U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ere wie ere toekomt!

Ja, ik fantaseer nogal eens een eind weg. Zo was ik weer eens in mijn verbeelding in een verre uithoek van Nederland uitgenodigd om in een samenkomst Gods Woord uit te leggen. In de voordienst sprak een broeder de opwekkingsliedjes aan elkaar.

Vandaag, in de illusie waar ik jullie nu weer eens in meeneem, begon deze broeder echter plotseling een heel huldebetoon, dat ik niet had zien aankomen. Vanachter het spreekgestoelte stond hij de volgende woorden op te hoesten:
“Vandaag hebben we onze heel bijzondere gast Hein de Haan als spreker weten te strikken.”
Overdonderend applaus en ik zit daar wat onwennig op mijn stoeltje heen en weer te schuiven: “Dank u, dank u allemaal!”
Onbekommerd denderde deze voordienstbroeder verder:
Hein de Haan staat bekend om zijn eigenzinnige manier van uitleggen, waar hij ons vandaag ook in zal laten delen. Bovendien is hij de belangrijkste schrijver op zijn eigen website “Overvloeiende Genade”, waar hij veel van zijn obstinate standpunten onbuigzaam handhaaft. Ook Facebook weet hij tegenwoordig te vullen met zijn halsstarrige denkbeelden.”
Een overweldigende ovatie met veel gejoel en geschreeuw brak los. Ik begon aan een herhaling van mijn dank toch wel wat te twijfelen. De lofprijzingsliedjes aan elkaar prater was echter nog totaal niet aan het eind van zijn steken van veren in mijn gat en ging dus dolenthousiast verder:
“Er zijn maar weinig mensen, en waarschijnlijk hier helemaal niemand, die weten dat Hein feitelijk degene is die de gloeilamp heeft uitgevonden!”
Een ahhhhhh golfde door de zaal, maar nu zat ik zelfs niet meer ongemakkelijk het Elogium te ondergaan. Protest welde op in mijn binnenste:
Nee, nee!” riep ik, “wacht nou eens eventjes! Dat was Thomas Edison!”
“O, nou ja”,
minderde de voordienstbroeder heel eventjes vaart om direct weer fris door te denderen met de uitspraak:
Maar later in zijn dienst ontdekte onze broeder Hein de Haan het vaccin, dat de verschrikkelijke ziekte Polio volledig stil zette!”
“Polio?”,
riep ik vertwijfeld, “maar dat was Jonas Salk”.
“O werkelijk?”,
komt nu toch ietsje boos uit de mond van onze samenzangbroeder, “straks ga je nog beweren dat het jouw voetstappen niet zijn, die daar op de maan afgedrukt staan!?”

Ik ben nu naar voren gelopen, ik heb de microfoon gepakt en sta me daar een partijtje iedereen erop te wijzen dat het gevaarlijk is om iemand zomaar de eer toe te zwaaien, die hij niet verdiend heeft.

Weer zo´n idioot, doldwaas, maf, belachelijk verhaal, dat uit dat bezopen brein van Hein is komen wandelen, maar toch!!!! We geven heel veel en heel vaak eer aan wie het helemaal niet toekomt. Zo zijn we er heel vaak rotsvast van overtuigd dat we een enorme strijd in het gebed hebben te voeren om de wil van God te vinden en om in die wil van God te blijven omdat satan ons ervan weerhoudt om zelfs ook maar in die wil van God te kunnen zijn. Hoe zien we dat dan?

Nou zeggen velen: “Weet je dan niet dat satan sterk is? Hij kan ons misleiden, hij kan ervoor zorgen dat we Gods wil helemaal mislopen!” Die velen zijn vanzelfsprekend wel oprecht, maar luister nou eens naar wat daar letterlijk uitgesproken wordt. Dat is puur een aanbiddingsdienst aan satan! Dat is satan tot god maken. Toch is deze lijn van denken onder ons christenen vrij gebruikelijk geworden.

De capaciteit van satan om ons te bedriegen en te misleiden wordt nogal eens veel groter geacht dan Gods mogelijkheden om Zijn plan uit te werken zowel in de gehele wereld als in ons persoonlijk leven. We hoeven ons toch helemaal geen zorgen te maken dat we zo zouden struikelen dat we wel buiten Gods wil moeten belanden?
Judas vers 24 God is machtig om jou te bewaren zonder dat jij struikelt en je onberispelijk voor Zijn heerlijkheid te stellen, met grote vreugde,

God doet dit omdat Hij liefde is en in genade werkt. Hij doet dit niet als beloning op jouw overwinnende gebedsstrijd om satans macht in je leven te breken. God werkt dit omdat Hij liefde is en in genade werkt.
God doet dit niet omdat jij zo je best doet om niet te struikelen, waardoor Hij je nu als Zijn beloning bewaart. God werkt dit omdat Hij liefde is en in genade werkt.
God doet dit niet omdat jij zo´n geweldige prestatie geleverd hebt in onberispelijk voor Zijn heerlijkheid te leven. God werkt dit omdat Hij liefde is en in genade werkt.

Ere wie ere toekomt. Wie bewaart jou? Onvoorwaardelijk? Dat is God!
Ere wie ere toekomt. Wie zorgt dat jij niet struikelt? Onvoorwaardelijk? Dat is God!
Ere wie ere toekomt. Wie stelt jou onberispelijk voor Zijn aangezicht? Onvoorwaardelijk? Dat is God!
Dus wie leidt jou in Zijn wil? God! Onvoorwaardelijk! Ere wie ere toekomt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende