U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Opvoeding Alias Sloopwerkzaamheden

Als ouders lijken we nogal eens het slechtste voor te hebben met onze kinderen. Wat er aan vertrouwen op God in de kiem aanwezig is en boven de grond dreigt te komen halen we gelijk de grasmaaier overheen. We breken het bij de wortels af. Zo weten we een opbloeiende relatie met God bij onze kinderen volkomen te mollen. En o, o, o, wat zijn we dan ten einde raad wanneer de uiterlijke resultaten van zo’n te gronde gericht leven naar boven komt!

In onze tijd komt het veelvuldig voor dat zodra jongeren ouder worden ze breken met het christendom. De kerk moeten ze niks meer van weten. Alle uiterlijke schijn is aan hen niet besteed. Ze spugen erop. En we bijten onze nagels kapot en vragen ons af waarom ze God zo radicaal de rug toekeren. Maar is dat ook zo?

Met welke voorbeelden komen we aandragen als het over onze opvoeding van de kinderen gaat in hun leven met de Heer?
O, ik heb er alles aan gedaan om hem/haar goed op te voeden. Ik heb hem/haar de geweldige voorbeelden voorgehouden van de geloofshelden in de Bijbel. Ik heb over de trouw en het geloof van Abraham gesproken. Ik heb laten zien hoe goed Jozef wel was. Het reine hart van David heb ik hen telkens voorgehouden. De gehoorzaamheid van Esther heb ik hen ingeprent. En nu willen ze er niks meer van weten!!!! Ach!!! Ach!!!! Ach!!!”

En dan vragen we ons ook nog vertwijfeld af waarom ze het christendom, de kerk en de hele godsdienstige rataplan de rug hebben toegekeerd? Zouden we ons niet veeleer moeten afvragen hoe ze het nog zolang hebben volgehouden?

Laat ik eventjes een korte opsomming geven van hoe we de Bijbel verkrachten om het heerlijke blijde nieuws daarin vakkundig de nek om te draaien met al dergelijke desastreuze gevolgen van dien:
1/ Abraham was trouw en daarom heeft God hem tot de vader van een groot volk gemaakt. Wees daarom ook net zo trouw als Abraham.
2. Jozef was een goede jongen ( in tegenstelling tot zijn “slechte” broers) en dus heeft God hem tot onderkoning van Egypte gemaakt. Wees dus net zo goed als Jozef.
3/ David had een rein hart (in tegenstelling tot zijn broers). God maakte hem dan ook koning van Israel. Zorg dus dat je net zo’n rein hart hebt als David.
4/ Esther was een gehoorzaam meisje. Vandaar dat God haar tot koningin van Perzië maakte en zij haar volk kon redden. Wees dus net zo gehoorzaam als Esther.
5/ Dan uiteindelijk. Als het dan toch nog misloopt, dan wil Jezus ons dat wel vergeven. (Dit als een soort PS-je op het eind)

Maar hier is toch helemaal niks mis mee? Is het dan fout om trouw te zijn? Moet je dan slecht zijn? Is een rein hart niet te prefereren boven een verdorven hart? Gehoorzaamheid is toch geen misdaad? Bovenal is het toch geweldig om te weten dat er bij Jezus altijd vergeving is?

Als we eventjes de verzoening buiten beschouwing laten, die met vijanden gesloten wordt. Als we even niet bedenken dat Jezus radicaal afgerekend heeft met de zonde van alle mensen. Als we even over het feit heenstappen dat God Zijn kracht uitsluitend in onze zwakheid werken wil. Als we alleen maar eventjes menselijk, aards, hier tegenaan kijken, dan lijkt dit een prachtige ethische les te zijn.

Het is echter een leugen over God. Het is een leugen over zogenaamde geloofshelden. Het is een leugen over de Bijbel. Het meeste van alles is het een leugen over Gods blijde nieuws, het evangelie! Het is een kweekvijver voor de oudere broer mentaliteit. Het is de opleiding tot het Farizeeër zijn.

De vraag is: Is Gods evangelie het één en het al? Of is het evangelie een PS-je voor als het toch nog mis lijkt te lopen? Hoe zien wij God? En hoe zien we God in relatie tot onze kinderen? Gods liefde overstroomt hen hoezeer ze het misschien ook verprutsen. Hij rechtvaardigt goddelozen! Hij verzoent zich met vijanden. Dat is Zijn onvoorwaardelijke liefde zoals die ook uitgaat naar onze kinderen.

Die boodschap is bevrijdend, ook voor onze kinderen. Waarom een last op hun schouders leggen, die wij zelf niet eens in staat zijn te volbrengen? Leer hen maar eerlijk hoe Abraham een afgodsdienaar was, die door God geliefd werd, hoe Jozef een onuitstaanbaar joch was, die zeer met zichzelf ingenomen was en toch door God geliefd was, hoe David een overspelige moordenaar was en toch door God geliefd was, hoe Esther seks buiten het huwelijk had met een ongelovige en toch door God geliefd was.
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
Dat is het evangelie! Is het niet heerlijk dat ook onze kinderen daarvan mogen genieten?

Opvoeding heeft nog meerdere aspecten. Hier volgt nog een Genade Knipoogje:
Opvoedende Liefde
En dan hebben we er ook nog een toespraak over:
Opvoeding In Genade [9.248 KB]

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende