U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geloven of geloven?

Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door geloof van Jezus Christus tot in allen,
Romeinen 3:26 God is rechtvaardig, en rechtvaardigt hem, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 4:5 De persoon die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Laat ik gelijk de koe bij de horens vatten.

1/ Je hebt het soort geloven dat je wordt opgelegd. Als je dat niet doet, dan wordt er gedreigd dat het niet goed met je afloopt. Je moet een keuze maken! Je moet de beslissing nemen! Ga geloven of anders………! “Whooeeee!!!!” Die kreet betekent meestal de angst, die aangepraat wordt over een hel, die niet in Gods Woord voorkomt. Dat geloven is dus werken, eigen inspanning, oftewel zoals Gods Woord het noemt: Het Vlees!

2/ Je hebt het soort geloven dat je wordt geschonken.
Efeziërs 2:8 Uit genade ben je gered, door het geloof; dat is niet uit jou, het is een geschenk van God;
Filippenzen 1:29 Aan jou is de genade geschonken, ten aanzien van Christus, om in hem te geloven,
Dit is het geloof van Christus Jezus zelf, waardoor zelfs een goddeloze gerechtvaardigd wordt, zoals hierboven in Romeinen 4: 5 staat.
Galaten 2:16 We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof van Jezus Christus, daarom hebben wij in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof van Christus en niet op grond van werken van de wet, want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Dus een goddeloze moet geloven? Kan een goddeloze dan geloven? Wat voor kramp aan angst moeten we bij hem inbrengen om hem zover te krijgen? Dat zie je dan ook dikwijls terug in de prediking: Angst aanjagen om goddelozen te laten geloven. Wat moet dat dan wel voor geloof zijn? En krijgen we dit voor elkaar, hebben we hem dan niet gewoon heftig aan het werk gezet?

Wat kan nou een goddeloze?
1 Samuël 2:9 De goddelozen zwijgen in duisternis; want zo´n mens kan helemaal niks door kracht.
1 Samuël 24: 14 Van goddelozen komt goddeloosheid,
Psalmen 1:6 De weg van de goddelozen vergaat.
Psalmen 17:9 De goddelozen, die mij verwoesten,
Ga zo maar door. Wat kunnen die? Ellende veroorzaken. Goddelozen zijn in de Bijbel dus uitgesproken andere mensen als willekeurige mensen zonder God. Dat zijn niet allemaal ellende veroorzakers. Nee, dit zijn de terroristen in de Bijbel. En wat doet God daarmee? Hij rechtvaardigt die goddeloze zegt Paulus in Romeinen 4: 5. Bekijk eens de voorgeschiedenis van Paulus toen hij nog Saulus was. Een typische vrome goddeloze, die moordend zijn vrome weg ging. Wat deed God bij Saulus? God greep in en rechtvaardigde deze vrome goddeloze.

Onze rechtvaardiging is puur door het geloof van de Zoon van God, niet door ons geloof! Hierboven staan een aantal teksten, die dat nadrukkelijk tekenen. Daar zou ik zo nog een veelvoud van deze teksten aan toe kunnen voegen. Moet je het wel in de antieke Staten Vertaling nachecken. Die geeft het namelijk juist weer. Het geloof van Jezus Christus dat rijkt tot in allen. Nu begrijpen we dan ook waardoor zo´n goddeloze gerechtvaardigd kan worden. God geeft hem het geschenk van geloof. Dus niet die onmogelijke opdracht en inspanning van geloof. Nee, God schenkt het en dat doet Hij bij een ieder op Zijn tijd. Paulus was ons voorgegaan. Wij zijn gevolgd. En zo komen er nog legio terroristen, o nee, laat ik de Bijbelse term gebruiken. Er volgen nog legio goddelozen totdat de rechtvaardiging tot in allen is.

Geloven of geloven, that´s the question. Het antwoord is het volbrachte werk van de Zoon van God, het geloof van Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende