U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Houdt God een puntentelling over jou bij?

Daar staat Hij op het veld van jouw leven. De gele en rode kaart binnen handbereik. Bij elk omaatje dat je naar de overkant geleid hebt en elk aardig woord dat je hebt uitgesproken wordt er een pluspunt op je lijstje bijgewerkt. Helaas zijn tot nu toe je boze reacties, je innerlijke verwensingen, je sektarisch en seksistisch denken nog altijd in de meerderheid, wat geheid weer vervelende minpuntjes op je lijstje oplevert. Zo heb jij je eigen god/scheidsrechter gecreëerd, die jouw score bijhoudt waarmee je in sneltreinvaart afstevent op jouw zelf bedachte, verzekerde veroordeling voor altijd en immer.

Het laatste jaar staan de waarschuwingen onder christenen tegen allerlei andere goden, die feitelijk afgoden zijn, enorm in de lift naar boven. Er wordt dit aangewezen en dat aangewezen en het is echt allemaal foute boel. Maar voor die zelf uitgedachte god, die zijn puntentellingenlijstje zo nauwgezet bijhoudt, hoeven we helemaal niet naar godsdiensten buiten het christendom te kijken. De god met gele en rode kaarten, die de score van ons leven bijhoudt is de meest populaire voorstelling van God in ons eigen christendom.

Je hebt met je bedrijfje best goed geboerd. Tja, de boekhouding rammelt helaas nogal, maar ja zo heb je je wel staande weten te houden. Als vaste krachten te duur voor je waren heb je een aantal personen buiten de boeken weten te houden, waardoor jij je bedrijfje nog net in leven hebt weten te houden. Nu komt ineens zo´n serieuze accountant de boeken controleren. De zenuwen gieren door je bol! Je hebt vrijwel al je nagels al weggegeten en bent nu aan de vingerkootjes begonnen! Alles moet kloppen! Alles moet prima verantwoord zijn!
“Meneer met je mooi bedrijfje, waar is de balans?”

O ja, ons zelfbedachte godje is niet alleen actief met gele en rode kaarten. Hij houdt niet alleen de score bij. Hij onderzoekt tot in het allerlaatste hoekje waar er gerommeld werd. Hij is de god/accountant, die de boeken van jouw leven komt doorneuzen. Je vreet al je nagels op, want god kijkt in je boeken! Maar dan nu het meest eigenaardige van dit christelijk gedrag: Hoezeer we deze wettische god ook verafschuwen, kom niet aan met genade alleen. Daar gruwen we van. Hoe hebben we dat virus opgelopen?

Ons aller Vader Adam begon met dit vreemde gedrag. God zocht hem in liefde op. God wilde Zijn genade aan Adam kwijt. Maar Adam zag zijn god met de gele en rode kaart zwaaien. Voor Adam was het zeker dat zijn god de scores van zijn gedrag nauwgezet had bijgehouden. Adam had zelf gerommeld met zijn boeken en nu kwam zijn god/accountant die boeken controleren. Adam was als de dood voor die god. Daar zat hij in angst, vol schuld en schaamte weggedoken voor de God van alle genade, die hem in liefde opzocht. Maar zo kon Adam dat niet zien. Daar, op dat moment, zijn we geïnfecteerd met dit zo schijnbaar vrome, godsdienstige virus.

We zien geen God van liefde, die ons met Zijn volle rijkdommen van genade benadert. We moeten daar niets van hebben. We verafschuwen zo´n liefde, die God in wezen is, we gruwen ervan. Waarom? Omdat we de traditie van Adam geërfd hebben, die een god kent die een exacte puntentelling bijhoudt, een god die rode kaarten uitdeelt, wat ons verzekert van een veroordeling voor altijd en immer.

Wat ik tot nu toe hierboven getekend heb (ik ben me ervan bewust) is eigenlijk een veel te radicale scheiding in standpunten. Misschien herken je wel bepaalde zaken aan die voetbalscheidsrechter/god, die ik hierboven getekend heb en ook wel iets aan die accountant/god, maar jij gelooft ook wel dat god soms liefde is en dat er tijden van genade zijn. Het ligt allemaal niet zo scherp gesneden als dat ik hierboven teken. Eigenlijk vind je de voorstelling van zaken een beetje oneerlijk.

Maar deze vermenging van ideeën maakt het op zich niet veel beter. Als jouw zelf bedachte god soms ook liefheeft, bijvoorbeeld iemand liefheeft die hem gehoorzaam is, als jouw zelf bedachte god ook wel tijden van genade inbouwt, maar als die zelfbedachte god dan gelijk ook hen die falen in hun gehoorzaamheid opzadelt met een altijddurende straf en degene bij wie een leven van gehoorzaamheid wel lukt (als dat bestaat) hemels beloont, dan heb je daar toch de erfenis van Adam in zijn meest ellendige vorm?

Jijzelf bent diegene die de hele puntentelling van jouw leven bijhoudt terwijl je God erop aankijkt. Jijzelf deelt gele en rode kaarten aan jezelf uit en schuift dat God in de schoenen. Jij houdt de boeken van het bedrijfje dat jij jouw leven noemt bij en rekent daarom op een God, die verhaal komt halen.

Inderdaad, de zonden zijn enorm opgelopen. Daar helpt geen moedertje lief meer aan. Daar helpt ook geen god/scheidsrechtertje meer aan en ook geen god/accountant. Voor jouw gevoel ziet het er hopeloos uit en dan komt er ook nog eens iemand langs, die spreekt over onuitputtelijke liefde van God en onvoorwaardelijke genade van God. Je gruwt en draait die lapzwans je rug toe. Jij weet toch zeker wel wie god is?
Mattheüs 25:24 Heer, ik wist van u dat U een hard mens bent, die maait waar U niet gezaaid hebt en verzamelt vanwaar U niet gestrooid hebt;

Ja, Adam zag God ook aan voor een hard mens. Daar kan je beter voor vluchten. Hij had geen flauw idee wie God is.
1 Johannes 4:8 God is liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde;

Okay, jij hebt dus bijgehouden hoe je lijstje met zonden maar steeds opliep. Als je God echt kent, dan weet je de uitkomst daarvan:
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;

Ben je al een lijstje aan het maken van de meer dan overvloedige genade van God. Dat raakt nooit op. Het wordt altijd maar meer. Dat is het werk van de God van alle genade! Wat een feest Hem te kennen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende