U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wie is nu eigenlijk mens? De mens, man of vrouw?

Genesis 1: 27 God schiep de mens in Zijn beeld, in beeld van God schiep Hij hem, en schiep hen mannelijk en vrouwelijk.

Schiep God de mens, man zowel als vrouw, in Zijn beeld?
Schiep God de mens, man en vrouw samen, in Zijn beeld?
Schiep God de mens compleet, dus man en vrouw daarin, in Zijn beeld?
Schiep God de man alleen in Zijn beeld?
Schiep God de vrouw alleen in Zijn beeld?
Is de complete mens in meervoudige zin mannelijk en vrouwelijk geschapen?
Is een deel van de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen?
Is de man mannelijk en vrouwelijk geschapen?
Is de vrouw mannelijk en vrouwelijk geschapen?
Is de man mannelijk geschapen?
Is de vrouw vrouwelijk geschapen?
Is de mens geschapen?
Is de man geschapen?
Is de vrouw geschapen?

Vreemde vraagstellingen? Dit doe ik heel vaak met Bijbelteksten om erachter te komen wat er nou feitelijk letterlijk geschreven staat. Ik zoek hiermee niet naar antwoorden, die los van de Bijbeltekst logisch lijken. Dan kan je namelijk heel verschillend uitkomen.

Je zult merken dat veel van dergelijke vragen niet letterlijk met een concrete “ja” beantwoord kunnen worden. Een lijn van denken, die we wel gewend waren om te volgen, maar die feitelijk uit een concreet “nee” antwoord voortkomen, valt dan in mijn denken af als Bijbels.

Telkens opnieuw merk ik, als ik dergelijke vraagstellingen opzet, hoezeer ik aan theologische bouwwerken gewend geraakt was met antwoorden, die goed liggen in de christelijke wereld, maar die blijkbaar niet met de letterlijke uitspraken van de Schrift overeenkomen. Ik ga hier geen enkele uitleg plaatsen. Ik zal hier wel wat gelijksoortige teksten bij leggen met een soortgelijke vragenlijst.

Jesaja 43: 6-7 Breng Mijn (van Yahweh) zonen van verre en Mijn (van Yahweh) dochters van het einde van de aarde, allen, die in Mijn naam genoemd zijn, Ik heb hem geschapen tot Mijn heerlijkheid, Ik bereidde hem en maakte hem.
Opnieuw gaat het over de schepping.
Opnieuw zien we het meervoudige: Zonen en dochters
Opnieuw zien we daartegenover het enkelvoudige “hem”.

Worden de zonen en dochter van Yahweh vanaf het einde van de aarde hier gebracht?
Worden alleen de zonen hier gebracht?
Worden alleen de dochters hier gebracht?
Wordt er misschien alleen maar één zoon gebracht, die hier aangeduid wordt met “hem”?
Worden allen, die in de naam van Yahweh genoemd zijn gebracht?
Zijn die allen, die in de naam van Yahweh genoemd zijn, wellicht beperkt tot die ene “hem”?
Zijn allen, die in de naam van Yahweh genoemd zijn, geschapen tot de eer of heerlijkheid van Yahweh?
Is wellicht alleen die ene “hem” geschapen tot Gods heerlijkheid?
Is alleen die ene “hem” door God bereid en gemaakt?
Zijn zowel de zonen als de dochters geschapen tot Gods heerlijkheid?
Zijn zowel de zonen als de dochters door God bereid en gemaakt?

We zien exact dezelfde vraagstellingen, die we nu al kenden vanuit Genesis ook hier in Jesaja weer terugkomen. Begrijpelijk omdat het gedeeltelijk ook over hetzelfde begin gaat, namelijk de schepping. Weer noem ik geen conclusies, die ikzelf trek. Daar heb jij als zelfstandig onderzoeker van de Schrift namelijk niks aan. Laat ik nog wel zeggen dat je niet tot tegenstrijdige conclusies kan komen. Een conclusie die in Jesaja gemaakt en eigenwillig lijkt omdat het botst met de hele context van het hoofdstuk, is dan dus ook niet toepasbaar in Genesis.

We gaan weer terug naar Genesis:
Genesis 1:26 God zei: We zullen de mens maken: Ons beeld als onze gelijkenis,

Maakte God de mens, namelijk man en vrouw?
Maakte God de mens, namelijk de man?
Maakte God de mens, namelijk de vrouw?
Is de totale mensheid, namelijk man en vrouw, het beeld van God?
Is alleen de man het beeld van God?
Is alleen de vrouw het beeld van God?
Is Gods gelijkenis de mens, namelijk man en vrouw?
Is Gods gelijkenis alleen de man?
Is Gods gelijkenis alleen de vrouw?

Wellicht had God al die vragen al verwacht en heeft Hij daarom een wat uitgebreider antwoord erop gegeven in de Schrift zelf.
Genesis 5:2 God schiep ze man en vrouw, en zegende ze, en noemde hun naam "mens" ten tijde toen zij geschapen werden.
Mattheus 19: 4-6 Jezus antwoordde hen: Hebben jullie niet gelezen, dat Hij
(God) die ze gemaakt heeft, ze vanaf het begin gemaakt heeft als man en vrouw en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn’, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees?
Markus 10:6 Vanaf het begin van de schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt.

We kunnen wel weer een hele lijst met vragen opstellen, maar misschien hebben we al door wat er eigenlijk letterlijk staat.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende