U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vertrouwen?

Is God te vertrouwen? Ik hoop echt heel erg oprecht dat hier zonder één moment van nadenken gelijk een positief antwoord als “JA!!!” op komt. God is toch te vertrouwen?
2 Corinthiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden verwekt;
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij door Christus op God.
Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Vertrouwen is een heel eigenaardige bezigheid. Stel willekeurig welke gelovige de bovenstaande vraag en iedereen beaamt zonder haperen dat hij God echt vertrouwt. Vraag je dan hoe zijn of haar geloofsleven is, dan hoor je 9 van de 10 keer precies het tegenovergestelde: “Ik probeer echt heilig en rechtvaardig voor God te leven.” We bevestigen dus die eerste tekst, dat we niet ons vertrouwen op onszelf stellen, maar op God, maar onderhand proberen en trachten we van alles in eigen kracht voor de Heer. We komen zelfs met het argument dat Gods heiligheid in het geding is, dus we moeten dat wel proberen.

2 Corinthiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden verwekt;
Gods heiligheid heeft er juist volledig zorg voor gedragen dat niet onze altijd maar falende eigen inspanningen van stal gehaald hoeven te worden. Wat zou dat een ellende voor die heilige God betekenen. Hij zou Zich telkens van ons ellendig gestuntel moeten afwenden! Als het niet volmaakt is, dan past het absoluut niet met Zijn heiligheid. Maar die heilige God is tevens die God, die liefde is en die een doorlopende relatie met mij en jou wenst. Daartoe is Hij een werk in jou en mij begonnen door Christus en Hij wacht nu niet meer verder op ons gestuntel. Hij heeft jou en mij volmaakt gesteld in Christus en van daaruit gaat Hij met ons verder.
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij door Christus op God.

Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
God is met jou zowel als met mij een goed werk in Christus begonnen. Dat levert een vast vertrouwen op die God op. Dat werk is Hij in jou en mij begonnen. Daarmee is het niet Schluss!! Dat is niet de Finish!!! Daarmee zijn we aan de start verschenen. Dat goede werk is God begonnen om het ook af te maken in jou en mij. Dat voltooien in jou en mij gaat door tot op de dag van Jezus Christus. Dat zou toch een geweldig vertrouwen mogen uitwerken?

Wij zijn zo geniepig met ons vertrouwen op onszelf. We hebben dat vaak niet eens echt door. Wat had ikzelf bijvoorbeeld een hele tijd gedacht toen ik iets van de boodschap van genade begon te begrijpen? Ik dacht: “O, ik moet me nu echt inspannen om het niet van mijzelf te verwachten. Ik moet me echt uitleveren opdat ik de kracht krijg om het alles alleen van God te verwachten!”

Zie je in die zo goed bedoelde, maar toch volslagen idiote opstelling, hoe ik nog altijd mijn vertrouwen op mezelf stelde? Juist mijn inspanning om het niet van mijzelf te verwachten was een eigen streven, een eigen inspanning, een eigen werk. In mijn poging om het toch vooral niet van mijzelf te verwachten, verwachtte ik het 100 % van mezelf. In mijn poging om me echt uit te leveren aan de Heer, was mijn vertrouwen volledig gericht op mijn mogelijkheid van uitleveren. En had nou niet de euvele moed om daar iets negatiefs of grappigs over te zeggen, want dan ervoer ik dat als een aanval op God. Mijn inspanning, mijn poging, mijn streven, het was toch zeker allemaal bedoeld tot eer van God? Ik voelde daar mijn dienst aan God in en dat was voor mij heilig. Herken je dat?

Ik kon natuurlijk doorgaan met al mijn vrome pogingen, God ging Zijn weg toch wel. Hij liet zich niet weerhouden om het werk dat Hij in mij begonnen was te voltooien. Maar genoot ik daarvan? Nee! Totaal niet. Ik had het druk met mijn pogingen om de Heer te vertrouwen. Ik spande me in om het toch vooral niet van mezelf te verwachten. Dat verwachtte ik echt van mezelf.

Vertrouwen! Het is een gek iets. We lijken veel op dat kleine ukkie dat in de kinderstoel zit en dat de grootste moeite ermee heeft dat Pa of Ma zijn/haar eten klaarmaakt. Zodra dat ukkie erbij kan duikt het in die prak om het onder te verdelen zodat het kind zelf het prakkie nog eens goed kan samenstellen om dan te constateren dat het eigenlijk zelf de taak van Pa of Ma overgenomen had en nu zijn/haar neigingen om het werk van Pa of Ma over te nemen fel begint te bestrijden. Het slaat in alle macht om zich heen en ……..
We lijken op dat baby’tje, dat op de aankleedtafel gelegd wordt en voordat de voorzorger/ster de pamper klaar heeft gelegd, heeft die baby de luier al te pakken en begint op de meest idiote manier dat ding om zijn lijf te vouwen om dan te constateren dat het niet echt op de verzorgster vertrouwt, waarna die zijn eigen pogingen op een nog groteskere manier begint te bestrijden.
Baby’s zijn natuurlijk niet zo. Die vertrouwen gewoon. Wij zijn, wat dat betreft, vaak kinderachtiger dan baby´s.

“Ja maar het is zo moeilijk om me aan de Heer over te leveren!”. Toen ik enigszins iets van genade begon te begrijpen, was dit ook mijn weerwoord als iemand me op God wees, die Zijn werk in mij uitvoert. Bij dat ukkie komt er allemaal ellende als die zo fanatiek om zich heen slaat in plaats van gewoon te genieten van zijn prakkie. Bij die baby ontstaat vanzelfsprekend de meest idiote bekleding dankzij al die groteske strijd. Bij de Heer gaat Zijn werk aan en in en door ons gewoon door hoe belachelijk toegewijd wij ons ook gedragen. Maar wat zeggen we eigenlijk met: “Ja maar het is zo moeilijk”?

In zo´n uitspraak zeggen we gewoon letterlijk: “God is simpelweg niet te vertrouwen! Ik kan er nog iets van terecht brengen, maar God bakt er helemaal niks van!” Dat is wat we met ons vrome gedrag tegen God zeggen. De Bijbel zegt dat het precies andersom is. Ik bak er niks van! IK BAK ER NIKS VAN!! I K B A K E R N I K S VAN !!!!!!!!!!!! God is de enige volkomen vertrouwenswaardige! De ENIGE!!! Hij doet het in ons leven, of we het nou toelaten of niet. Het gewoon over je laten komen en voluit genieten van wat Hij werkt in Zijn overvloeiende rijkdommen van genade! Dat geeft voor jou het volle genot van God in jouw leven. Dat leven is tot eer van die heilige God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende