U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Onze kerkleer

In het vorig Genade Knipoogje heb ik een poging gewaagd iets te tekenen van de inhoud van genade alleen, zoals ik dat heb leren kennen. Er is natuurlijk veel meer wat ik in de loop der tijden leerstellig ontdekt heb. Velen zien mij ook als leraar. En het is juist hier waar men veelal de mist ingaat. Ook hier geldt Gods genade alleen. Dat geldt voor jou, voor jou, voor u en voor mij.

Waar gaat het dan de mist in? Iedereen kent de “christelijke” geloofsbelijdenissen. Iedere kerk heeft zo’n beetje zijn eigen geloofsbelijdenis. Je hebt de Katholieke, de Gereformeerde, de Lutherse, de Remonstrantse, de Apostolische, de Oecumenische en ga zo maar door. Ook geschiedkundig heb je allerlei belijdenissen, waar de zogenaamde kerk op gefundeerd zou zijn, zoals de geloofsbelijdenis van Nicea of die van Athenasius. Godsdienstonderwijs wordt dan ook veelal een soort lesgeving in de catechismus van de bepaalde richting.

Hier lijken wij, als evangelische gelovigen die zich alleen aan het Woord, de Bijbel, willen vasthouden, helemaal niks mee van doen te hebben. Maar zodra we een kerk/gemeente/groepje oprichten verzanden ook wij meestal gelijk weer in het opzetten van onze geloofsleer. Daar houden we ons aan vast. Komt iemand door onderzoek in het Woord hiermee in botsing, dan heeft zo’n persoon ook feitelijk niks meer binnen onze beweging te zoeken. Als ketter staat hij dan helaas buiten de deur.

Hier lijken wij, als gelovigen die al buiten die deur geplaatst zijn en alleen nog maar het Woord, de Bijbel, hebben, helemaal niks mee van doen te hebben. Maar brengt iemand iets te berde onder gelijkgestemden, dan hoor je ineens: “Maar zo heeft broeder zus en zo dat nooit geleerd!” Daarna hoor je hoe je het volgens de spreker hoort te zien en hoe broeder zus en zo het ook altijd uitlegde. Zo’n spreker denkt dan ook inderdaad geen kerkleer te volgen. Nou, eigenlijk doet hij dat wel, maar dan als broederleer. Daar heb je die mist, waar we zo makkelijk ingaan.

De kerkelijke belijdenissen staan boven het gezag van de Bijbel voor de desbetreffende kerkgangers. De geloofsleer van evangelische groeperingen staat eveneens boven het gezag van de Bijbel voor de desbetreffende evangelische groeperingen. Het onderwijs van een broeder zus en zo blijkt echter eveneens boven het gezag van de Bijbel te staan voor veel gelovigen die denken vrij van kerkelijke structuren te zijn. Kijk en hier is het nou juist waar ook velen met mijn onderwijs op deze website mee de mist in kunnen gaan.

In mijn vorig Genade Knipoogje gaf ik al aan dat er voor mij veel veranderde toen ik in de negentiger jaren al mijn vergeestelijking van de Bijbel naast me neer legde en ik alleen de Bijbel nog letterlijk wilde lezen en onderzoeken. Ik kan je verzekeren dat sindsdien het telkens weer ontdekken dat ik bepaalde dingen tot dan toe verkeerd zag en het dus anders bleek te zijn niet gestopt is. Nog steeds ontdek ik nieuwe dingen in het Woord, de Bijbel.

Het resultaat van mijn doorgaande ontdekkingstocht in het Woord, de Bijbel, is dat er veel artikelen op mijn website staan, waar ik nu anders tegenaan kijk vanuit het Woord. Er zijn inmiddels veel broeders en zusters geweest, die aangaven dat het dan beter zou zijn om de oude artikelen weg te halen omdat dit tot verwarring zou kunnen leiden. Dat doe ik niet. Dat doe ik zelfs bewust niet. Mijn inzichten zijn namelijk niet gezaghebbend. Jouw inzichten ook niet. Het Woord, de Bijbel zelf, dat is de enig gezaghebbende Bron.

Mijn stellige overtuiging is dat een leraar zijn leerlingen de hulpmiddelen in handen geeft om zelf het Woord te hanteren. In elke Bijbelwinkel kan je de Strong Concordant kopen, die elk woord plus de vervoegingen in de Bijbel, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, voor je blootlegt zonder dat je zelf daar Grieks of Hebreeuws voor hoeft te kennen. Ook is de Online Bible daar verkrijgbaar. Die maakt zoekwerk via die Strongwoorden heel simpel. Dat alles geeft jou een sterk middel in handen om zelf in de Bijbel na te gaan of het klopt wat een leraar, zoals ik, je wijsmaakt. Niet wat ik zie is namelijk belangrijk, maar wat God zelf jou vanuit Zijn Woord duidelijk maakt, dat heeft gezag.

Op mijn website heb ik nog een heel belangrijke link naar het ISA Bijbelprogramma, waarvan hier de link volgt:
http://www.scripture4all.org/
Ook dit computerprogramma is heel geschikt voor het onderzoek van het Woord, de Bijbel. Bovendien, en dat is toch wel heel belangrijk, je kan het gratis downloaden vanaf die site.

Wat zegt de Bijbel zelf? Leert de Bijbel het klakkeloos overnemen wat een leraar onderwijst omdat hij gezag zou hebben?
Handelingen 17:11 De Bereeërs onderscheidden zich gunstig van die in Tessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Zo gingen ze dus na of het klopte wat Paulus zei.
1 Corinthe 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.
Zelfs als profeten het woord voerden, moesten de anderen het beoordelen. Dit is geen oordeel over de profeten. Personen oordelen kent genade niet. Wel zelf oordelen over het onderwijs. Zonder dit nagaan of beoordelen worden we een prima papagaai, die kan napraten, maar is er geen groei in onze kennis van de Heer.

Er zijn gelovigen die enigszins geschokt reageren wanneer ik een leraar controleer in de Bijbel. “Je mag hem best wel vertrouwen in zijn uitleg, hoor! Hij is een autoriteit op dit gebied!” Zo’n reactie word ik altijd alleen maar alerter door. De enige autoriteit is de Bijbel zelf en daarnaast niks of niemand. Dus ik ook niet! En ook die zogenaamde autoriteit op zijn gebied niet.

Ik ben in de loop der jaren veranderd in visie. Ik was een bestrijder van de alverzoening tot ik mijn strijd op dit gebied tegen het Woord opgaf. Ik ben van de overtuiging dat de gemeente op de Pinksterdag begon overgegaan naar de gedachte dat het in Handelingen 13 pas plaatsvond om daarna over te gaan op de gedachte dat de gemeente, het Lichaam van Christus, het Nieuwe Verbond opvolgde na Handelingen 28: 28 om daarna te ontdekken dat de roeping van het Nieuwe Verbond daarna toch nog gewoon doorging. Ben ik nu op het eindstation van de veranderde inzichten? Wat dit onderwerp betreft weet ik dat niet. Wat de Bijbel zelf betreft weet ik absoluut zeker dat ik nog maar weinig weet en dus nu op mijn 65e nog veel te ontdekken heb. Maar één ding wordt duidelijker en duidelijker. God is liefde en Hij werkt dwars door alle huishoudingen heen met overvloeiende genade. In elke pagina van de Bijbel spreekt God over die rijkdommen van genade, die in Zijn geliefde Zoon een voldongen feit zijn.

Ik wens jullie allemaal een rijke zoektocht in dit Woord van God, de Bijbel.

Er is nog een ander Genade Knipoogje met een soortgelijk onderwerp:
Het Nut Van Oordeel Over De Ander

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende