U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Toeval Regeert Het Leven

Er staat in Gods Woord eigenlijk maar bar weinig over toevalligheden. Ja, het Oude Testament heeft wel enkele Bijbelteksten met dit woord als vertaling in het Nederlands. Ga je echter het Hebreeuwse woord, wat er in de grondtekst gebruikt wordt, naast leggen dan lijkt die inhoud vrijwel verdwenen. Het meest concrete woord voor toeval staat in het Nieuwe Testament en die komt dan nog eens maar één enkele keer voor.

Het Griekse woord voor toeval is nou ook nog eens toevallig een heel aparte: “Sugkuria”, Een samenvoeging
1/ sun = tezamen met
2/ kuria, afgeleid van Kurios. Dat is altijd de meester, bezitter of Heer. Het is dus Degene die heerst of regeert. Wat is echter de letterlijke betekenis van Kurios? Dat is: “Degene, die toebedeelt” of “Degene, die het ons doet toevallen”. Het is dus Degene die voor alle toevalligheden zorgt. Zelfs als wij iets niet beschouwen als iets toevalligs, dan nog is het ons toegevallen.

Zowel God, de Vader, wordt de “Kurios” genoemd als de Zoon van God. De Zoon is het beeld van Vader, Hij doet wat Hij Vader ziet doen. Hij is het Woord van Vader. Daarmee deelt Hij in het ons allen toebedelen of toevallen.

Wie is de Kurios van alles en iedereen? (Slechts enkele teksten)
Mattheüs 11:25 Vader! “Kurios” van de hemel en van de aarde!
Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Hij is “Kurios” van hemel en aarde,
Romeinen 10:12 God is dezelfde “Kurios” van allen,
Romeinen 14:8 Wij zijn van de “Kurios”.

Kurios, oftewel Degene die ons alles doet toevallen, Hij bepaalt ons doen en laten. (Slechts enkele teksten)
1 Corinthiërs 4:19 Ik zal spoedig naar jullie toekomen, als de “Kurios” het wil,
1 Corinthiërs 7:17 Zoals God aan ieder apart heeft toebedeeld, zoals de “Kurios” een ieder geroepen heeft, zo zal hij wandelen.
1 Corinthiërs 15:58 Overvloedig in het werk van de “Kurios”.
1 Corinthiërs 16:7 Ik hoop een tijdje bij jullie te blijven, als de “Kurios” het toestaat.
1 Corinthiërs 16:10 Hij
(Timotheus) werkt het werk van “Kurios”

In onze menselijke ogen is het wonderlijk, bijna ongeloofwaardig, dat echt alles toevalt bij iedereen door Degene die het hen doet toevallen, dus door God. (Slechts enkele teksten)
Habakuk 1:5 Ik (Yahweh) zal iets doen in jullie tijden, wat jullie niet zullen geloven, als men erover spreekt.
Mattheüs 21:42 Van “Kurios” is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
Handelingen 13:41 Ik
(Kurios) doe een werk in jullie tijden, wat jullie niet geloven zullen als iemand het jullie vertelt.

De Bijbelse voorbeelden van toevalligheden:
1/ We beginnen bij “sugkuria” = “samen met toevallig gebeuren” of “samen met Heer zijn”.
Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
De Heer (“Kurios”) Jezus geeft hier aan dat dus door de heerschappij van Vader God die priester langskwam.

2/Daarnaast enkele overige teksten met andere Griekse woorden:
Deuteronomium 23:10 Is er iemand onder jullie ´s nachts toevallig niet rein, dan gaat die het kamp uit;
Ruth 2:3 Toevallig trof zij
(Ruth) het land van Boaz die uit het geslacht van Elimelech was.
Prediker 9:11 We zijn allemaal van tijd en toeval afhankelijk.

3/ Je hebt ook nog een Bijbeltekst, die lijkt aan te geven dat de hand van God niet in het toeval kan zitten.
1 Samuël 6:9 Let op: trekt zij (de ark van het verbond) op in de richting van haar gebied, naar Beth-sjemes, dan heeft zij (die ark dus) ons dit grote kwaad berokkend; maar zo niet, dan weten wij dat niet Zijn hand ons leed gedaan heeft; dan is het ons toevallig overkomen.
Deze Filistijnen hadden geen kennis van Gods doen en laten. Zij zochten via ervaring de waarheid. Lijkt verdacht veel op veel christelijke zoektochten. Logisch dat zij, net als veel hedendaagse gelovigen, bij voorbaat al denken dat ze vanzelfsprekend toeval en de hand van God tegenover elkaar kunnen plaatsen.

Het maakt het alles wel duidelijker hoe het mogelijk is dat de wil van God in Israël door loting gevonden werd.
Handelingen 1:26 Zij wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias en hij werd tot de elf apostelen gerekend.
We zouden ons waarschijnlijk afvragen hoe ze zoiets belangrijks nou aan het toeval konden overlaten. Onze onkunde brengt ons er meeste kans zelfs toe om voor zoiets belangrijks maar te vertrouwen op ons eigen gezonde verstand met het argument: “Het gaat hier wel om de zaak van de Heer!!!”

Maar wij zitten ernaast met te denken dat de Heer (“Kurios”) niet het toeval zou beheren. De meeste gelovigen zien zelfs niet dat de Heer (“Kurios) alle stappen als schijnbare toevalligheden leidt. Hij heeft jouw hele leven in Zijn hand. En of je nou heel hard zelf voor de Heer (“Kurios”) rent en vliegt of dat je het nou overlaat aan de Heer (“Kurios”), die je het alles doet toevallen (“Kuria”), jouw en mijn en ieders leven is en blijft een kwestie van toeval (“Sugkuria”).

Wat denk je? Zal het dan niet eens tijd worden om ook daadwerkelijk te gaan genieten van alles wat de Heer (“Kurios”) in ons leven uitwerkt? Alles, echt alles is genade. We mogen ondergaan in die overvloeiende rijkdom van genade. Voor jou, voor u, voor mij, voor iedereen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende