U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geloof is een Persoon!

Romeinen 1:17 De rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Romeinen 3:3 Zal mijn ongeloof nou het geloof van God te niet doen?
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus,
Galaten 2:16 We weten dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus Christus,
Galaten 3:25 Nu het geloof gekomen is,
Efeziërs 2:8 Uit genade zijn jullie gered door het geloof; en dat is echt niet uit jullie zelf, het is Gods cadeautje;

Hoe kijk jij tegen geloof aan? Is het voor jou een soort van betaalmiddel aan God om van Hem gedaan te krijgen wat je graag wenst? Hoe rijker jij bent aan geloof, des te groter je inkopen. Bij deze kijk op geloof hoort dan ook vanzelfsprekend de verzuchting: “Ach, had ik maar meer geloof, dan zou ik echt stukken meer gedaan krijgen!” Sommigen gaan zo ver dat als iemand aan een ziekte komt te overlijden de nabestaanden te horen krijgen: “Ja, hij of zij had ook niet genoeg geloof!”

Deze tekening, die ik net schetste, is helaas een springlevende praktijk in een heel groot deel van de christenheid. De concrete inhoud van zo´n visie is dat geloof een verdiende prestatie is, die we voor ons eigen voordeel kunnen inzetten. Mocht je arm eraan zijn of zelfs helemaal blut, dan heb je pech gehad maar dan ga je geheid de mist in. Mijn logica zou dan gelijk de volgende vraag opleveren:
Hoe krijg ik van mijn levensdagen dat geloof te pakken, of zelfs nog meer geloof? Hoe zit die arbeid in elkaar?”

Je kent ze wel, die figuren die je komen vertellen dat je gewoon wat meer geloof moet hebben. In hun oren zal dat waarschijnlijk heel logisch klinken, maar degene die dat soort praat moeten aanhoren, die denkt: “Ja, makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe kan ik nou oprecht van harte gaan geloven dat er iets gaat gebeuren, wat ik nou juist ten stelligste betwijfel?”
Weet je, zo´n geloof in een specifiek bepaalde uitkomst van een situatie komt op mij over als een zogenaamde christelijke variant op de zweverige leer van het positieve denken: “Tjakka! Hallelujah! Amen!”

De vraag bij het bovenstaande voorbeeld is zelfs eigenlijk de vraag: “Wat voor geloof is dat?” Ik krijg de indruk dat dit een soortement geloven in geloof is. Men lijkt te geloven in het eigen geloven. Hoezeer ik de mensen die altijd positief in het leven staan ook waardeer en hoewel ik ook best aan wil nemen dat een positieve manier van denken ook positieve resultaten kan opleveren. Bijbels gezien denk ik dat het echt totaal niks, maar dan ook echt niks, met geloof te maken heeft.

Ik heb al bewust een reeks Bijbelteksten over het geloof bovenaan weergegeven. Heel kort weergegeven blijkt het geloof dan een cadeautje van God te zijn, Wiens geloof er nooit aangaat, hoezeer wij het ook mogen verprutsen. Nou blijkt God nou juist dat geloof in Zijn geliefde Zoon helemaal te hebben uitgewerkt en nu als rechtvaardiging ook uit te werken in jou en mij. Daar hebben we het geloof, waarvan Paulus in Galaten zegt dat het nu gekomen is. Christus is gekomen en is nu ons Leven.

Geloof is dus niet een onvaste hoop, een fantasietje of een illusie, waar we ons aan vastklampen met wellicht nog wat steroïden en positieve verwachtingen erbij. Geloof is het cadeau wat God in Zijn Zoon ons schenkt, wat uitwerkt dat ons vertrouwen in God de Vader zelf, die alles in allen werkt (1 Corinthe 12: 6), steeds verder groeit. Geloof is dus niet de geestelijke krachtsinspanning van onze kant, maar de erkenning dat God in elke situatie aan ons werkt in de Zoon waardoor Hij tot Zijn doel komt. Ons geloof vindt dus zijn vaste basis in die Zoon van God.

Daar waar we God de Vader als de grote Plaatser, die alles Zijn plek geeft, terugvinden in het beeld dat de Zoon van God ons geeft, daar functioneert niet een onzeker geloofje dat zich inspant om maar te vertrouwen dat het goed komt. Daar is Christus Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer, die ons verzekert van de goede afloop en dat voor iedereen!

Het probleem is dat we binnen de christenheid het geloof als een inspanning van onszelf zijn gaan leren zien, een inspanning, die we dagelijks telkens maar weer opnieuw moeten opkrikken. We zouden bijna Paulus uitspraken, waarin hij het geloof tegenover werken plaatst, in de ban doen.
Galaten 2:16 We weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus,

Het geloof van Christus in jou, dat is dat cadeautje dat je van God ontvangen hebt. Dat is overwinnend geloof omdat het Christus is! Hij gelooft in en voor jou en mij. Daar kunnen we toch heerlijk in rusten? Als we nu nog de vraag uitzingen of bidden of God ons meer geloof wilt geven, dan hebben we pech. We hebben namelijk alles al ontvangen in Hem. Meer kan gewoon niet!

Is het niet geweldig hoe God de Vader tot het grandioze einddoel van Zijn plan komt? Alles doet Hij in Zijn Zoon, Christus Jezus. Christus is onze gerechtigheid! Christus is onze heiligheid! Christus is onze vrede! Christus is onze kracht! Christus is onze vreugde! En nu ontdekken we ook nog eens dat Christus ons geloof is! Heb je dit eenmaal in de Schrift ontdekt, dan is dat een gigantische bevrijding van al je wettisch ploeteren om toch nog maar wat geloof op te hoesten. We hebben voldoende aan de wetenschap:
Mijn geloof is Zijn geloof en Zijn geloof vindt Zijn basis in Gods trouw”.
Wat een vrijheid! Wat een rust!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende