U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Bijbel/Genade

Eist de Bijbel een stille tijd van ons met alleen hem (de Bijbel)?
Toont de Bijbel hoe we steeds een stapje beter kunnen worden?
Wijst de Bijbel ons op voorkeurzenders als Family7 en de EO?
Wijst de Bijbel op onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid?
Geeft de Bijbel aan naar welke muziek wij horen te luisteren?
Gaat de Bijbel over ons gedrag nu voor een beloning straks?
Gebiedt de Bijbel ons wie onze vrienden/vriendinnen zijn?
Is de Bijbel een handboek voor de werknemer/slaaf?
Wijst de Bijbel de weg naar ons kerkgenootschap?
Roept de Bijbel ons op om Jezus te imiteren?
Leert de Bijbel ons onze slechte daden af?
Poetst de Bijbel ons stukje bij beetje op?
Draait de Bijbel om onze inzet?
Is de Bijbel een routekaart?
Is de Bijbel een wetboek?
Is de Bijbel veilig?

Even een bommetje hieronder. G E N A D E !!!!!!!
Het hele bouwwerk dondert om. Genade is niet veilig. Christus leven, als de totale samenballing van genade, liep uit op de vijandschap van de hele mensheid. “We moeten Hem niet! Weg met Hem!” Nou juist daar kwam Gods liefde en genade tot volle bloei. Wij mogen nu uit die genade leven en wat blijkt? Ze hebben Hem gehaat, ze zullen ook ons haten. Het is zelfs nou juist genade dat wij lijden mogen verdragen voor Hem. Dat wordt ons zo uit genade geschonken. Veilig?

Het hele bouwwerk dondert om. Genade duldt geen regels en wetten. Genade kent Christus als ons leven.
Het hele bouwwerk dondert om. Genade volgt geen routekaart. Genade werkt Gods plan in ons uit.
Het hele bouwwerk dondert om. Genade vraagt niet om onze inzet. Het is God, die zowel het willen als het werken in ons uitwerkt.
Het hele bouwwerk dondert om. Genade poetst ons niet stukje bij beetje op. We zijn heiligen en rechtvaardigen in Christus vanaf het allereerste moment.
Genade leert ons onze slechte daden niet af. De zonde is eens voor altijd teniet gedaan aan het kruis van Golgotha.
Genade doet geen poging om in ons Jezus te imiteren. Christus is opgestaan en wij zijn mee opgewekt. Christus is nu volkomen ons leven.
Genade wijst niet naar een kerkgenootschap. Het is Gods genade waardoor we nu in het verborgen mondiale lichaam van Christus geplaatst zijn, ongeacht of we nu wel of niet een kerkelijk labeltje hebben.
Genade werkt niet als een handboek voor de werknemer. We zijn geen slaven meer! We zijn zonen van God geworden.
Genade gebiedt ons niet wie onze vrienden zijn. Waar God zelf Zijn vijanden vrienden gemaakt heeft zonder uitzondering, daar geeft Hij ons geen lagere lat.
Genade handelt niet om ons gedrag nu voor een beloning straks. Onze erfenis ligt vast in Christus, die nu al ons leven is. Uit Hem komt ons gedrag voort.
Genade eist geen muzikale voorkeur. Alles is uit Hem en door Hem en tot Hem. In alles wordt Hij verheerlijkt.
Genade wijst niet op onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Genade wijst op Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons en het onvoorwaardelijk geloof van Christus.
Genade kent geen voorkeurzenders. God werkt in alles.
Genade wijst ons er niet op hoe we steeds een stukje beter kunnen worden. We zijn reeds volmaakt in Christus.
Genade eist geen stille tijd van ons. God gebruikt elke tijd.

Het bommetje is gelegd. G E N A D E !!!!!!!
B O E M M M M !!!!!!!!!!
Genade heerst. Wij mogen genieten van wat God werkt. Hij werkt in jou en in mij. Hij komt tot Zijn doel met elk mensenkind. Prijst Zijn heerlijke naam!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende