U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ik Ben Een Ongelovige

Laat ik maar gelijk in alle eerlijkheid van wal steken. Het lukt mij van geen kant om ook maar een greintje geloof op te wekken. Ik kan maar het beste meteen mijn ongeloof erkennen, dan dat ik mijn uiterste best ga zitten doen om ook maar enige geloofsprestatie op te pompen. Een hele sterke uitspraak in de Bijbel vind ik dan ook die van die vader, die bij de Heer Jezus voor zijn zoontje aanklopt.
Markus 9:24 Kom mijn ongeloof te hulp!

Hoe zit dat nou bij mij? Heb ik nou wel of geen geloof? Al die zaken, die ik hier op mijn website publiceer, kan je toch zeker niet onder ongeloof rubriceren? Nee, inderdaad. Dus ga ik me nog wat nauwkeuriger uitdrukken. Er zit echt geen sikkepitje geloof in mij, waardoor ik mijzelf zou kunnen redden! Kijk, daar zit hem nou net de crux. Bij de vraag of iemand gered is, wordt heel vaak terug verwezen naar het moment dat iemand zijn geloof op Iemand of iets stelde. Men is dan gered omdat men een keuze voor de Heer gemaakt heeft of omdat men de Heer heeft aangenomen.

Je moet toch Jezus aannemen om gered te worden?
Johannes 1:12 Allen, die Hem [Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn naam geloven;
Ga dus geloven in Zijn naam! Dat is de oproep. Dat is hier dus hetzelfde als Jezus aannemen. Hoe word je dus gered? Door Jezus aan te nemen, oftewel door jouw geloofsprestatie. En hier faalt helaas een groot deel van de mensheid. Dat grandioze werk lukt menigeen niet.

Het Griekse werkwoord voor ‘aannemen’ hier is ‘lambano’. Laten we eens kijken naar enkele Bijbelteksten waar dit Griekse werkwoord ook gebruikt wordt voor ons reddingswerk.
Johannes 1:16 Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade;
‘Lambano’
is hier het passief ‘ontvangen’. Niet het actief ‘aannemen’.
(Nou is hier het gebruik van dit werkwoord direct volgend op onze populaire evangelische tekst in vers 12. Dat zijn dus allen die Hem, oftewel die deze genade op genade, ontvangen hebben.)
Johannes 3:27 Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.
“Lambano;
is hier wel weergegeven met ‘aannemen’, met daar direct op volgend de uitleg dat we dat uit onszelf niet kunnen. De hemel schenkt.
Romeinen 5:11 Wij roemen in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij de verzoening ontvangen hebben.
‘Lambano’
is hier weer het passief ‘ontvangen’. Niet het actief ‘aannemen’. Was daar wel sprake van geweest, dan had hier ook horen te staan dat we roemen in onszelf, niet in God. Het zou dan toch ons aannemen zijn?
1 Corinthe 4:7 Wat hebben jullie, dat jullie niet ontvangen hebben? En als jullie het dan ontvangen hebben, wat beroemen jullie je, alsof jullie het niet ontvangen hadden?
‘Lambano’
is hier zelfs tot drie keer toe weer het passief ‘ontvangen’. Niet het actief ‘aannemen’. Stel dat de vertaler hier wel het werkwoord ‘aannemen’ had gebruikt, dan was er genoeg reden voor deze Corinthiërs om wel degelijk te roemen. De tekst had dan alle inhoud verloren.

Dit zijn niet alle 244 Bijbelteksten met dit Griekse werkwoord. Ik heb er bewust uitsluitend die teksten uit geselecteerd, die spreken over het reddingswerk. Dat blijkt telkens ontvangen te zijn, oftewel te zijn ondergaan. Het is alles Zijn werk! Maar dat geloven in Zijn naam dan? Dat moeten we toch zeker wel zelf doen? Is het inderdaad mijn prestatie van geloof waardoor ik gered ben?

Wat zegt de Bijbel over de redding door het geloof?
Romeinen 3:3 Als nou sommigen ongelovig zijn [bijvoorbeeld ik], zal hun ongeloof het geloof van God dan tenietdoen?
Romeinen 3:22 De gerechtigheid van God
[gerechtigheid die ik dus ontvang] is door het geloof van Jezus Christus,
Romeinen 3:26 God zelf is rechtvaardig, ook als Hij hem
[mij dus] rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Galaten 2:16 Wij weten, dat de mens
[ik dus] niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus
Het is niet mijn geloof wat mij rechtvaardigt. Geen geweldige krachtsuitbarsting van mijn geloofsprestatie dus. Alles is Zijn werk!

Nee mensen, als het om het geloof in mijn geloof draait, dan moet ik gewoon eerlijk zijn. Dan ben ik een volbloed ongelovige. Door mijn geloof is er geen sikkepitje veranderd aan wie of wat ik ben. Ik ben absoluut niet gered door mijn geloofsinspanning. Alles aan mijn redding, echt alles, is uitsluitend het resultaat van Christus werk en niets anders.

Presenteer ik mijn (of jouw) geloofsdaad of aanneming als de uiteindelijke stap waardoor iemand gered wordt, dan verklaar ik daarmee het geloof tot werk. Dat werk zou dan zelfs het wezenlijke reddingswerk van mij of jou zijn. Wat Christus gedaan heeft zou daarmee ontoereikend verklaard zijn. In die zin ben ik dus inderdaad God zij dank een ongelovige, die gered is.

Dankzij Christus is jouw en mijn redding een voldongen feit. Alles, echt alles is puur enkel en alleen genade. Laten we zuiver zijn in onze verkondiging om niet de eer van Christus af te stelen voor eigen eer. Welke eer?
Nou: “Ik heb toch maar voor de Heer gekozen. Die ander niet! Die gaat dus verloren. Eigen schuld, dikke bult.”
Johannes 15:16 Jullie hebben Mij niet, maar Ik heb jullie uitgekozen,

Ook hier heb ik natuurlijk weer meer over gepubliceerd. We beginnen met nog een Genade Knipoogje:
Het Draait Niet Om Mijn Geloof
Ik heb hier ook een toespraak over gehouden:
Geloof Van Christus Jezus [13.778 KB]
Daarnaast heb ik hier nog drie studies over geschreven:
Geloof/Trouw Van God
Geloof Is Toch Voorwaarde Om Gered Te Worden?
Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende