U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Godsdienst?!

Ah, ik zie al gelijk zeer waarderende gezichten. Godsdienst, ha kijk, nou heb je tenminste iets! Maar nou willen we natuurlijk wel even weten welke godsdienst hier dan ook werkelijk speelt. Ben je spiritist of charismatisch? Vereer jij je voorouders of de Paus? Ben je een extremist of vrijzinnig? Is Allah jouw enig ware god en Mohammed zijn profeet of hoor je bij de PKN?

Ah, jij bent christen, de toejuichingen beginnen al. Christelijke godsdienst, ha kijk, daar heb je al heel wat meer! Maar dan al die takken, die denominaties, zoals dat zo opgeklopt heet. Ben jij van de drie formulieren van enigheid? Heb je als baby water naar je hoofd geslingerd gekregen of ben je als volwassene kopje onder gegaan? Wie is jouw God? Is dat Jezus? Is dat de Heer, Here, Heere of kan het niet anders dan HEERE zijn? Heeft jouw God alles in de hand of is het Hem bij het zondigen van Adam en Eva bij de handen afgebroken? Doet Jezus een poging om te redden of is Hij de Redder? Komt die God tot Zijn doel of moeten we helaas die God voor de overgrote meerderheid met lege handen laten staan? Wat is jouw godsdienst?

In de gewone wereld heb je paarden. Op het toneel draait momenteel een musical “War Horse”. Het lijkt perfect op een paard op het toneel, maar het is het niet. Het is na-aperij. In het gewone politieke leven had je een Aantjes. De EO draait momenteel een dramaserie met Aantjes als hoofdpersoon. Het lijkt net een Aantjes op TV, maar het is het niet. Het is na-aperij. Paarden krijgen geen ovaties en Aantjes na het politiek debacle ook niet meer. De loftrompet voor de nagemaakte paarden en voor het acteren van Aantjes is nog maar net begonnen.

Godsdienst is zo´n imitatie. Een soevereine God, die alles in Zijn hand houdt, voor wie wij het leem zijn, die Hij als Pottenbakker kneedt, past zelfs in de verste verte niet in dat toneelspel. Een Redder, die ook daadwerkelijk redt zou het drama van godsdienst toch feitelijk onaantrekkelijk maken? Wat hebben wij als spelers dan nog in de melk te brokkelen? Velen die van buitenaf tegen de voorstelling aankijken denken dan ook dat er een spel gespeeld wordt, ja men denkt zelfs dat er ergens een grap wordt uitgehaald.

Ondanks de schijn is godsdienst geen grap. Ondanks dat er sprake is van één God, ondanks dat er sprake is van één Woord van God, ondanks dat er sprake is van één Redder, toch komt godsdienst met ontelbare voorstelling van die ene God, ontelbare uitleggingen van dat ene Woord en ontelbare interpretaties van de redding van de wereld. Satire maakt gebruikt van één voorbeeld om het publiek diverse voorstellingen van dat ene te presenteren. Toch wenst godsdienst niet dat zijzelf voor satire wordt aangezien. Dat zou een deuk in het aanzien opleveren.

Bij een wasmachine/diepvriezer/televisietoestel/computer krijg je een handleiding. Bij een in elkaar te zetten bouwdoos van een wasmachine/diepvriezer/televisietoestel/computer is zo´n handleiding zelfs nog essentiëler. Ik pak die handleiding en lees hem letterlijk en volg hem letterlijk op. Mijn buurman pakt die handleiding en leest hem overdrachtelijk en volgt hem overdrachtelijk op. Mijn buurvrouw daarnaast let op de manier waarop de vele lettertjes gevormd zijn en geeft daar een interpretatie op, waarna ze die opvolgt. Mijn onderbuurvrouw heeft zich in numerologie verdiept en weet de letterwaardes van de diverse woorden. Die volgt zij op. Nou verwacht iedereen van jullie natuurlijk dat ik de enige ben die vervolgens het apparaat ook daadwerkelijk aan de praat krijg. Nee, ik heb twee linkerhanden en dus heeft niemand een werkend apparaat. Maar ik had wel de meeste kans van allen.

Theologie betekent dat je het zo kan bekijken of zo kan bekijken. Je kan de lijn van de kerkvaders volgen of de lijn van de reformatie of de lijn van kerk of de lijn van die of die broeder. Je kan het vergeestelijken. Je kan het als beelden lezen. Je kan de goede verhalen ethisch toepassen of je kan gewoon de Bijbel pakken, het lezen zoals het er letterlijk in de grondtekst staat, gelovend dat God het zo bedoeld heeft. Dat laatste is geestelijk lezen, de rest is godsdienst en je krijgt het vrome apparaat niet aan de praat.

Godsdienst krijgt de handen van godsdienstige mensen op elkaar. Er is zeer hoge achting voor geleerde vroomheid. De mens zit op de troon en godje mag ergens ook nog meespelen. Maar God zelf had voordat wij als mensen zelfs maar tevoorschijn kwamen zijn hele plan al klaar. Dat plan houdt in dat Hij ons leert uitsluitend van Zijn genade, Zijn bestuur en Zijn liefde afhankelijk te zijn. Hij leert het ons. Niet wij leren het onszelf (dat pikken velen van mijn boodschap ook nogal eens op). Hij gebruikt daar onze verkeerde keus zelfs voor, onze zonde. Onze vijandschap zet Hij om in een levende relatie. Zijn werk! Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon, Christus Jezus, naar deze aarde gestuurd.

Inderdaad blijft er bij het zicht op die overvloeiende genade niks, maar dan ook niks van ons over als werk voor God. Het is alles Zijn werk, Zijn liefde, Zijn genade! Geen eer, waar je bij godsdienst juist zoveel eer kan behalen. Nee, alle godsdienst komt op de vuilnisbelt en het enige dat overblijft, is Christus alleen, die God verheerlijkt. Dat doet Hij in jou, in jou en in jou! Prijst God!

Nu nog 1 studie en vijf andere Genade Knipoogjes over dit onderwerp:
Godsdienst Of God Zelf
Godsdienst Of Vrijheid
Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.
Godsdienst: Leer Van Boze Geesten
Godsdienst Eindigt Bij Godsdienst
Hoe Wordt Iemand Godsdienstig?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende