U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kaartenmaker Boomerang

Weer een nieuwe ontwikkeling: Kaartenmaker Boomerang heeft een tamelijk controversiële ansichtkaart uitgebracht. Je ziet een IS-terrorist die een geknielde man onthoofdt. Daarbij staat de tekst "God is Goed".

Opvallend is dat de eerste ophef ontstond bij de weigering van deze kaarten door de bioscoopketen Pathé. Ik zou zeggen, die zijn in hun films toch wel wat gewend, maar plotseling duikt toch het ethisch waardeoordeel op. Is deze karikatuur van ons wereldtoneel inderdaad zo verwerpelijk? Het is duidelijk een aanklacht tegen een godsdienstige ontwikkeling. Volgens mij ook nog een rake. Zegt de Bijbel hier iets over?

Johannes 16:2 Het uur komt, dat een ieder die jullie zal doden, zal denken dat hij God een dienst bewijst.
Zo´n persoon is er dus stellig van overtuigd dat hij God een handje helpt. Nu is het nog: “Allah Akbar”, oftewel “God is de grootste”. Gezien de boosheid, die in onze maatschappij hand over hand toeneemt, zal het echt niet zo verwonderlijk zijn als straks de “christelijke” godsdienst daar dan nog de woorden aan verbindt “God is goed”.

Die bovenste tekst had Jezus uitgesproken als een voorzegging. Hij had echter ook duidelijke bemoedigingen.
Mattheüs 10:28 Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
Hij zag al over dood en opstanding heen naar een prachtig eindresultaat.

Een duidelijk voorbeeld is hoe Christus in Zijn genade werkte in Stefanus, toen die gestenigd werd.
Handelingen 7:59-60 Zij stenigden Stéfanus, die riep: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallend, riep hij met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dit gezegd had, ontsliep hij.

Veel gelovigen vragen zich dan af wat ze met die verschrikkelijke moordenaars/terroristen aan moeten. Vandaar dat er allang Evangelische Milities aan het trainen zijn om ook op het juiste moment op te staan.
Handelingen 8:1 Saulus (de latere apostel Paulus) stemde er mee in, dat hij werd gedood.
Maar wat was Gods antwoord op bijvoorbeeld deze moordenaar/terrorist Saulus?

God maakte van deze Saulus een verkondiger van onbeperkte liefde en genade. God overweldigde hem op de weg naar Damaskus. Saul was op dat moment totaal niet in een goede bui van peace en love.
Handelingen 9:1-2 Nog steeds blies Saulus dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer; hij ging naar de hogepriester en verzocht hem om brieven naar Damaskus, voor de synagogen, om, als hij er vond die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen.

Zo, dreiging en moord blazend, was Saul op weg naar Damascus en daar overviel God hem met overvloeiende rijkdommen van genade en stelde hem aan tot verkondiger.

“Alles goed en wel”, zal je zeggen, “maar dit gaat te ver! We moeten die terroristen met gelijke munt betalen.” Wat een geluk hè, dat God dat niet bij Saul gedaan heeft? “Maar wij willen godvruchtig leven en dan kan je die vervolging niet hebben!” O nee, is dat zo?
2 Timotheüs 3:12 Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
“Ja, maar wij willen nu dan ook van Gods genade genieten en daar kunnen we dat lijden niet bij hebben!”. O nee, is dat zo?
Filippenzen 1:29 Aan jullie is de genade geschonken in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

Laten we eerlijk zijn, we hebben moeite met genade. Geen enkel aspect van genade ontziet ons. Het is de grootste rijkdom, die we mogen kennen in het leven, maar het is knap irritant dat het ons niet bedient op onze wenken. We mogen alles maar aan God overlaten. Ja, inderdaad. Het geweldige is dat God toch echt goed is. Hij ziet het eindresultaat. Hij werkt eraan. Niet met geweld en boontje komt om zijn loontje. Dat is godsdienst, die ook in deze karikatuur zo mooi in zijn hemd gezet wordt. God werkt naar een perfect eindresultaat met Zijn liefde en genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende