U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zonde

Ik schrijf nou toch maar eens een stukje over ZONDE! Zonde is gigantisch populair in de christenheid. Er wordt over gepreekt op zondagen, er wordt over geschreven, er wordt voor gewaarschuwd en dan hoor je mij er vrijwel nooit over! Dat kan natuurlijk niet!

Nou ja, we moeten er als gelovigen dus enorm voor oppassen als je al die donderpreken mag geloven. Blijkbaar heeft God helemaal niks tegen die smerige zonde kunnen inbrengen. Blijkbaar ligt dat nu helemaal op het bordje van de capabele christen. Nou ja, als je tenminste de christelijke prediking moet geloven. Dan is God totaal onbekwaam om ermee om te gaan en de oplossing zou dan in handen van ons, gelovige mensen, liggen. Hier wringt iets gigantisch. Daarom doen we nu maar weer gauw Gods Woord open om het echte blijde nieuws over Zonde te laten horen!

Christus is gestorven voor de zonden. Wie blijft hierna dan nog over zonden doorgaan?
1 Corinthiërs 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften;

God handelt niet met ons in overeenstemming met onze zonden. Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?
Psalmen 103:10 God doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

De zonde is vergeven. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Micha 7:18 Waar is een God zoals U, die de zonden vergeeft en de misdaad kwijtscheldt?
Lukas 5:24 De Zoon des mensen heeft macht op aarde om de zonde te vergeven.

Aan de zonden wordt niet meer gedacht. Wie blijft er dus nog over doorgaan?
Jeremia 31:34 Ik vergeef hun misdaad en denk nooit meer aan hun zonde.
Hebreeën 10:17 Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik absoluut niet meer aan denken.

De zonden zijn achter Gods rug geworpen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 38:17 Al mijn zonden hebt U achter Uw rug geworpen.

De zonden zijn in de diepten van de zee geworpen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Micha 7:19 Hij zal onze misdaden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.

De zonde is verzoend, door het niet toe te rekenen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 6:7 Je misdaad is van jou geweken, en je zonde is verzoend.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,
1 Johannes 2:2 Christus is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

De zonde is weggenomen. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
2 Samuël 12:13 Yahweh heeft jouw zonde weggenomen,
Zacharia 3:4 Ik heb je zonde van jou weggenomen en heb je feestkleren aangetrokken.
Johannes 1:29 Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

De zonden zijn uitgedelgd. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Jesaja 43:25 Ik delg jouw overtredingen uit om mijnentwil, en denk niet meer aan jouw zonden.
Jesaja 44:22 Ik delg je misdaden uit als ene wolk, en je zonden als een nevel:

De zonde is teniet gedaan. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:6 Onze oude mens is met Christus gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde te niet gedaan is, waardoor wij niet meer de zonde dienen.
Hebreeën 9:26 Hij is eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen.

Genade neemt nu de heerschappij van de zonde overvloeiend over. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;
Romeinen 5:21 Zoals de zonde geheerst heeft door de dood, zo zal ook de genade heersen door gerechtigheid tot in het leven van de aioon, door Jezus Christus, onze Heer.

We zijn aan de zonde gestorven. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:2 Hoe zouden wij nu, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Romeinen 6:7 Wie gestorven is, die is vrij van de zonde.
Romeinen 6:10-11 Dat Christus gestorven is, dat is Hij voor de zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Zo is het net zo bij jullie, reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onzen Heere.

We zijn vrijgemaakt van de zonde. Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?
Romeinen 6:18 Wij, die vrijgemaakt zijn van de zonde, zijn daarmee dienstknechten van de gerechtigheid gemaakt.
Romeinen 6:22 Wij zijn nu van de zonde vrijgemaakt, en dus dienstbaar aan God gemaakt,
Romeinen 8:2 De wetmatigheid van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood.

God weet raad met de zonden. Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?
Jesaja 1:18 Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Wat een heerlijke boodschap heeft Gods Woord betreffende de zonde! Waarom hoor je dat nou zo sporadisch in de kerk? Echt zonde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende