U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vijanden Liefhebben

Romeinen 12:21 Overwin het kwade door het goede.
Iemand komt nogal dreigend op je af met een mes. Uit voorzorg sla je die persoon maar helemaal lam. Uiteindelijk wil je toch zeker dat kwade overwinnen door het goede? Dat is niet logisch hè?
Je dochter van zestien is de mist in gegaan op een feestje en is nu zwanger van een nog veel jonger vriendje. Je wilt dat kwade overwinnen door het goede, dus je rost je dochter helemaal af, je laat haar alle hoeken van de kamer zien en ze hoeft nooit meer te verwachten dat ze haar kamer uit mag. Is dat nou het kwade overwinnen door het goede? Zit hier nog enige logica in? Waar is de liefde voor je dochter?

God heeft ons een bron geschonken om vanuit te handelen in de dagelijkse praktijk, ook in crisissituaties. Dat is Zijn liefde.
Romeinen 5:5 De liefde van God is in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest,
Die bron dringt ons nu in al onze handelingen.
2 Corinthiërs 5:14 De liefde van Christus dringt ons;

Maar als God ons die geweldig rijke bron voor de praktijk geschonken heeft, hoe komen sommigen er dan bij dat God zelf niet vanuit die bron zou handelen? Hoe komt men er dan bij dat God vijanden voor altijd en eeuwig zal laten boeten voor hun misdaad van geen keuze te hebben gemaakt voor Jezus in dit leven? Hierboven zagen we hoe verschrikkelijk, onmenselijk zo´n reactie zou zijn als wij dat onbijbelse principe zelf zouden toepassen op onze dochters. Hoe gaat God om met vijanden?
Romeinen 5:10 Toen wij vijanden waren heeft God ons verzoend door de dood van zijn Zoon,
Colossenzen 1:21 God heeft jullie, die vroeger vijanden waren, nu verzoend,

God heeft 2.000 jaar terug vijanden tot vrienden gemaakt. Dat is wat verzoening inhoudt. Het werk van die verzoening is in Christus tot stand gebracht. Daar is Gods liefde op het hoogst geopenbaard. Niet als reactie op de gehoorzaamheid en vriendelijkheid van de mens, nee als reactie op de vijandschap en boze daden van de mens. Het is genade en genade alleen wat ten grondslag lag aan die Goddelijke liefde.

God heeft voor ons geen hogere maatstaf dan voor zichzelf. God is de maatstaf en de bron voor ons handelen met vijanden.
Mattheüs 5:44 Ik zeg je: Heb je vijanden lief;
Lukas 6:27 Ik zeg je: Heb je vijanden lief;
Lukas 6:35 Heb je vijanden lief,
Romeinen 12:20 Als je vijand honger heeft, geef hem te eten;

Wij hakken er bij onze vijanden niet op in. Niet omdat dat niet mag, maar omdat Christus ons leven is geworden en Hij Zijn Goddelijke liefde in ons uitwerkt. Zou God dan Zichzelf opheffen om bij Zijn eigen vijanden wel eindeloze martelingen te kunnen uitoefenen? Wat voor sadistisch, godsdienstig denken zit daar achter? Wie heeft er belang bij om tegen de duidelijke uitspraken over verzoening in Gods Woord in, God zo als een duivel voor te stellen?

Als God Zijn vijanden haat, hoe komt Hij er dan bij om in ons leven liefde voor onze vijanden uit te werken? Wil God dan dat wij een beter voorbeeld van liefde zijn dan Hijzelf? Als God alleen maar hen liefheeft, die Hem liefhebben, wat is Hij dan?
Lucas 6: 33 Als je goeddoet aan hen die jou goeddoen, wat voor recht op dank heb je dan? Immers, de zondaars doen precies hetzelfde.

Romeinen 12:21 Overwin het kwade door het goede.
Dit wil God in jou en mij ook uitwerken. Voor God bestaan goed en kwaad, allebei. Maar het kwade wordt overwonnen door het goede. Een beginsel, dat God uitwerkt in ons, zoals blijkt in deze tekst. Juist met het kwaad in de wereld leert God ons dit principe. Maar zou God voor Zijn eigen handelen daar dan zomaar aan voorbijgaan? Nee, het kwaad gaat overwonnen worden door het goede! Het gaat hier in dit Bijbelgedeelte trouwens over het kwaad van het telkens weer wraaknemen op een vijand. In het vervolg van de toepassing past dan dus ook niet dat over de vijandschap van de mens God het kwaad van een altijddurende marteling laat komen. Dat is nou juist het kwaad in de wereld dat in dit gedeelte besproken wordt.

Komt er geen oordeel? Ja! Is er geen sprake van de toorn van God? Ja! Maar God is Vader van allen en willen we weten wat echt vaderschap is, dan kijken we niet naar onze aardse vaders. Die kunnen agressieve bruten zijn, die hun kinderen mishandelen. Helaas is dat in onze maatschappij een veel voorkomend gebeuren. Echt vaderschap is uitsluitend te vinden in Vader God. Hij voedt ons, Zijn kinderen, op. Daar gebruikt Hij ook straf en oordeel voor. Iemand waar straf geen doel meer heeft, maar uitsluitend als wraakoefening bedoeld is, die heeft alle recht op de titel van Vader verspeeld.

Ik zou eigenlijk zeggen: Ja, Goddank, er is een oordeel. Er is de toorn van God. Maar dat is niet het eind. Dat is de opvoeding van een liefhebbende Vader naar het goede einddoel toe, waarin God alles en in allen zal zijn. Gods liefde heeft echt iedereen op het oog. Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende