U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood

Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
Bij berouw denken wij als mensen altijd gelijk aan het hebben van spijt, het tot inkeer komen. Per slot van rekening komen wij als mensen nu eenmaal met berouw aanzetten als we ons bewust zijn geworden dat we een verkeerde beslissing hebben genomen. Op een bepaald moment is dat ons duidelijk geworden en toen namen we de beslissing om ons niet voor een tweede keer aan diezelfde steen te stoten. Wij noemen dat berouw hebben over onze onnadenkendheid of roekeloosheid. We zijn er achter gekomen dat een gebrek aan voldoende info ons tot een stomme actie geleid heeft en we hebben daar berouw over.

Bij ons, mensen, is het ook heel goed mogelijk dat we schijnbaar iets goeds opgestart hebben, maar dat er plotseling onvoorziene omstandigheden roet in het eten hebben gegooid. De burgemeester van Haren was prima op zijn taak berekend voor zo’n rustig dorpje als Haren totdat er plotseling in de nieuwe media opgeroepen werd tot een Project X. Die burgemeester had daar niet mee gerekend en was daardoor ineens niet meer competent voor zijn taak. In een gewone omstandigheid was hij wellicht tot een voorbeeld burgemeester uitgegroeid, maar een onvoorziene omstandigheid liet dit niet gebeuren en de burgemeester had berouw voor zijn optreden in alles wat er heeft plaats gevonden.

Bij ons als mensen is het berouw direct verbonden aan onze beperkingen als mens, wat je zou kunnen wijten aan het feit dat wij allemaal van nature zondaars zijn. We worden nou eenmaal allemaal in Adam geboren. Maar God kent geen zonde. Dat houdt op zich al in dat alles verloopt naar Zijn plan, want Hij komt tot Zijn doel. Hij is de Soeverein. Hij heeft alles in Zijn hand en als zodanig kent God dus ook geen berouw. Vandaar dat de teksten waarin de mededeling staat dat God geen berouw kent gelijk ook aangeven dat God geen mens is.

Waar in de Bijbel nou echter wel over het berouw van God gesproken wordt, daar ontbreekt dus het kenmerkende menselijke aspect van spijt hebben over een misgelopen situatie. De mens is in Adam als zondaar geboren. Vandaar dat er bij de mens in het geval van berouw ook sprake is van spijt over omstandigheden die fout zijn gegaan. Dat ontbreekt aan het berouw van God. Bij Gods berouw is er sprake van een verandering die voortkomt uit Gods troost, de vertroosting van God. Die troost komt vanwege een heel andere wending aan betekenis van dit woord ‘berouw’. Gods berouw is Gods troost, die voortkomt uit Zijn overvloeiende rijkdom van genade.
Joël 2:13 Genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Jona 4:2 Ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en
berouw hebbend over het kwaad.

Het Hebreeuwse woord, dat doorlopend gebruikt wordt voor Gods berouw is ‘Naham’, dat altijd ‘troosten’ betekent. Het toppunt van troost is dat straks zelfs de allerlaatste vijand geveld zal zijn: De dood. En laat nou juist i.v.m. dat heerlijke feit de enige Bijbeltekst naar voren komen, waar dit woord ‘Naham’ als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt.
Hosea 13:14 Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is jouw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.

Hier is dit woord met ‘medelijden’ vertaald. Zodra we straks de teksten met het Hebreeuwse werkwoord ‘Naham’ doornemen, zullen we ook op een veelvoud aan weergaven door de vertalers stuiten. ‘Medelijden’ is slecht één van de vele variaties, waar in de meeste gevallen simpelweg volstaan had kunnen worden met ‘troosten’.

Laten we nu eens de Staten Vertaling van dit vers er naast leggen.
Hosea 13:14 Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,
Als eenmaal die heerlijke troostrijke periode van de overwinning over de laatste vijand is aangebroken verandert er niets meer. Nee, geen berouw! Berouw is dan geheel en al van Gods ogen verborgen, want die overwinning zelf was de laatste verandering, oftewel het laatste berouw.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende