U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Je moet nou maar eens uit die kerk gaan!

In de tijd dat ik 18 jaar in een behoorlijk wettische groepering heb gezeten, werd er voortdurend benadrukt dat we de juiste groep van God waren en voor mensen, die wel gelovig waren maar nog in de verkeerde groep zaten, hadden we maar één boodschap: Ga daar weg! Ga uit die groep! Die groep zit fout! Hier volgt een serie Bijbelteksten, die ter ondersteuning daarbij gevoegd werden.

Jesaja 48:20 Gaat uit van Babel, vlucht weg van de Chaldeën, verkondigt met de stem van het gejuich, doet dit horen, brengt het uit tot aan het einde van de aarde, zegt: Yahweh heeft Zijn knecht Jakob verlost!
Jeremia 50:8 Vlucht uit Babel, en trekt uit het land van de Chaldeën,
Jeremia 51:6 Vlucht uit het midden van Babel, en iedereen: Redt jezelf!
Jeremia 51:45 Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt jezelf!
Handelingen 2:40 Wordt gered uit dit verkeerde geslacht!
2 Timotheus 2: 19-21 Het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heer kent die de Zijnen zijn; en: Ieder die de naam van de Heer noemt, onttrekt zich aan ongerechtigheid. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; en sommige tot eer, maar andere tot oneer. Als dan iemand zich van dezen reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, geschikt voor alle goed werk.
Openbaringen 18:4 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat jullie aan haar zonden geen gemeenschap hebben, en opdat jullie van haar plagen niet ontvangen.

Dat heeft toch wel eventjes impact hè? God zelf, die je toeroept om daar weg te gaan! Nu zijn wijzelf gelukkig al weer een hele tijd met heel ons gezin uit die wettische groep bevrijd en ik verkeer nu tamelijk vaak in kringen waar de onvoorwaardelijke genade en liefde van God centraal staat. Tot mijn grote verbazing zie ik nu precies dezelfde kijk op groepen, kerken, kringen of gemeenten terugkomen. Alles wat buiten ons inzicht en onze uitleg valt, daar moet je uit weg. Alles buiten onszelf wordt weer gezien als Babel of als dat verkeerde geslacht en daar moet je weg. Blijkbaar vormen wij als groepje genade-liefhebbers ook nu weer het juiste groepje van God en is er voor de gelovigen die ook nu in de verkeerde groep zitten nog altijd die ene boodschap: Ga daar weg! Ga uit die groep! Die groep zit fout. En opnieuw komen dezelfde Bijbelteksten langs.

Toen ik dit opmerkte stond ik echt versteld. Blijkbaar is Gods enig juiste groepje met mij meegereisd en ben ik dus gewoon in de enig juiste groep van God blijven zitten, het ging dan wel van uiterst wettisch naar onvoorwaardelijke genade, maar het bleef mijn groep en het bleef ook nog eens de enig juiste groep. Daar moet ik toch eigenlijk wel het mijne van weten.

Bovenstaande teksten (en vooral met onze godsdienstige interpretaties) lijken ons gedrag van verkettering (anders is het niet) helemaal te rechtvaardigen. Maar er is een totdat………! Het “Totdat” geldt daar waar de Bijbelteksten weer tot hun letterlijke inhoud teruggebracht zijn. Bovendien zullen we dan ook nog eens ontdekken dat we twee totaal verschillende grootheden vergeestelijkt hebben tot enkel en alleen de boze godsdienstige buitenwereld, nader samengevat in de titel “de christenheid”. Babel is echter gewoon Babel en het boze geslacht, dat was het geslacht van Israël, dat zich in de tijd van de evangeliën en ook de handelingentijd steeds meer als een boze vijand opstelde.

Maar moeten we dan niet uit het godsdienstige Babylon uitgaan? Is de oproep in Openbaringen dan niet overduidelijk dat we geen gemeenschap mogen hebben met alles wat de vrome christelijke godsdienst tekent? Uuuuuhhhh,,,,,,,,, Nee! Daar gaat het zelfs in de verste verte niet over! Hoe lezen we de Schrift?

Wat is Babel of wat is Babylon? Dat is eigenlijk heel simpel omdat de Schrift het zelf uitlegt.
Openbaring 14:8 Babylon, die grote stad,
Openbaring 16:19 De grote stad …..; het grote Babylon.
Openbaring 18:10 De grote stad Babylon, de sterke stad,
Openbaring 18:21 De grote stad Babylon.

Bijbels gezien is Babel, oftewel Babylon, dus de grote stad. In de oudheid was het een overbekende stad. In de profetische toekomst wordt het dus weer de grote stad, de sterke stad, de stad, die het economisch middelpunt van de wereld zal zijn. Wijzelf kennen die stad ook. Jazeker. We hoeven niet eens heel erg diep na te denken omdat het namelijk de stad Babylon in Irak is. Simpel hè? Oproep van God is om daar weg te gaan omdat Hij niet wenst dat de gelovige in die profetische toekomst die ellende met die grote stad zal meemaken. Momenteel lijkt zo´n oproep nog helemaal nergens op te slaan, want ja, wat stelt Babylon nou voor? Met nog steeds alle economische hoogstandjes hier in het westen is ons denken helemaal niet op een economisch centrum in Babel gericht. Maar dat gaat het dus worden in de profetische toekomst. Straks stellen wij (het westen) niks meer voor.

De tweede groep in onze veroordeling van godsdienstige kerken of kringen is dat boze verkeerde geslacht.
Handelingen 2:40 Wordt gered uit dit verkeerde geslacht!
Lees nou eens gewoon dat hele hoofdstuk. Voortdurend wordt Israël hier aangesproken. In principe deugde dat geslacht toen al niet meer, maar er was nog steeds het aanbod van het Koninkrijk, men kon individueel nog steeds uit dat geslacht gered worden door bekering en doop. Dat probeerden sommige geestelijke leiders van het volk dan ook.
Mattheüs 3:7 Toen hij (Johannes de doper) zag dat velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn doop kwamen, zei hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft jullie een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten?
Die zich bekeerden en zich lieten dopen, die werden dus als het ware uit dat verkeerde geslacht gehaald met als resultaat dat ze die komende toorn ontvluchten. Dat betekent dat ze gered werden uit dat verkeerde geslacht.

2 Timotheus 2: 19-21 Het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heer kent die de Zijnen zijn; en: Ieder die de naam van de Heer noemt, onttrekt zich aan ongerechtigheid. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; en sommige tot eer, maar andere tot oneer. Als dan iemand zich van dezen reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, geschikt voor alle goed werk.

Hier hebben we dat zegel met die twee kanten. De ene kant tekent wie er onder het volk Israël (dat grote huis) het eigendom van God zijn. Dat wordt bedoeld met de Heer kent die de Zijnen zijn. Dat is de kant van het zegel die laat zien dat het Gods werk is. De andere kant van het zegel tekent dat Zij die de Heer dan dus kennen, dat dit uitwerkt dat zij zich onttrekken aan de ongerechtigheid. Daar heb je dat gered worden uit dat verkeerde geslacht. De ene kant van het zegel tekent dus de grondslag: Alles is Gods werk. De andere kant van de zegel tekent dat God daarmee ook iets uitwerkt in hun leven. Zij worden gered uit het verkeerde geslacht.

Maar nu! Vandaag de dag! Thans in het heden! Is er nu in de huishouding van genade, waar wij nu leden zijn van het verborgen lichaam van Christus, ergens zo´n groot huis te bekennen? Volgens de wettische groep, waar ik 18 jaar in gezeten heb, is dat de christenheid in zijn geheel. Als ik zo her en der mijn oor te luisteren leg heb ik het idee dat ook daar waar onder de groepen van Gods onvoorwaardelijke genade en liefde opgeroepen wordt om uit een bepaalde kring, kerk of genootschap te treden, de gedachte is dat dit grote huis de christenheid is. Hoe ik ook al die tientallen jaren dat ik deze tekst in 2 Timotheus al kan dromen geprobeerd heb de christenheid in de Schrift terug te vinden. Dat is me tot nu toe nog nooit gelukt. Volgens mij heeft de christenheid geen enkele plek in Gods Woord.

Welke plek hebben al die kerken, kringen, gemeenten en gezelschappen dan?
Daar ben ik in het Genade Knipoogje, die je krijgt als je hierop clickt, al een keer uitgebreid op ingegaan.
Gemeente ben je dus in die kerk, in die ‘gemeente’, in dat groepje, in je huis, bij je buren, bij je vrienden, in de open natuur, op de bank in het park, in het restaurant, in de kroeg. Overal waar je als gelovigen samen bent, daar ben je Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat is wat genade werkt! Je hebt dus de volle vrijheid om er uit te gaan, maar ook om er gewoon heerlijk te blijven. Genade werkt echter nooit als een verplichting tegen alle seintjes in. De Heer gaat met je mee, wat je ook doet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende