U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God trekt

Ben je ook zo onder de indruk van de prachtige zonsopgang? Loop je ook door het bos en geniet je van de overweldigende kleurenpracht? Kan je ook zo onder de indruk raken van het woeste geweld van de zee? Ben je ook een natuurfreak?

Als gelovige zie ik nu in dat alles de scheppende hand van God. Als ongelovige was ik net zo overweldigd door de schoonheid en pracht, maar kwam die hele gedachte bij mij zelfs niet eens op. Hoewel ik er graag de draak mee steek kan ik me dan ook heel goed dat dolenthousiaste spreken van wetenschappers over het hele universum voorstellen zonder dat God daar ook maar enige plek in heeft. Dat heet atheïsme.

Mijn vraag blijft trouwens wat de toegevoegde waarde zou zijn als een ongelovige door de schepping een hogere macht zou erkennen. Elk bijgeloof doet dat. Elk occult denken doet dat. Elke godsdienst buiten Christus Jezus om doet dat. Bovendien, misschien wel het ernstigste, ook de christelijke godsdienst doet dat terwijl slechts een pietepeuterig onderdeel daarvan concreet een relatie geniet met God door het absoluut volbrachte werk van Christus Jezus.

Die wetenschapper kijkt dus uit over een prachtig panorama van Gods schepping en constateert geen god. Wat doen wij dan? Dan pakken wij als gelovigen de Bijbel, slaan die open bij Romeinen 1 en spreken onze veroordeling uit omdat God zich zo duidelijk laat kennen in Zijn schepping en die ongelovige wil het niet zien. Dus, zeggen we dan, is er een moedwillig niet aannemen van Christus Jezus als zijn of haar persoonlijke Redder en dus, zeggen we dan bovendien, zal die ongelovige verloren gaan, want hij/zij heeft geen enkel excuus.
Johannes 6: 44 Niemand kan tot Mij (Christus Jezus) komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem trekt;

God grijpt in. Hij heeft dat bij mij gedaan. Hij heeft dat bij jou gedaan. Op Zijn tijd zal Hij zo ieder trekken op Zijn manier. God is het die ons verstand opent waardoor we gaan ontdekken wie God is en Wie Christus Jezus is en wat Hij werkt in ons leven en ook in de hele mensheid. Dat is geen verdienste van ons. Dat is Gods werk. Hij trekt en Hij opent harten en ogen en verstand. Op dat moment worden we niet gered. Wij krijgen op dat moment zicht op de Redding, die allang door Christus Jezus bewerkt is. Dat doet God met jou en mij en ook met die atheïst.

Let wel, ook al die christenen die tot het christendom getrokken zijn door onze eigen inspanningen, ook zij zullen eenmaal getrokken worden, ook hun ogen en hun hart en hun verstand zal eenmaal door God geopend worden. Ja, ik denk zelfs dat God op Zijn tijd ook bij mij de ogen nog zal openen voor veel heerlijkheden van Hemzelf. Alles op Zijn tijd. Maar in Zijn plan wijst niets op mij of jou. Alles wijst op Hem.

Er zijn er die door het christendom getrokken zijn door de mooie gebouwen. God zal hen trekken. Er zijn er die getrokken zijn door de grote kerkdenominatie. God zal hen trekken. Er zijn er die getrokken zijn door het feit dat hun ouders daar reeds zaten. God zal hen trekken. Er zijn erin getrokken omdat ze zo´n goed kinderprogramma hebben. God zal hen trekken. Er zijn er getrokken door het aantrekkelijk sociale klimaat. God zal hen trekken. Er zijn zangers/zangeressen getrokken door het geweldige koor. God zal hen trekken. Misschien ben je wel getrokken door de felle angst voor de Heer verkondiging, gepaard gaande met veel enge video´s. God zal je trekken. Je kan ook getrokken zijn door de charismatische sprekers. God trekt jou. Misschien was het welvaartsevangelie dat ze je voorschotelden wel zo aantrekkelijk dat je zo getrokken bent. God zal je trekken.

De Vader, die Christus Jezus gezonden heeft, die zal allen tot zich trekken. Ook die mensen die bij het aanschouwen van Gods prachtige schepping tot de overtuiging kwamen dat er een hogere macht moet zijn en daardoor angst kregen voor allerhande bijgelovige toestanden. God zal hen trekken. Ook die mensen die bij het zien van die prachtige natuur niet anders konden dan de toevlucht nemen tot het occulte. God zal hen trekken. Ook hen die uitsluitend tot wetenschappelijke vooronderstellingen konden komen doordat ze zo met het universum bezig waren en dus absoluut niet in een god konden geloven. God zal hen trekken.

Onze hemelse Vader tekent grandioze schilderingen in de lucht, in de zeeën, in de bossen, in de natuur. We worden overweldigd, staan met open mond toe te kijken, wat geweldig! Maar daar waar het jouw hart betreft heeft Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden, vol van heerlijkheid, vol van Wie God zelf is. God is liefde en Zijn Zoon is daar de volle uitdrukking van naar de hele mensheid toe, niemand uitgezonderd. Hij heeft Zijn liefde bewezen door toen wij vijanden waren voor ons te sterven aan dat kruis. Hij heeft voor een ieder de dood overwonnen! God opent jouw en mijn ogen daarvoor, of we nou vroom godsdienstig zijn of dat we atheïstisch, agnostisch, bijgelovig of wat voor vreemd gelovig ook zijn. God werkt. Het is alles genade alleen.

Als je hier clickt dan heb je nog een Knipoogje over atheïsten

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende