U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zuivere, onvermengde, onversneden, ja pure liefde

Ik loop op je af en ik overhandig je een glas water. “Neem maar!”, zeg ik. “Je kan er rustig van drinken. Het is echt zuiver water!”, verzeker ik je. Als je het dan zou opdrinken en daar zou toch blijken nog iets heel anders in dat glas te zitten behalve dat water, dan zou ik een vuile, vieze leugenaar blijken te zijn. Als boodschapper kan je me dan rustig niet te vertrouwen noemen. Een gladjanus, die je van alles probeert aan te smeren behalve de waarheid.

Is God Liefde? Is God zuivere Liefde? Is Hij onvermengd puur alleen maar Liefde? O, absoluut!
1 Johannes 4:8 God is liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde;

Zou er iets in God aanwezig zijn dat volkomen tegenstrijdig is aan alle heerlijke kwaliteiten van Liefde, dan zou niemand het aandurven om van God te verklaren dat Hij Liefde is. God zelf zou dan zeker vanwege die hele vreemde tweeslachtigheid in zichzelf niet als Zijn Woord in de Schrift hebben laten vastleggen dat Hij Liefde is. Zo´n leugen past niet bij God. God zadelt ons dus niet op met het doodenge idee dat Hij deels Liefde is en deels iets totaal anders.

Stel dat het inderdaad wel zo zou zijn zoals sommige theologen ons willen wijsmaken dat God slechts gedeeltelijk Liefde is, maar dat er ook een heel andere kant aan God is, namelijk iets wat volkomen strijdig is met welk kenmerk van Liefde dan ook. Hoe kan er dan ooit sprake zijn van vrede in onze relatie met zo´n God? We zouden dan het ene moment de voorwerpen van Zijn Liefde zijn om dan het volgende moment plotseling de slachtoffers te worden van Zijn briesende haat. Een godsbeeld dat nog het meeste weg heeft van een horrorfilm.

In mijn studies over het Oude Testament ontmoet ik telkens Gods onvoorwaardelijke liefde en genade terwijl ik vanuit veel verschillende theologische kanten hoor spreken over een woedende God in het Oude Testament, die het in Zijn toorn op de mensen voorzien heeft. Maar ik mag een relatie hebben met die Vader God van het Oude Testament, die Zich helemaal in Zijn Zoon geopenbaard heeft als Liefde.
Hebreeën 1: 1-3 God heeft tot ons gesproken in de Zoon, Deze, die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,

Christus Jezus, de Zoon van God, straalde heel Gods heerlijkheid uit. Christus Jezus, de Zoon van God, was een afdruk van heel Gods wezen. Dat betekent dat Christus zelfs niet één heel klein facet van de heerlijkheid en het wezen van God achtergehouden heeft. De Vader kwam helemaal in al Zijn heerlijkheid in heel Zijn wezen in de Zoon tot uiting. Maar blijkbaar heeft volgens bepaalde theologen, die een razend woedende God voorstaan, de Zoon in Zijn wandel hier op aarde wel degelijk sommige aspecten van Vader God verwaarloosd.

Ik begon deze overdenking met het feit dat ik als boodschapper niet te vertrouwen ben wanneer ik iemand een glas water zou overhandigen met de verzekering dat het zuiver water is als er toch ook nog iets totaal anders in zou zitten. Ik zou een vuile, vieze leugenaar blijken te zijn. Dat is feitelijk wat de theologie over de Zoon van God te zeggen heeft, die Zich presenteerde als de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen terwijl Hij volgens hen een zeker onderdeel van dat wezen van God maar even onvermeld liet. Een leugenaar volgens die theologie, iemand die niet te vertrouwen valt.

Johannes 12:45 Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Johannes 14:9 Jezus zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,
De Zoon heeft de Vader, die onzichtbaar is, in Zijn hele wezen aan ons mensen getoond. Nee, de Zoon heeft niks achter gehouden. Christus heeft geen oneerlijk getuigenis van de Vader gegeven. Hij heeft Hem volledig aan ons doen kennen. Er was simpelweg geen andere (helse) kant aan God, die de Zoon hier dan volgens de theologie per ongeluk vergeten zou zijn om aan ons te tonen.

De Zoon van God heeft ons God de Vader doen leren kennen en de Vader is zuivere, onvermengde Liefde! Niks meer en niks minder! Een beschuldiging dat het enkel en alleen maar verkondigen van God als zuivere, pure Liefde betekent dat je bewust een bepaald facet van God achterwege zou laten is een regelrechte belediging van de God, die Liefde is. Liefde is het totaalpakket van Wie God is. Alles wat we van Hem leren kennen zien we door het oog van Liefde.

Het bewijs dat God Liefde is, dat is geleverd in het komen van de Zoon van God naar deze aarde om ons op te zoeken. Dat bewijs is geleverd door Zijn weg van vernedering tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat bewijs is geleverd toen Vader God Zijn Zoon opwekte en zo de dood overwon. Dat bewijs wordt nog altijd geleverd in het heerlijke feit van genade dat God het leven van Zijn Zoon in jou en mij uitwerkt. God bewijst voortdurend Zijn Liefde.

Verwerping door de mensheid houdt die Liefde niet tegen! Kapot theologiseren vernietigt die Liefde niet! De dood kan geen halt roepen aan die Liefde! Zonde kan die Liefde niet breken! Die Liefde werkt door en door totdat alles en iedereen daaraan onderworpen zal zijn en God (De Liefde) alles en in allen zal zijn. Wat een liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende