U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Bedenk je zonden! Vier zonde kerkelijk liturgisch!

Colossenzen 3:1-3 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt dan ook de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechter hand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jij bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God.

Ik heb altijd het idee dat deze duidelijke uitspraak van Paulus kerkelijk ervaren wordt als een lachertje. Belachelijk idee dat je echt concreet met Christus opgewekt zou zijn. Te gek voor woorden dat je de dingen zou bedenken die boven zijn, waar Christus is. Nee, wil je echt concreet kerkelijk bezig zijn met je geloof, dan moet je die dingen bedenken die je vandaag en de laatste tijd hier op aarde gedaan hebt en nog steeds de neiging hebt om te doen. Je bent toch zeker niet echt gestorven? Je leven is toch zeker niet echt met Christus verborgen in God?

Dus wordt in de kerkelijke liturgie tijd ingeruimd voor momenten stilte om te overdenken wat we hier op aarde allemaal fout doen of gedaan hebben. Aangezien je hier nog gewoon op aarde leeft moet je ook die zonden in je leven terugzoeken, die je hier beneden gedaan hebt. Je maakt toch zeker nog volledig deel uit van deze zondige wereld. Dus organiseren we kerkelijk allerlei mogelijkheden om dieper in onszelf te graven om de verborgen zonden aan de oppervlakte te krijgen. Daar ben je namelijk nog helemaal niet dood voor. Nee, je moet zelf je best doen om die zonden te doden.

We noemen onszelf gelovigen en we geloven geen barst van wat Paulus ons tekent als onze positie. Nee, we organiseren nog maar eens een zoveeldaagse wandeling om tot de kern van onze zonden door te dringen. Al lopend komen heleboel zaken naar boven, die eigenlijk al heel ver weg gestopt zijn. Nu kunnen we ons weer een tijdlang met onze aardse zaken bezig houden. Uiteindelijk is dat toch ons echte leven? O ja?

De zonden zijn teniet gedaan:
Johannes 1:29 Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
1 Petrus 2:24 Christus heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven zouden:
1 Johannes 3:5 Jullie weten, dat Hij
(Christus Jezus) geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen;

Dat is dus Bijbels gezien concreet gebeurd. De zonde is weggenomen. Wij zijn aan de zonden afgestorven. Wij weten nu dat al onze zonden (verleden/heden/toekomst) zijn weggedaan. Ehhhhhh, ja? Weten we dat? Ja, zegt de Bijbel, dus Ja, wij weten dat!

Wij zijn geen zondaren meer:
Romeinen 5:8 Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren.
We waren het toen Hij voor ons stierf en dus zijn we het niet meer. Anders had er iets dergelijks gestaan als: “Christus is voor ons, zondaars, gestorven”. Paulus gebruikt de verleden tijdsvorm omdat dit verleden tijd is. Zo simpel is het.

Wat is dan dat kerkelijk navelstaren op zonde? Dat is ongeloof! Dat is een regelrecht keihard uitspreken van “Het staat er wel, maar het is niet zo!”. Laat het nou zo zijn dat of je het nou gelooft of niet, het feit blijft er precies hetzelfde onder. De overwinning over zonde is een feit. Ik kan je garanderen dat het echt veel prettiger is om ervan te genieten dan zondag in, zondag uit, dit als een leugen aan de kant te zetten om liturgisch te gaan zwelgen in de zonde.

We mogen genieten van de vergeving. We mogen genieten van de verzoening. We mogen genieten van het gestorven zijn aan de zonde. We mogen genieten van onze opwekking in Christus Jezus in een nieuw leven. We mogen genieten van onze hemelse positie in Christus. We mogen genieten van Christus, die nu ons leven is. En dus:
Colossenzen 3:1-3 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt dan ook de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechter hand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jij bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende