U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het wordt hun niet aangerekend

2 Timotheüs 1:15 Jullie weten dat ze zich allemaal van mij afgewend hebben,
2 Timotheüs 4:16 Ze hebben mij allen verlaten.

Paulus had een geweldige boodschap van onvoorwaardelijke liefde van God en overvloeiende rijkdommen aan genade voor iedereen. Je zou verwachten dat dit vol enthousiasme omhelsd zou worden. Nee, ze hebben zich allemaal van hem afgewend, ze hebben hem allemaal verlaten.

De boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde is een krenking van de vrome eer van de godsdienstige mens. Dat Gods liefde onvoorwaardelijk uitgaat en komt over al die mensen die God helemaal niet zoeken, die nooit naar een kerk gaan en die alles wat wij slecht noemen ook gewoon maar doen, dat gaat er absoluut niet in bij de religieuze christenheid. Zij hebben openlijk gekozen voor de Heer! Zij hebben al die jaren keurig alle samenkomsten bijgewoond! Zij hebben zich nooit in al die slechte activiteiten begeven! En dat zou God niet hoger aanslaan? Onvoorwaardelijke liefde is een klap in het gezicht en Paulus boodschap wordt door allen verlaten. “Het wordt hun niet aangerekend!”, zegt Paulus daarop, want Gods onvoorwaardelijke liefde heerst.

De boodschap van overvloeiende rijkdommen aan genade voor iedereen hakt erin bij de godsdienstige mens. Allemaal verantwoordelijkheden en taken voor God (waarbij men meestal hun groepje of kerk bedoelt) worden als argumenten tegen die overvloeiende rijkdommen aan Gods genade ingebracht. “De Grote Opdracht” wordt aangesleept om Gods genade om zeep te helpen. Het discipelschap wordt opgetrommeld om aan te tonen dat niet Gods genade, maar wij allerlei taken hebben te volvoeren. De religieuze christenheid voert in alle gehoorzaamheid al die opdrachten uit en dat zou God niet hoger aanslaan? Gods overvloeiende rijkdommen aan genade zijn een klap in het gezicht en iedereen wendt zich van Paulus boodschap af. “Het wordt hun niet aangerekend!”, zegt Paulus daarop, want Gods overvloeiende rijkdommen aan genade heersen.

Van tijd tot tijd kijk ik eens op de stand van het aantal Facebookvrienden. De laatste jaren melden zich wel zo drie of vier nieuwe Facebookvrienden per week aan. Je zou zeggen dat daardoor het aantal voortdurend stijgt. Het tegendeel is waar. Ik zie het aantal vrienden voortdurend afnemen. Blijkbaar is het aantal die mij ontvriendt groter dan het aantal nieuwe vrienden. Gezien dat dit in stilte gebeurt, krijg ik dus haast nooit de ware reden te horen. Maar omdat ik het altijd over die heerlijke boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade heb, neem ik aan dat Paulus boodschap een belangrijke reden is. Nog altijd wendt men zich ervan af en verlaat die boodschap. Het wordt hun niet aangerekend!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende