U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Genieten

Ga nu maar heerlijk voluit genieten! Als ik Genade Knipoogjes schrijf, dan eindig ik haast altijd met deze woorden.
1/ Alles is genade! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
2/ Jij bent in Christus! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
3/ In Christus heb jij alle vrijheid! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
4/ Christus is jouw leven! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
5/ Gods wil is jouw wil! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
6/ God werkt zowel het willen als het werken in jou! Geniet er nu maar heerlijk voluit van!
Zo kan ik nog een tijdje aan onderwerpen doorgaan met telkens als slotsom dat we er voluit van mogen genieten.

Dat genieten, dat prikkelt nogal wat mensen. Men raakt er geïrriteerd van. Genieten en geloven staan voor hen blijkbaar haaks op elkaar. Genieten en de heiligheid van God, dat zijn voor hun twee volkomen tegenstrijdige werelden. De reactie is dan ook nogal eens: “Ja ja, het mag eventueel wel, maar dan met mate”.

Genieten van genade met mate? Genieten van wie je bent in Christus met mate? Genieten van je vrijheid in Christus met mate? Genieten van je Leven, die niemand minder dan Christus zelf is, maar dan met mate? Genieten dat Gods wil jouw wil is met mate? Genieten dat God zowel het willen als het werken in je werkt met mate? Het lijkt de waarschuwing wel, die bij alcoholreclame altijd langskwam: “Geniet, maar met mate”.

Als nou het argument is dat de zaligsprekingen bij de grondwet van het komend koninkrijk van Israel horen en dat dus dat “zalig” zijn, oftewel zoals dat Griekse woord “Makarios” betekent: Het “gelukkig” zijn, dat al die uitspraken dus niet voor ons als leden van de gemeente, het lichaam van Christus bedoeld zijn, dan kan ik daar nog enigszins inkomen. Die mensen zijn gelukkig in de verwachting van het aardse Koninkrijk van God. Wij hebben een hemelse verwachting. Maar dat argument is het niet.

Het lijkt bij al die protesten dat wij als gelovigen niet op en top gelukkig mogen zijn omdat we geloven in God. Dat is bezopen als we de verdere teksten met ditzelfde woord nog verder onderzoeken. Wat blijkt namelijk? God zelf is de “gelukkige” God.
1 Timotheüs 1:11 Het Evangelie van de heerlijkheid van de “gelukkige” God,

Wij gelovigen delen in het “geluk” van de “gelukkige” God.
Romeinen 4:7 “Gelukkig” zijn zij, bij wie de ongerechtigheden vergeven zijn,
Romeinen 4:8 “Gelukkig” is de man, bij wie de Heer de zonden niet toerekent.

We hebben ook nog eens een “gelukkig” verwachtingspatroon.
Titus 2:13 We verwachtende de “gelukkige” hoop,

Ik heb dit verre van uitputtend doorgenomen. Bestudeer zelf maar eens dat grondwoord “Makarios”. Er is nog een woord, waar ik graag nog verder op in wil gaan, dat elk idee dat er bij ons geen genot te genieten valt volkomen onderuit haalt. Dat is het zo in een vroom jasje verpakte woord “welbehagen”. Letterlijk betekent dat gewoon “er plezier in hebben”. En er valt in het levende geloof van Christus Jezus enorm veel plezier te beleven. Dat wordt de gelovigen allemaal maar afgepikt door de strenge, vrome christenen die vinden dat ze net zo voor de onbeteugelde vrijheid in Christus moeten waarschuwen als dat de alcoholreclames dat deden. Misschien dat ze het geestrijk vocht met Gods Geest verwarren.

Dus: “Welbehagen” is “Er plezier in hebben”.
Dat grote plezier gaan we in de Bijbel bekijken:

1/ God heeft een enorm plezier in Zijn Zoon
Mattheüs 3:17 Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn plezier heb.
Mattheüs 12:18 Ziet, Mijn Knecht, Die Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Wie Mijn ziel plezier heeft.
Mattheüs 17:5 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn plezier heb;
Colossenzen 1:19 Het is het plezier van de Vader geweest, dat in Hem
(Christus) al de volheid wonen zou;

2/ God heeft plezier in Zijn aardse volk Israel
Lukas 12:32 Het is het plezier van jullie Vader om aan jullie het Koninkrijk te geven.

3/ God heeft plezier in de redding van zondaars
1 Corinthiërs 1:21 Het is het plezier van God om door de dwaasheid van de prediking te redden wie gelooft;

4/ God had er plezier in om ons van tevoren door Jezus Christus te bestemmen tot het zoonschap
Efeziërs 1:5 God heeft ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd, in overeenstemming met het plezier van Zijn wil,

5/ God heeft er ook plezier in om ons de verborgenheid van Zijn wil bekend te maken
Efeziërs 1:9 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt, in overeenstemming met het plezier, dat Hij voorgenomen had in Zichzelf.

6/ Ons plezier is om straks bij de Heer te zijn
2 Corinthiërs 5:8 Wij hebben goede moed en veel plezier om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Heer in te wonen.

7/ God heeft er ook enorm veel plezier in om het Leven van Zijn Zoon nu in jou en mij uit te werken.
Filippenzen 2:13 Het is God, Die in jou werkt zowel het willen als het werken, in overeenstemming met Zijn plezier.
Hier heb je dus Gods genade in de praktijk van alledag ten top. En dat is genieten voor God en voor jou en mij!

8/ In ons dagelijks leven hebben we plezier in onze zwakheden
2 Corinthiërs 12:10 Ik heb een plezier in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

9/ Met kerst gaan we weer zingen: “In mensen een welbehagen”, oftewel:
Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, plezier in de mensen.
Dat is dus Gods plezier in de mensen. Gods drijfveer dus om Zijn Zoon te zenden.

De gelukkige God heeft veel plezier en Hij laat ons delen in Zijn Zoon (in Wie Hij veel plezier heeft). Dat is Gods overvloeiende rijkdom van genade. Kijk, dat is dus niet met mate. Dat is rijkdom. Niet zomaar rijkdom, maar overvloeiende rijkdom. Ik zou zeggen: Geniet er met volle teugen van!

Heb je nog niet genoeg van het genieten, dan zorgt het stuk hieronder voor nog meer leesvoer:
Genieten

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende