U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zo Goed Geprobeerd?

Zo goed geprobeerd
Zo goed geprobeerd
Zo goed geprobeerd
O ja?

Een omstreden kwestie, die scheuringen brengt
Die al tientallen eeuwen de godsdienst verzengt
’t Is genade van God, die het werk echt volbrengt
Maar wat is de zaak, die men overbrengt?

Heeft het reddingswerk ieder mens op het oog?
Of is het slechts beperkt tot de kerk, theoloog?
Het volbrachte werk is een doorn in het oog,
Maar verzoening van het al blijft toch Gods blij betoog.

’t Is waar, Jezus stierf voor Zijn volk en Zijn kerk
Voor elke uitverkiezing een eigen tijdperk
Verkoren tot een aards en een hemels keurmerk
Om alles te bereiken met Zijn rijk verzoeningswerk.

Het oordeel van de eeuw bouw jij om tot een hel
De God van de liefde tot een strenge kolonel
Een altijd brandend vuur maak je tot je lotsbestel
Dat is dan jouw idee van een lukraak godenspel

Een volmaakt volbracht werk is geïnstitutionaliseerd?
Zo goed geprobeerd
Ja, dat is wat ze beweren.
Zo goed geprobeerd
Ze betogen dat Hij het geprobeerd heeft
Zo goed geprobeerd
O ja?

Ik vraag je dan: Heeft Hij het geprobeerd?
Zo goed geprobeerd
Heeft Hij dan gefaald?
Zo goed geprobeerd
Of is het Hem een beetje gelukt?

Niet ieder is verkoren. De Vader, Die beslist
Misschien dat jij nu die roeping nog wel mist.
De verkorene heeft God er nu al uitgevist
Om allen te bereiken als Zijn eigen evangelist.

De redding, die staat vast van voor alle eeuwen
We mogen Gods blij nieuws nu van de daken schreeuwen.
Maar godsdienst ziet de weg vol beren en vol leeuwen.
En laat de vrijheid van genade helemaal ondersneeuwen

De kerk hoort, net als Israel, tot Gods eigen personeel
Om te komen in Zijn plan tot het belangrijkst onderdeel
De verzoening door Gods Zoon als het grote pronkjuweel.
Dat is universeel! En dat in Zijn geheel!

Zo goed geprobeerd?
Zo goed geprobeerd?
Zo goed geprobeerd?
Nee, niet geprobeerd!
Het werk is geheel en volkomen door God gecompleteerd!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende