dood vernietigen, en Adonai Yahweh zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de hele aarde verwijderen, want Yahweh heeft het gesproken.
1 Corinthe 15:22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1 Corinthe 15:54 De dood is verzwolgen in de overwinning.
Openbaring 21:4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, en ook geen rouw, en geen geklaag, geen moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Dan geldt die ene keer dat ‘Naham’ als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt in de Bijbel.
Hosea 13:14 Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is jouw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.
Geen uitzicht op verandering meer. De laatste vijand is verslagen. Daar past dan ook geen berouw van God meer in. Vertroost elkaar met deze woorden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina