U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Brief Aan Jou

Mijn kind,
Ik ben helemaal gek op jou.
Romeinen 5: 8 God bewijst Zijn liefde naar jou toe,
Ik ben Degene, die jou gemaakt heeft zoals je nu bent.
Psalm 139: 13-15 Ik heb jou in de schoot van je moeder geweven…. In het verborgene heb Ik jou gemaakt,
Daar zit echt geen vergissing in en Ik ben nog altijd met jou bezig.
Psalm 138: 8 Ik, Yahweh, laat niet varen de werken van Mijn handen.
Weet je, jij bent Mijn werk en die is volmaakt.
Deuteronomium 32: 4 Ik ben de Rots, wiens werk volmaakt is,
Ver voordat jij geboren was behoorde je Mij al toe.
Efeze 1: 5 Ik heb jou tevoren ertoe bestemd als een zoon van Mij te worden aangenomen door Jezus Christus,
De Allerdierbaarste Die Ik heb, Die heb Ik speciaal voor jou gegeven.
Romeinen 8: 32 Ik heb zelfs Mijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor jou overgegeven,
Jij bent echt heel bijzonder. Ik vind het heerlijk om jou bij Me te hebben.
Psalm 16: 3 Jij bent Mijn heerlijke schat, Ik heb zo’n plezier in jou
.
Ik accepteer je helemaal zoals je bent.
Romeinen 15: 7 Christus neemt ons aan tot eer van God.
In Mijn ogen ben je net zo’n schoonheid als Mijn Zoon, Christus Jezus.
Romeinen 8: 29 Ik heb jou tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Mijn Zoon,
Besef dit goed: Ondanks alle vrome mooie plaatjes was Mijn Zoon in de ogen van de mensen totaal niet om aan te zien. Uiterlijke schoonheid was aan Hem voorbij gegaan. Voor de mens zat er niks aantrekkelijks in Hem.
Jesaja 53: 2-3 Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
Mijn Zoon zag er dus van geen kanten uit naar de maatstaven van de wereld, maar nou juist Hij belichaamde al Mijn karaktertrekken..
Jesaja 53: 5 Om jouw overtredingen werd Hij doorboord, om jouw ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die jou de vrede aanbrengt, was op Hem,

Al die heerlijke karaktertrekken in Mijn Zoon werk ik nu ook in jou uit.
2 Corinthe 3: 18 Jij weerspiegelt nu de heerlijkheid van de Here, waardoor je verandert naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Vergelijk je dus niet met een ander want jij bent uniek.
2 Corinthe 10: 12 Ze meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf, zonder het zelf te begrijpen.
Alle plus- en minpunten, die je menselijkerwijs van jezelf zou kunnen opnoemen, heb Ik nou juist in je gelegd om tot Mijn perfecte doel te komen.
Exodus 4: 11-12 Yahweh zei tegen Mozes: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, Yahweh? Nu dan, ga heen. Ik zal met je mond zijn en je leren, wat je spreken moet.
De maatschappij kiest dan wel op basis van schoonheid en talent, maar Ik kijk naar het hart.
1 Samuel 16: 7 Het komt niet aan op wat de mens ziet; de mens ziet nou eenmaal aan wat voor ogen is, maar Yahweh ziet het hart aan.
Je piept nu dan misschien over die doorn in het vlees, maar Ik heb jou dat nou juist gegeven om echt alleen op Mijn genade terug te vallen.
2 Corinthe 12: 7-9 Opdat jij je niet te zeer zou verheffen heb Ik je een doorn in het vlees gegeven, ....Ik heb je gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich pas helemaal in zwakheid.

Hou dit dus vast: Kijk niet naar anderen om te bepalen of je wel voldoet aan het ideaal. Wees maar gewoon dwaas voor deze maatschappij. Wees maar gewoon onaanzienlijk, wees maar gewoon zwak en veracht. God gaat met jou de wijzen, de aanzienlijken, de sterken en invloedrijken beschamen.
1 Corinthe 1: 26-29 Kijk nou maar eens, wat je was, toen je geroepen werd: geen wijze naar het vlees, geen invloedrijke, geen aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Mijn weg met jou is uitsluitend genade.
Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich pas helemaal in zwakheid.

Nog zo'n liefdesbrief van God vind je terug in het volgende Genade Knipoogje:
Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende