U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Blij nieuws

Met folders in de hand stond hij me al op te wachten. Ik moest lachen. Hoe vaak had ikzelf wel niet zo klaar gestaan om de mensen aan te spreken. Ik dacht dus ook klaar te zijn voor een prettig gesprek.
Weet u dat Jezus voor u gestorven is?”
Okay, de confronterende aanpak. Laat ik me eens op de vlakte houden. Eens kijken hoe snel hij met blij nieuws komt.
Voor mij gestorven? Voor mij? Waar was dat goed voor?”, vroeg ik.
“Dat was voor jouw zonden! Je zou kunnen zeggen: Al die rottigheid, die je uitgehaald hebt.”
Oei, die kwam aan. Hij kent me totaal niet, maar poneert wel gelijk de absolute veroordeling.
“Okay”, zei ik timide, “maat stel dat het bij mij nog wel losloopt? Misschien valt dat allemaal best wel mee?”
Nou, daar bleek ik behoorlijk naast te zitten. Het viel helemaal niet mee. Onder het stapeltje folders vandaan haalde hij zijn Bijbeltje tevoorschijn en las: “Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God!” Hij keek me aan en vroeg: “Hoort u niet bij die allen?”.
Nou wist ik best wel dat in diezelfde tekst er direct op volgt dat diezelfde ´allen´ zonder er ook maar iets voor te doen door God rechtvaardig verklaard worden vanuit Zijn genade, maar ik wilde horen of er door deze evangelist nog blij nieuws verkondigd zou worden. Ik hield me dus in.

Kijk”, zei die vriendelijke broeder, “Iedereen bakt er dus niks van. We zondigen allemaal gewoon omdat we niet anders kunnen. U dus ook niet!”
Ik keek hem aan: “Als ik, zoals u zegt, er dus niks aan kan doen, wat valt er dan te veroordelen? Je kan mij toch niet veroordelen om iets wat volgens jou er in gebakken zit?”
Hij bladerde weer en kwam met de volgende tekst: “Ja, alles mooi en aardig, maar het loon van de zonde is wel de dood. God is nou eenmaal rechtvaardig en dat betekent dus wel dat op die zonde de doodsstraf staat, oftewel een eeuwigheid in de hel!”
Wow, daar kwam wel nieuws om de hoek kijken, maar geen goed nieuws, laat staan blij nieuws, oftewel ´Evangelie´. Deze man stond hier als Evangelist, oftewel blij nieuws verkondiger, elke toevallige voorbijganger het nieuws aan te smeren dat God een verschrikkelijke boeman is. Inderdaad staat er wel dat het loon van de zonde de dood is, maar ter voorkoming van blij nieuws heeft deze nieuwsbrenger maar even niet door gelezen “De genade, die God schenkt is het leven van de aioon”. Er is dus een loon, dat de zonde geeft en er is genade, die God schenkt. En wat is dat wat God schenkt? Het leven! En Hij draait het om! In zijn optiek schenkt God de dood, ja de hel, simpel omdat je helaas een zondaar bent. Daarmee wordt de liefde en genade van God de das om gedaan. Afgrijselijk! Hoe kunnen mensen God dit aandoen als Evangelist?

Kon ik mijn gezicht in de plooi houden? Ik had tot nu toe nog nergens tegen gestribbeld. Ik wilde weten hoe deze blij nieuws verkondiger het blijde nieuws in zijn betoog toch eens zal bereiken.
“De hel?” Ik keek de man toch wel een beetje benauwd aan. “Jazeker!”, zei hij, “maar ik heb goed nieuws!” Hij had waarschijnlijk toch wel iets bij me aangevoeld. “Jazeker, God heeft de volle voldoening van Zijn gerechtigheid ontvangen door Zijn Zoon in uw plaats te doden!”
“Te doden?” Bedoel je dat God zijn eigen Zoon heeft omgebracht en dat Hij daar op één of andere manier ook nog voldoening in vond?”
“Ja”,
zegt de Evangelist en staat stralend zijn hoofd te knikken, “Dat deed Hij omdat Hij zoveel van U hield!”
Ik staar de man aan en vraag vertwijfeld: “En dat moet deze moord op Zijn eigen Zoon rechtvaardigen?” Ik word niet goed.

Voordat we verder gaan. Ik kan me indenken dat je dit verhaal als een regelrechte aanval op de christelijke boodschap ervaart. Laat ik dan zeggen dat dit verhaal nooit heeft plaats gevonden op deze manier. Ikzelf heb tientallen jaren zo´n boodschap gebracht met de gedachte dat dit het Evangelie, het blijde nieuws, was. Ik was die Evangelist. Natuurlijk wist ik de boodschap mooier in te pakken, maar dit was wel de essentie.

We maken God tot een boeman, die gevreesd moet worden in de betekenis van schrik en angst. Er is in de Bijbel best wel concreet sprake van een losprijs. Die losprijs is ook wel degelijk aan iemand betaald om ons vrij te kopen. Maar had God ons in gevangenschap of was dat satan? Dat is toch wel duidelijk?
Bovendien, heel belangrijk: Zou Gods woede gestild zijn en was daarmee een soort losprijs betaald, dan was de vergeving gekocht en daarmee niet gebaseerd op genade en genade alleen. Op het kruis stortte niet de woede van God zich uit op Zijn Zoon. Het was de woede van de mensen, die op hem losgelaten werd en onverdiend sprak Jezus (onder hun woede) “Vader, vergeef het hun!” Vergeving voor de mensheid onverdiend op grond van genade alleen. Dat is Gods blijde nieuws.

We hebben geen God voor wie we telkens schrikken en voor wie we voortdurend achter Jezus moeten wegschuilen. God is niet de boeman, van wie Jezus ons redt. Het plan van liefde ligt vast in de God van liefde en dat plan wordt uitgevoerd.
“ALLEN HEBBEN GEZONDIGD EN ALLEN WORDEN OM NIET (GRATIS/GENADE) GERECHTVAARDIGD”
Dat is blij nieuws!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende