U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat is volgens Gods Woord onze verkondiging?

Romeinen 1:16 Het blijde nieuws van Christus.
Romeinen 3: 22 Het geloof van Jezus Christus.
Romeinen 3. 24 De verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 5: 1 Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 5: 8 Christus is voor ons gestorven.
Romeinen 5: 11 Door onze Heer Jezus Christus hebben wij de verzoening gekregen.
Romeinen 5: 17 We heersen in het leven door Jezus Christus.
Romeinen 5: 21 Genade heerst door Jezus Christus, onze Heer.
Romeinen 6: 11 We zijn dood voor de zonde in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 6: 11 We leven voor God in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:34 Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
Romeinen 8: 39 De liefde van God, die in Christus Jezus, onze Heer, is.
Romeinen 16: 20 De genade van onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 16: 24 De genade van onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 16: 25 De prediking van Jezus Christus.
1 Corinthiërs 1:23 Wij prediken Christus, de Gekruisigde,
1 Corinthiërs 1:24 Wij prediken Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
1 Corinthiërs 2:2 Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder jullie, dan Jezus Christus, Die gekruisigd is.
1 Corinthiërs 9:12 Het blijde nieuws van Christus.
1 Corinthiërs 15:3-4 Ik heb jullie in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij begraven is, en dat Hij weer opgestaan is op de derde dag, naar de Schriften:
1 Corinthiërs 15:12 Christus wordt gepredikt, dat Hij uit de doden is opgewekt,
1 Corinthiërs 15:14 , Onze prediking is leeg als Christus niet opgewekt is.
1 Corinthiërs 15:15 Wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft,
2 Corinthiërs 2:12 Ik kwam om het blijde nieuws van Christus te prediken,
2 Corinthiërs 4:5 Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer.
2 Corinthiërs 5:18 God heeft ons met Zichzelf verzoend door Jezus Christus, en Hij heeft ons die bediening van de verzoening gegeven.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf aan het verzoenen door hun zonden hun niet toe te rekenen; en Hij heeft dat woord van de verzoening in ons gelegd.
2 Corinthiërs 10:14 Het blijde nieuws van Christus;
Efeziërs 3:8 Mij is deze genade gegeven om onder de heidenen door het blijde nieuws de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Filippenzen 1:18 Christus wordt verkondigd en daarin verblijd ik mij.
Filippenzen 1:27 Het blijde nieuws van Christus,
Colossenzen 1:28 Wij verkondigen Christus om ieder mens volmaakt te stellen in Christus.
Colossenzen 4:3 Bidt voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent, om de verborgenheid van Christus te verkondigen,
1 Thessalonicenzen 3:2 Het blijde nieuws van Christus,

Dit is slechts een kleine greep uit het getuigenis van Gods Woord. Wat is volgens Gods Woord onze verkondiging? De persoon van Christus en Zijn werk. Het spijt me voor de “Christelijke” verkondigers, die telkens opnieuw maar verkondigen wat wij mensen moeten doen om bijvoorbeeld gered te worden of om geheiligd te worden of om gerechtvaardigd te worden. Dat is godsdienst! Dat is vrome leugen! Dat is de boodschap van satan als de schijnbare engel van het licht.

Omdat in ons eigen christendom de prediking van Christus alleen vrijwel helemaal verzwegen wordt en daarvoor in de plaats de mens gepredikt wordt, daarom is het nergens voor nodig om bijvoorbeeld naar de Islam of een andere godsdienst te kijken voor afgoderij. In de mensverkondiging, die van alles moet doen om gered te worden, staat helaas het christendom op één lijn met alle andere godsdiensten van de wereld. Daar tegenover staat Gods Woord en de verkondiging van Christus alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende