U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Goede Vrijdag - Geloven we dat?

Wij zijn gelovigen, maar geloven we? Wat herdenken we bijvoorbeeld vandaag?
Jesaja 53:12 Hij (Christus Jezus) heeft Zijn leven in de dood gegeven,
Markus 15:44 Pilatus verwonderde zich dat Hij
(Christus Jezus) al gestorven was; en nadat hij de hoofdman bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij al lang gestorven was.
Johannes 19:33 Toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al dood was, braken zij zijn benen niet.
Handelingen 25:19 Zij hadden tegen hem enige twistvragen over hun godsdienst en over een zekere Jezus, die gestorven is,
Romeinen 8:34 Christus is het, Die gestorven is;
Filippenzen 2:8 Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.
Openbaring 1:18 Ik ben dood geweest;
Openbaring 2:8 Die dood geweest is,
Jezus Christus, de Zoon van God, is letterlijk de dood ingegaan! Dat belijden we als gelovigen allemaal. Geloven we dit ook concreet allemaal? Geloven we echt?

Wij zijn gelovigen, maar geloven we? Voor wie is Christus Jezus de dood ingegaan?
Romeinen 5:6 Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de juiste tijd voor goddelozen gestorven.
Romeinen 5:8 God bevestigt Zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5:10 Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
1 Corinthiërs 8:11 De zwakke, de broeder om wiens wil Christus gestorven is,
2 Corinthiërs 5:15 Aangezien Eén voor allen gestorven is, zijn zij dus allen gestorven.
1 Thessalonica 5:10 Hij, die voor ons gestorven is,
Christus is voor krachtelozen gestorven. Geloven we dat echt?
Christus Jezus is voor goddelozen gestorven. Geloven we dat echt?
Christus Jezus is voor zondaars gestorven. Geloven we dat echt?
Christus Jezus is voor vijanden gestorven. Geloven we dat echt?
Christus Jezus is voor allen gestorven. Geloven we dat echt?
We herdenken als gelovigen Zijn sterven vandaag, maar geloven we echt voor wie Hij allemaal gestorven is? Geloven we echt?

We zijn gelovigen, maar geloven we? Wat is er door Zijn sterven voor ons met de zonde gebeurt?
Romeinen 6:2 Hoe zouden wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
Romeinen 6:7 Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde.
Romeinen 6:10 Wat Zijn sterven betreft, is hij eens voor altijd aan de zonde gestorven,
Romeinen 6:11 Dus ook jij, reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
1 Corinthiërs 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden,
Wij zijn met Christus aan de zonde gestorven. Geloven we dat echt?
Wij zijn door Christus sterven nu gerechtvaardigd van de zonde. Geloven we dat echt?
Voor ons is in Christus sterven radicaal afgerekend met de zonde. Geloven we dat echt?
Dankzij Christus sterven kunnen we er nu mee rekenen dat we dood zijn voor de zonde. Geloven we dat echt?
Dankzij Christus sterven zijn we gestorven voor de zonden. Geloven we dat echt?
We herdenken als gelovigen Zijn sterven vandaag, maar geloven we echt dat we dankzij Zijn sterven nu vrij van de zonde zijn? Geloven we echt?

We zijn gelovigen, maar geloven we echt? Wat is er door Zijn sterven voor ons met de wet gebeurt?
Romeinen 7:6 Wij zijn van de wet vrijgemaakt, gestorven daaraan, waarin wij gevangen waren, zodat wij nu dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter.
Galaten 2:19 Ik ben door de wet aan de wet gestorven,
Wij zijn met Christus gestorven aan die wet. Geloven we dat echt? We herdenken als gelovigen Zijn sterven vandaag, maar geloven we echt dat we dankzij Zijn sterven nu vrij van de wet zijn? Geloven we echt?

We zijn gelovigen, maar geloven we echt? Wie is nu na Christus sterven ons Leven?
Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
Colossenzen 3:3 Jij bent gestorven, en jouw leven is met Christus verborgen in God.
2 Timotheüs 2:11 Aangezien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;
Dankzij Christus eenwording met ons in Zijn sterven, is Hij nu ons Leven. Geloven we dat echt?
Dankzij Christus eenwording met ons in Zijn sterven, is ons leven nu met Christus verborgen in God. Geloven we dat echt?
Dankzij Christus eenwording met ons in Zijn sterven, Leven we nu. Geloven we dat echt?
We herdenken als gelovigen Zijn sterven vandaag, maar geloven we echt dat we dankzij Zijn sterven nu Christus als ons Leven mogen kennen? Geloven we echt?

Het is Goede Vrijdag en vandaag herdenken we het sterven van onze Redder en Heer omdat we gelovigen zijn. Maar wat betekent die titel dat wij gelovigen zijn? Geloven we daarmee echt dat Christus voor iedereen gestorven is, dus ook voor die slappeling, dus ook voor die goddeloze, die niks van God wil weten, dus ook voor die zondaar, die maar blijft zondigen hoe vaak we ook op het verkeerde ervan wijzen, dus ook voor Gods vijanden, die God wel kunnen schieten vanwege weet niet wat, en dus ook voor die broeder met al zijn idiote waandenkbeelden (volgens ons)? Geloven we echt in Zijn volbracht werk door Zijn sterven heen? Bedoelen we dat met die titel dat we gelovigen zijn?

Het is Goede Vrijdag vandaag en we herdenken Christus Jezus sterven omdat we gelovigen zijn. Maar betekent dat ook concreet dat we geloven dat Christus eens voor altijd met de zonde in ons leven en de wet voor ons leven heeft afgerekend? Geloven we echt dat wat Gods Woord beweert dat er gebeurt is op dat kruis, dat dit dan ook concreet aan ons gebeurd is? Geloven we dat we inderdaad mee gestorven zijn en dat wij nu dus niet zelf meer leven, maar dat Christus nu ons Leven is? Geloven we die triomferende heerlijkheid dat Christus nu Zijn leven in ons uitwerkt? Geloven we dat het dus alles nu genade is?

We noemen ons gelovigen. Laten we maar eerlijk zijn: We zijn geen geloofskrachtpatsers. We hoeven geen ballen te laten zien naar God. God zoekt niet naar een geestelijke Superman of Superwoman. God is degene, die zelf dat geloof in jou en mij werkt. Gelukkig wel. We hebben dus ook nergens reden om ons op de borst te slaan dat wij gelovigen zijn en die hele wereld toch maar slecht is, dat die het allemaal maar niet geloof of anders gelooft. We mogen de Heer danken voor wat Hijzelf werkt en dat Hij die onvoorwaardelijke liefde, die over iedereen komt, dat Hij die daar op het kruis bewezen heeft.
Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde naar ons toe, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.

Verschrikkelijk vloekhout van schande doordat daar op het kruis onze vijandschap naar God toe op het hoogst werd bewezen, dat werd voor ons het Leven doordat God daar verzoening bewerkte en Zijn liefde naar ons op het hoogst bewees. Prijst God, wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende