U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Leg ik mezelf nou nooit regels op?

Eerlijk?
Ja Hein, wees eens eerlijk!
Tja!
Nou, kom maar over de brug!!!
Okay, okay, okay.

Ik leg mezelf allerlei regeltjes en wetjes op.

Nou, het grote woord is eruit. Was dat nou zo moeilijk?
Ja, verschrikkelijk moeilijk!

Mensen kennen van mij al die Bijbelteksten:
Galaten 4:9 Waarom keer jij je weer naar die zwakke en arme beginselen, die je weer van voren af aan wilt dienen?
Galaten 5:1 Laat je niet opnieuw onder een slavenjuk brengen.
Colossenzen 2:18 Laat nou niemand jou de prijs doen missen, doordat hij zijn eigen wil doet in nederigheid en engelenverering,
Colossenzen 2:20 Waarom onderwerp jij je aan inzettingen: raak niet, smaak niet en roer niet aan?

Waarschijnlijk kennen jullie mij al tot in den treure van dergelijke uitspraken en gaan jullie ervan uit dat ik ergens in een ivoren toren zit, waar ik mezelf nou nooit regeltjes opleg. Helemaal mis!

Ik schrijf die stukjes net zo hard aan mezelf als aan jou en u. Misschien, heel eerlijk gezegd, zelfs nog wel meer aan mezelf dan aan welk ander persoon dan ook!

Ik heb maandenlang een briefje op mijn bureau gehad met de tekst: “Niet jezelf verdedigen!” Lag dat daar omdat ik zo makkelijk met kritiek omga? Nee, helemaal niet! Ik kan kritiek helemaal niet hebben! Ik spring gelijk op. Ik zit gelijk op de haverkist. Zo´n briefje is bedoeld om de schade nog enigszins te beperken. Helpt het? Geen zier! Natuurlijk niet! Het zijn zwakke en arme beginselen van de wereld. Het is in je eigen wil nederig doen. Het is een jezelf onderwerpen aan inzettingen. Ja, het zijn wel mijn eigen inzettingen. Het zijn wel mijn eigen beginselen. Het is wel mijn eigen nederigheid. Maar in de praktische toepassing maakt dat totaal niks uit. Het werkt niet.

In de regel kunnen mensen aanmerkingen maken op mijn uitleg. Mensen mogen van alles over mij schrijven en zeggen. Dat laat me feitelijk allemaal koud. Men noemt me onmenselijk, godslasterlijk, kwetsend en nog van alles en nog wat meer. Eigenlijk kan ik dat allemaal zo van mijn rug af laten glijden. Ik weet dat ik eigenlijk iedereen liefheb en alleen datgene schrijf waar ikzelf in het geloofsleven ook moeite mee heb en waarvan ik weet dat God met Zijn eindeloze liefde en genade op reageert. Als men dat ernstig fout vind, dan zij het zo. Ja, zolang het onbekenden zijn, waar ik zelf nog geen plaatje bij heb, dan maakt het me eigenlijk niks uit.

Zodra ik eenmaal een relatie met iemand denk te hebben, al is het maar een verre Facebook-kennis, en die maakt een opmerking, dan zit ik gelijk boven op de haverkist. Dan schreeuw ik mezelf toe: “Niet reageren!” en mijn reactie staat er toch alweer. Ik heb mezelf alweer verdedigd. En wat nog belangrijker is: Ik had mezelf een wet opgelegd, die ik niet houden kon.
Jesaja 28:13 Wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

Leg ik mezelf nou nooit regels op? Dat zou mooi zijn. Het zou mooi zijn als het altijd zo was dat ik die dingen bedacht die boven zijn, waar Christus is. Het zou prachtig zijn als ik altijd in mijn praktisch gedrag ervan uitging dat Christus echt mijn leven was. Het zou geweldig zijn als ik me altijd bewust zou zijn dat mijn oude ik dood is (wat concreet een Bijbels feit is) en ik dus niet meer leef, maar Christus in mij.

Ja, ik leg mezelf nog regelmatig regels op. Nee, ik ga net al zoveel gelovigen, die denken dat ik ze altijd maar veroordeel als ik over genade alleen schrijf en dat plaats tegenover onze wettische ijver voor de Heer, ik ga net als hen zo vaak uit van mijn eigen mogelijkheden. Dus,…….. ga ik net zo vaak als zij op mijn bek!!!!

Het van jezelf verwachten levert enkel en alleen maar een verschrikkelijk falen op, als je eerlijk bent. Het opleggen van regels bepaalt je op niet mis te verstane wijze bij je eigen mislukte vrome godsdienstigheid, als je eerlijk bent. Je hebt jezelf regels opgelegd en als je echt eerlijk bent, dan weet je dat je jezelf er niet aan gehouden hebt. Daarom praten of schrijven we zoveel over ons proberen tot eer van God te leven. Daarom hebben we het zoveel over ons trachten om de heiligheid van God hoog te houden. Daarom noemen we ons praktisch geloofsleven zo vaak een poging de rechtvaardigheid van God eer aan te doen.

Ja, ik leg mezelf regelmatig regels op. Ik probeer, ik tracht, ik poog en ik faal. Mensen, ik faal!!! Ik breng niks van al mijn mooie pogingen terecht! Ben ik daarmee een slecht christen? Nee, daarmee ben ik gewoon een doorsnee christen. Iemand, die weet dat hij vlees is en er in de praktijk niet vanuit gaat. Iemand, die weet dat al het oude door de Heer allang is weggedaan, maar in de praktijk handelt alsof al het oude nog gewoon functioneert. Iemand, die weet dat Christus nu zijn leven is, maar zich gedraagt alsof dat helemaal niet praktisch is.

Is God nou teleurgesteld in Hein? Nee, gelukkig niet. God kent me in al mijn missers en falen. God kent jou ook in al je missers en falen. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gestuurd. Al mijn vergeefse pogingen om een goede beurt bij de Heer te maken, al die missers, die feitelijk dus zonden zijn, heeft Christus allang totaal weg genomen. Het bestaat voor God niet. In het geheel bestaat het helemaal niet meer! Mensen, God ziet Christus in mij en Hij geniet! God ziet Christus in jou en Hij geniet.

Hoe vaak zal ik mezelf nog regels opleggen? Ik ben een enorm dom figuur, die zich waarschijnlijk nog talloze keren als een loser zal blijven gedragen, maar in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Dat ligt niet aan een keuze van mij. Nee, ook als die stompzinnige loser ben, dan ben ik nog altijd meer dan overwinnaar in Christus. Mijn plekkie, die God voor mij in Christus gepland heeft, die verandert nooit. Jouw plekkie in Christus ook nooit. O, prijst God. Hij kijkt naar jou en mij en genieten dat Hij doet!!! Hij geniet, ook als ik weer eens tegen mijn eigen falen aanloop. Weet je wat. Ik mag mee genieten. Wat nou falen? Had ik dan anders verwacht? Stommeling! Geniet maar heerlijk van Gods onverdiende, overvloeiende rijkdommen van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende