U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Goede Voornemen

En? Hoe staat het ervoor? Zijn je goede voornemens al gestrand?
Tja, zo ongeveer 19 dagen geleden leek het nog wel zo haalbaar hè? Wat zeg je? Je hebt je goede voornemens opgeschreven en opgehangen zodat iedereen ze lezen kan? En nou blijk je er niks van te bakken? Wie schrijft nou ook zijn goede voornemens op? Je gaat dan toch zeker geheid voor de bijl?

Ik zal je zeggen wie Zijn goede voornemens heeft opgeschreven. En dat heeft Hij nog niet eens eind vorig jaar pas gedaan. Nee ver voordat er sprake was van tijd en tijden. Toen had Hij die voornemens al en Hij heeft ze opgeschreven voor ons om ze te lezen en te leren. En gelukkig Hij is geen mens. Al Zijn voornemens lukken dus grandioos!

Romeinen 8:28 God heeft ons naar Zijn VOORNEMEN geroepen.
Romeinen 9:11 Het VOORNEMEN van God blijft in overeenstemming met de verkiezing, niet op grond van werken, maar vanuit Hem die roept,
Efeziërs 1:11 Wij zijn tevoren bestemd tot erfgenamen van God in overeenstemming met het VOORNEMEN van Hem, die alles werkt naar de raad van Zijn wil,
Efeziërs 3:11 Het VOORNEMEN van de aionen, dat God heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer,
2 Timotheüs 1:9 God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met Zijn eigen VOORNEMEN en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden van de aionen,

Hij heeft al Zijn goede voornemens opgeschreven, niet om gelijk na enkele pogingen in de eerste dagen al te concluderen dat het de mist in gegaan is. Omdat Hij alles van tevoren weet zou God toch echt niet zo dom geweest zijn om het dan toch op te schrijven. Nee, we kunnen Zijn voornemens nalezen en onderzoeken juist omdat ze knoepertje vaststaan en zeker uit zullen komen. Dat zijn nou de echte voornemens!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende