U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is waarheid?

Dag in dag uit waarschuwen voor wat niet de waarheid is, dat is nog geen verkondiging van waarheid. Maar ja, dan komt die bekende vraag van Pilatus:
Johannes 18:38 Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid?

Hoewel het mogelijk is om nu een hele serie studies over de waarheid af te leveren, houd ik het zelf het liefste op één overzicht met Bijbelteksten, waar iedereen zelf zijn conclusies uit kan trekken. Voorlopig blijft het dat dus.

God is de waarheid:
Exodus 34:6 Als Yahweh voor hem langs ging, riep Hij: Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
Deuteronomium 32:4 God is waarheid, en is geen onrecht;
Psalmen 31:5 U hebt mij verlost, Yahweh, U, God van de waarheid
Psalmen 36:5 Yahweh, Uw waarheid is tot de bovenste wolken aan toe.
Psalmen 40:10 Uw waarheid en Uw redding spreek ik uit;
Psalmen 57:3 God zal Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid zenden.
Psalmen 57:10 Uw
(Yahweh) goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
Psalmen 85:10 De goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen.
Psalmen 86:15 Yahweh is een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.
Psalmen 89:1 Ik zal Uw
(Yahweh) waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.
Psalmen 89:2 In de hemelen bevestigt U
(Yahweh) Uw waarheid,
Psalmen 89:5 Uw
(Yahweh) waarheid is in de gemeente der heiligen.
Psalmen 89:8 Yahweh, God van de legerscharen! wie is als U, onverslaanbaar, o Yah! en Uw waarheid is rondom U.
Psalmen 89:24 Mijn
(Yahweh) waarheid en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn;
Psalmen 89:33 Mijn
(Yahweh) waarheid faalt nooit.
Psalmen 89:49 Uw vorige goedertierenheden, die U David gezworen hebt in Uw waarheid?
Psalmen 91: 4 Zijn
(God) waarheid is een scherm en een schild.
Psalmen 92:2 Dat men ´s morgens Uw goedertierenheid verkondigt, en ´s nachts Uw waarheid;
Psalmen 100:5 Yahweh is goed; Zijn goedertierenheid is tot in de aioon, en Zijn waarheid van geslacht tot geslacht.
Psalmen 108:4 Uw
(Yahweh) goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
Jesaja 65: 16 De God van de waarheid.
Jeremia 10:10 Yahweh God is de Waarheid, Hij is de levende God,
Klaagliederen 3:23 Uw
(Yahweh) waarheid is groot.
Johannes 3:33 Wie het getuigenis uit de hemelen aanneemt, die bezegelt dat God waar is;
Johannes 8:26 Hij
(Vader God) die Mij (Zoon van God) gezonden heeft, is waar;
Romeinen 3:4 God is waar en ieder mens leugenachtig,
Romeinen 15:8 Jezus Christus is een dienstknecht van de besnijdenis geworden ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen,

Gods raad is de waarheid:
Jesaja 25:1 Uw (Yahweh) raad van veraf is vaste waarheid.

Onderdeel van Gods wapenrusting is de waarheid:
Jesaja 11:5 Gerechtigheid zal de gordel van Zijn (de Messias) lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel van Zijn lendenen zijn.

Gods woorden zijn de waarheid:
2 Samuël 7:28 U bent God en Uw woorden zijn waarheid,
Psalmen 119:160 Het begin van Uw woord is waarheid.
Johannes 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid!
2 Corinthiërs 6:7 Het woord van de waarheid,
Efeziërs 1:13 Het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van jullie redding,
Colossenzen 1:5 Het woord van de waarheid van het evangelie,
2 Timotheüs 2:15 Het woord van de waarheid recht snijden.
Jakobus 1:18 God heeft ons naar Zijn eigen wil voortgebracht door het woord van de waarheid,

Het evangelie is de waarheid:
Galaten 2:5 De waarheid van het evangelie
Galaten 2:14 De waarheid van het evangelie,

Gods wet is de waarheid:
Psalmen 119:86 Al Uw geboden zijn waarheid,
Psalmen 119:142 Uw wet is de waarheid.
Psalmen 119:151 Al Uw geboden zijn waarheid.
Romeinen 2:20 Jullie hebben in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid,

Gods doen en laten is de waarheid:
Psalmen 19:9 De rechtzettingen van Yahweh zijn alles bij elkaar waarheid en rechtvaardigheid.
Psalmen 25:10 Alle paden van Yahweh zijn goedertierenheid en waarheid,
Psalmen 33:4 Het woord van Yahweh is recht, en al Zijn werk is in waarheid.
Psalmen 96:13 Yahweh komt om de aarde recht te zetten; Hij zal de wereld recht zetten in gerechtigheid, en de volken in Zijn waarheid,
Psalmen 98:3 Hij
(Yahweh) denkt aan Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid aan het huis van Israël;
Psalmen 111:7 De werken van Zijn handen zijn waarheid en oordeel;
Psalmen 117:2 Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid van Yahweh is tot in de aioon!
Psalmen 119:75 Ik weet, Yahweh! dat Uw rechtzettingen rechtvaardigheid zijn, en dat Uw waarheid mij vernedert.
Psalmen 143:1 Yahweh! …; verhoor mij in Uw waarheid, in Uw gerechtigheid.
Daniël 4:37 Ik, Nebukadnezar, prijs, verhoog en verheerlijk de Koning van de hemel, omdat al Zijn werken waarheid en Zijn paden rechtzettingen zijn;

God schenkt Zijn waarheid:
Genesis 24:27 Yahweh, de God van mijn heer Abraham, Die heeft Zijn goedertierenheid en waarheid niet onthouden van mijn heer;
1 Samuël 26:23 Yahweh vergeldt aan iedereen Zijn gerechtigheid en Zijn waarheid,
2 Kronieken 15:3 Israël is veel dagen zonder de God van waarheid geweest,
Psalmen 119:90 Uw
(Yahweh) waarheid is van geslacht tot geslacht;

De Zoon van God is de waarheid:
Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden,…., vol van genade en waarheid,
Johannes 1:17 De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven.
2 Corinthiërs 11:10 De waarheid van Christus is in mij
(Paulus),
Efeziërs 4:21 De waarheid is in Jezus:

Gods waarheid maakt vrij:
Johannes 8:32 Jullie zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken.

De Geest van God is de waarheid:
Johannes 14:17 De Geest van de waarheid,
Johannes 15:26 De Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat,
Johannes 16:13 De Geest van de waarheid, Hij zal jullie in de hele waarheid leiden;

Gods wil omtrent de waarheid:
1 Timotheüs 2:4 God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.

Met deze opsomming zouden we toch meer dan voldoende hebben om dag in dag uit ons uitsluitend nog bezig te houden met de waarheid?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende